Aan de slag: toolbox

Filter

Thema
Met wie

De aarde is ons lief

In VBS St.-Pieter Kuurne werkte het voltallige team een project uit rond duurzaamheid met als titel ‘De Aarde is ons lief’. Er werden, per leeftijd, specifieke activiteiten gedaan rond duurzaamheid. Van het project werd een filmpje gemonteerd en via de nieuwsbrief aan alle ouders bezorgd. Ook de ouderraad startte een aantal concrete acties op om duurzaamheid te bevorderen.

Met je klas: inspirerend burgerschap doorheen het jaar

Een padlet met data die interessant zijn als aanknopingspunt om rond inspirerend burgerschap te werken.

Met je klas: werken met het boek "Racisme. Stop de pijn"

Wat is racisme precies? Wat kan ik eraan doen? Hoe reageer ik als iemand zich racistisch gedraagt tegen mij, of als ik racisme zie gebeuren? Waarom voel ik me zo vreemd als ik er het slachtoffer van ben?In dit boek krijgen kinderen en jongeren antwoorden op deze vragen. Je kunt het boek uitstekend in de klas gebruiken.

We verwijzen door: sporen van kolonisatie

Via dit online lesmateriaal van Studio Globo worden je leerlingen uitgedaagd om het koloniale verleden kritisch te verkennen en van daaruit het heden beter te begrijpen.

We verwijzen door: expeditie WareWare

In dit project zitten allerlei kansen verwerkt voor de kinderen om zichzelf en elkaar op een andere manier te leren kennen. Ze worden uitgedaagd om op onderzoek te gaan, en ontdekken dat ze van elke persoon op bepaalde vlakken verschillen en op andere vlakken gelijkenissen vertonen, zowel in hun eigen omgeving als ruimer. Als kinderen van jongs af aan zien dat iedereen anders is, dan wordt dat iets heel gewoons.

We verwijzen door: Ooit zal ik iemand zijn.

De leerplannen bieden heel wat zinvolle kansen om te werken aan inspirerend burgerschap. In dit voorbeeld zie je hoe het vak Nederlands een aanknopingspunt kan vormen. Maar ook in lessen geschiedenis en rk-godsdienst kan dit boek aan bod komen.

We verwijzen door: Mera's ontdekkoffer

Mera’s ontdekkoffer toont je dat werken aan de wereld in je klas en inspirerend burgerschap geen losstaande activiteit hoeft te zijn. Ook met thema’s die zich daar op het eerste gezicht niet toe lenen kun je veel binnenbrengen in je klas. Daarom is in deze koffer gekozen voor STEAM. Een groot begrip dat op zichzelf al een uitdaging vormt in de kleuterklas maar heel wat kansen biedt om rond te werken.

We verwijzen door: Demoklap - goed samenleven in superdiversiteit

Het doel van Demoklap is leerlingen leren ‘goed omgaan met superdiversiteit’, en leraren ondersteunen om handelingsdrang en -verlegenheid te overstijgen en hen een bewuste, doordachte aanpak van uitdagende thema’s in de klas aanbieden.

Met je klas: inspirerend burgerschap in de buurt

De school maakt deel uit van een buurt, een gemeente, een stad. Welke kansen biedt de omgeving van de school om aan inspirerend burgerschap te werken?

We verwijzen door: reflecteren met tools van Djapo

Denken en reflecteren zijn belangrijke stappen naar een actiegerichte houding. Daarom biedt Djapo leraren tools en ondersteuning om denkprocessen met een klasgroep concreet te maken.

We verwijzen door: Walk in My Shoes - kruip in de huid van een vluchteling

’Walk in My Shoes’ is een gratis online educatieve serious game. die je onderdompelt in het leven van een jongere die zijn/haar land moet ontvluchten. Je maakt kennis met Sifa uit Congo, Hassan uit Syrië of Senait uit Eritrea. De drie tieners staan voor erg moeilijke en levensbepalende keuzes.

We verwijzen door: documentatiecentrum Mondiale Solidariteit (Provincie Oost-Vlaanderen)

In het Documentatiecentrum Mondiale Solidariteit van de Provincie Oost-Vlaanderen vind je een ruim aanbod educatieve materialen over wereldburgerschap: mondiale thema’s, duurzame ontwikkeling, diversiteit, mensenrechten, landeninfo …

Met je team: een beginsituatieanalyse van educatie voor duurzame ontwikkeling

De tool ‘Een beginsituatieanalyse van educatie voor duurzame ontwikkeling’ is bedoeld voor teams die een beginsituatieanalyse rond educatie voor duurzame ontwikkeling op hun school willen maken en zich vervolgens willen toeleggen op een rijk EDO-aanbod op school. Via de tool wordt een overzicht gegenereerd van alle reeds lopende initiatieven op school die bijdragen tot de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen.Deze tool werd ontwikkeld door het project VALIES (meer info op het edo-platform) en uitgetest in scholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Met je team: EDO-effectieve school

Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) brengt leerlingen de nodige competenties bij om acties te ondernemen die bijdragen tot duurzame ontwikkeling. De aanpak van EDO is pluralistisch, holistisch en actiegericht. Een leraar kan werk maken van EDO in zijn of haar klas, maar het is noodzakelijk dit te ondersteunen met een efficiënt, duurzaam en effectief schoolbeleid rond EDO. Deze fiche geeft enkele handvaten om daar samen aan te werken.

Met je team: de identiteitsdriehoek toegepast op ‘inspirerend burgerschap’

Een school heeft nood aan leraren die zich als persoon en als professional verbinden aan de schoolvisie. Een school is een systeem: het bestaat niet uit aparte, geïsoleerde leraren, maar wel uit een team dat samen school maakt. Alleen zo kan de schoolvisie, een hefboom voor kwaliteitsvol onderwijs, samen ontwikkeld, geconcretiseerd en geïmplementeerd worden. Maar ook voor de leraar is de verbinding tussen de drie identiteiten van belang: in een school waar je jezelf kunt zijn, kom je thuis. Bijdragen tot een pedagogisch project waarin je gelooft, motiveert van binnenuit. Deze fiche helpt je om met je team hierover in gesprek te gaan.

We verwijzen door: het Wereldhuis (West-Vlaanderen)

Het Wereldhuis West-Vlaanderen werkt in, met en voor één wereld. Het is een ontmoetingsplaats voor iedereen die met mondiale thema’s bezig is. Internationale solidariteit, sensibilisering, initiatieven rond migratie en duurzame ontwikkeling krijgen hier een gezicht.

Met je klas: praktijkvoorbeelden Zill

In de Zill-bib vind je verschillende praktijkvoorbeelden die je kunnen inspireren om rond inspirerend burgerschap te werken. Via deze fiche vind je ze snel(ler)!

Met je klas: stellingenspel pesten

Met dit stellingenspel kun je met leerlingen praten over pesten.

Met je klas: stellingspel diversiteit

Met dit stellingenspel kun je met leerlingen praten over diversiteit.

Met je klas: praten met leerlingen over pesten

Deze vignettes kan je gebruiken om met leerlingen in groep te praten over pesten, op school en online. Deze gesprekken kunnen ook gebruikt worden na afname van het burgerschapskompas.

Met je klas: praten met leerlingen over diversiteit

Deze vignettes helpen je om een klasgesprek te voeren over diversiteit op school. Dit spel is geschikt voor leerlingen vanaf 10 jaar en kan gebruikt worden om extra informatie te verzamelen na afname van het burgerschapskompas.

Met je klas: praten met leerlingen over autonomie op school

Met deze vignettes kan je meer informatie verzamelen over hoe leerlingen autonomie beleven op school. Deze groepsgesprekken met leerlingen kunnen een opvolging zijn van het burgerschapskompas.

Met je klas: spel rond stereotypen

Dit spel, gebaseerd op Gender in de Blender, kun je spelen met leerlingen van twaalf tot zeventien jaar. Het helpt om te praten over specifieke verwachtingen, gender en stereotypen.

Met je team: reflecteren over de resultaten van het burgerschapskompas

Met deze werkvorm kun je op een personeelsvergadering je team betrekken bij het reflecteren over de resultaten van het burgerschapskompas. 

Met je klas: wapenschild

Via deze werkvorm maken leerlingen aan de hand van gerichte vragen een ‘zelfportret’ in de vorm van een wapenschild. Dit ‘wapenschild’ vormt de basis voor een dialoog.

Met je klas: Privilege Walk

Dit is een ervaringsgerichte werkvorm waar leerlingen vanaf de tweede graad secundair onderwijs kennismaken met het thema diversiteit  en discriminatie.This is an experience-based method where pupils are introduced to the theme of diversity and discrimination. English version (below)

Met je klas: GGGGG-schema

Een hulpmiddel om bij een gebeurtenis of feit te reflecteren over gevoelens, gedachten, gedrag (en gevolgen).

30 van 41

×
Kijkt als...
Niveau
Regio