Aan de slag: burgerschapskompas

Wat is het burgerschapskompas?

sla link op in klembord

Kopieer

Het burgerschapskompas is interessant voor elke school die een zicht wil krijgen op burgerschapsvorming in de school. Het burgerschapskompas is een digitale vragenlijst voor leerlingen uit de derde graad van het basisonderwijs en het 1ste en 2de jaar van het secundair onderwijs. Onderzoek toonde aan dat attitudes en vaardigheden voor inspirerend burgerschap zich dan ontwikkelen.

Het burgerschapskompas biedt je als school feedback om je eigen werking te evalueren op schoolniveau. 

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

In dit document kan je alle vragen vinden uit het burgerschapskompas. 

Waarom een burgerschapskompas?

sla link op in klembord

Kopieer

 • Omdat we de stem van de leerlingen willen binnenbrengen. Leerlingen hebben een unieke kijk op het schoolgebeuren. Het burgerschapskompas is dus geen evaluatie van de leerling (hiervoor kun je inspiratie opdoen in de evaluatiebox), maar geeft feedback die bruikbaar is voor je school.
 • Omdat we leerlingen willen vormen tot inspirerende burgers. In een katholieke dialoogschool willen we kinderen een oefenplaats bieden, zodat ze groeien als persoon en de wereld van morgen mee kunnen inspireren en beïnvloeden.
 • Omdat we het belangrijke zichtbaar willen maken. Een kwaliteitsvolle school evalueert zijn werking systematisch en betrouwbaar op basis van de resultaten en effecten bij leerlingen (zie ook het referentiekader OK). Het in kaart brengen van de impact van een school op burgerschapsvorming of persoonsgebonden ontwikkeling is niet eenvoudig, en daarom dreigen deze doelen uit de focus te verdwijnen. Met het burgerschapskompas willen we deze thema's ook op de kaart zetten in de kwaliteitsontwikkeling van je school.

Hoe gebruik ik het burgerschapskompas in mijn kwaliteitsbeleid?

sla link op in klembord

Kopieer

Het burgerschapskompas zal jaarlijks beschikbaar gesteld worden in het tweede trimester. Je krijgt een feedbackrapport op basis van de resultaten. Je kan dit feedbackrapport op verschillende manieren gebruiken: als knipperlicht of monitor, of om een specifieke prioriteit of beleidsvraag nader te onderzoeken. Het feedbackrapport ondersteunt je in dit proces.

We raden aan om het instrument ten minste drie opeenvolgende schooljaren jaarlijks af te nemen. Op die manier krijg je als school een sterker beeld van de evolutie en de trend, wat je conclusies sterker kan maken.  

  Is het zinvol om het burgerschapskompas af te nemen in coronatijden?

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Het is zonder meer weer een uitzonderlijk schooljaar, waarin heel wat inspanningen worden gevraagd van leerlingen, leraren en leidinggevenden. Het is ook een jaar waarin ieders verantwoordelijkheid voor de samenleving extra benadrukt werd. Het burgerschapskompas kan je schoolteam ondersteunen om te reflecteren over de burgerschapsvorming op school.

  Uiteraard is de kans groot dat extreme gebeurtenissen de resultaten beïnvloeden. Het feedbackrapport helpt je om deze context mee te nemen in de interpretatie en conclusies.

  Kan het burgerschapskompas ook gebruikt worden in een school voor buitengewoon onderwijs?

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Ja. Ook een school voor buitengewoon onderwijs kan het burgerschapskompas gebruiken. Het is belangrijk om hierbij het volgende te weten:

  1. De vragen werden niet getest bij leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Je kan de vragen inkijken en zelf evalueren of deze vragen bruikbaar zijn voor je leerlingengroep.
  2. Er zal geen aparte referentiegroep voor het buitengewoon onderwijs gemaakt worden. Je kan wel de resultaten op zich interpreteren, maar de vergelijking met de referentiegroep zal minder zinvol zijn.
  3. Bij klassen of groepen met minder dan zes leerlingen zal je klassen moeten samennemen.

  Hoe werkt het?

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Gebruik het burgerschapskompas in vier stappen.

  Stap 1: Schrijf in

  sla link op in klembord

  Kopieer

  We werken aan een nieuw systeem voor het burgerschapskompas in het kwaliteitsplatform. Inschrijven voor schooljaar 2023-2024 zal niet meer via het professionaliseringsaanbod verlopen en er zal geen limiet meer zijn op het aantal inschrijvingen.

  Schrijf hier in voor het burgerschapskompas basisonderwijs

  Stap 2: Laat je leerlingen invullen

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Vanaf 11 maart tot en met 3 mei 2024 kunnen leerlingen het burgerschapskompas invullen. Deze link kunnen leerlingen gebruiken om de vragenlijst anoniem en digitaal in te vullen. Dit kan klassikaal of individueel afgenomen worden. De invulduur van de gehele vragenlijst schommelt tussen 20 minuten tot 40 minuten. De antwoorden worden automatisch verwerkt.

  Stap 3: Krijg feedback

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Eind juni krijg je een feedbackrapport krijg je globale resultaten die je kunt vergelijken met een referentiegroep. Je krijgt ook gedetailleerde informatie, begeleidende werkvormen en verdere ondersteuningsmogelijkheden. Tijdens de ondersteunende sessie krijg je meer informatie en kansen om met het feedbackrapport aan de slag te gaan. Op deze manier word je ondersteund om met de resultaten aan de slag te gaan in je school.

  Stap 4: Evalueer

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Door de ontvangen feedback pakte je misschien dingen anders aan in je school. Benieuwd of er iets veranderd is? Dan kun je het burgerschapskompas het volgend schooljaar opnieuw laten invullen. Op die manier ontstaat een zinvolle kwaliteitscirkel.

  Meer informatie?

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Hieronder kun je achtergrondliteratuur vinden over de ontwikkeling van het burgerschapskompas. 

  Contact

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Heb je vragen of feedback? Je kunt terecht bij onze helpdesk: kwaliteitsplatform@katholiekonderwijs.vlaanderen.

  ×
  Kijkt als...
  Niveau
  Regio