Met je team: reflecteren over de resultaten van het burgerschapskompas

Met deze werkvorm kun je op een personeelsvergadering je team betrekken bij het reflecteren over de resultaten van het burgerschapskompas. 

Inhoud en visie

sla link op in klembord

Kopieer

Deze werkvorm is aanvullend op het burgerschapskompas en vertrekt vanuit inspirerend burgerschap in een katholieke dialoogschool.

Doelgroep

sla link op in klembord

Kopieer

Deze werkvorm werd ontwikkeld om in team mee aan de slag te gaan. Dit kan bijvoorbeeld op een personeelsvergadering of in een werkgroep.

Doelstelling(en)

sla link op in klembord

Kopieer

Leraren samen laten reflecteren over hun reflecties en vragen op basis van (een deel van) de resultaten van het burgerschapskompas.

Randvoorwaarden

sla link op in klembord

Kopieer

Je hebt de resultaten van het burgerschapskompas gekregen.

Benodigdheden:

sla link op in klembord

Kopieer

 • Groepsopstelling van 3/4 personen rond een tafel
 • Elke groep stelt een woordvoerder/notulist aan.
 • Inleidende presentatie 
 • Werkdocument 'Samen resultaten bespreken' afgedrukt op A3 per groep. (Als alternatief kan je ook werken met individuele post-its en deze dan verzamelen, indien je de oefening online maakt kan je gebruik maken van bijvoorbeeld een gezamenlijke padlet)
 • Elke groep krijgt zijn afgedrukte resultaten. Deze worden pas uitgedeeld in stap 2! (deel ze dus later uit of steek ze in een gesloten omslag).
 • Werkdocument 'conclusies formuleren' éénmaal afgedrukt op A3 (Bij een grote lerarengroep kan je ook een bordschema maken. Dit is zichtbaarder voor iedereen).

Verloop

sla link op in klembord

Kopieer

Voorbereiding: Kies een focus voor de bespreking en selecteer relevante resultaten.

sla link op in klembord

Kopieer

Om diepgaand te kunnen reflecteren over een centrale vraag is het goed om een focus te kiezen voor deze oefening. Deze focus kan voortvloeien uit je huidige prioriteiten, een vraag die leeft in het team,... Voorbeelden van een focus kunnen zijn: diversiteit, autonomie, pesten op school, sociale vaardigheden...
Indien je meerdere focuspunten wenst te behandelen, kun je het team opsplitsen in deelgroepen en elke deelgroep een laten bespreken.
Druk het burgerschapskompas af en selecteer de grafieken die je wenst te bespreken.

Inleidende presentatie

sla link op in klembord

Kopieer

We maakten een inleidende presentatie (5 min.) die je kan gebruiken om de oefening in te leiden en de oefening te structureren.

Stap 1. Individuele voorbereiding (5 min.)

sla link op in klembord

Kopieer

Voordat je de resultaten meegeeft aan je team, voorzie je wat tijd zodat je teamleden individueel hun verwachtingen kunnen noteren.  Wat verwachten ze te zien? Deze individuele denkoefening helpt om achteraf sneller tot reflecties te komen.
Je kan hiervoor gebruik maken van het werkdocument. Voorzie hiervoor ongeveer 5 minuten tijd.

Stap 2. Individuele reflectie bij de resultaten (15 min.)

sla link op in klembord

Kopieer

Ieder teamlid krijgt de tijd om de resultaten te bekijken en deze te vergelijken met zijn eerdere verwachtingen.
Je kan hierbij de volgende reflectievragen stellen:

 • Als je naar de grafiek kijkt, welke stellingen vinden jullie dan heel belangrijk? Of nog: van welke stellingen vinden jullie het belangrijk dat zoveel mogelijk leerlingen ‘helemaal waar’ aanduiden?
 • Hoe herken je je schoolwerking en afspraken in de antwoorden van de leerlingen? 
 • Wat verrast je?
 • Wat raakt je?
 • Welke vragen heb je nog? Wat zou je nog willen weten?
Deze individuele reflecties kunnen genoteerd worden onder stap 2 in het werkdocument.

Stap 3. Bespreking in groepjes (20 minuten)

sla link op in klembord

Kopieer

In de derde stap laat je de groepjes de resultaten bespreken.
De gezamenlijke reflecties kunnen genoteerd worden onder stap 3 in het werkdocument. Formuleer gezamenlijk een antwoord op drie vragen:

 • Wat loopt goed en willen we behouden? (successen)
 • Wat willen we verbeteren? (groeikansen)
 • Wat willen we nog weten? (vragen)

Stap 4. Plenaire bespreking (20 minuten)

sla link op in klembord

Kopieer

Elke groep krijgt kort de tijd om de gezamenlijke reflecties te delen met de groep. De antwoorden op de drie vragen worden zichtbaar voor iedereen in plenum genoteerd.

 • Wat loopt goed en willen we behouden? (successen)
 • Wat willen we verbeteren? (groeikansen)
 • Wat willen we nog weten? (vragen)
Je kan hierbij gebruik maken van werkdocument 2, maar in grote groepen is het het handigst om een bordschema te maken. Zo kan iedereen de notities makkelijk zien.

Op het eind van deze oefening overloop je de succesen, de groeikansen en overloop je de mogelijke vragen. Om hiermee verder te gaan vind je heel wat materialen in de toolbox inspirerend burgerschap.

Over deze databank

Wil je aan de slag in je klas rond inspirerend burgerschap? In deze toolbox vind je inspirerende werkvormen om zo met je leerlingen te starten! 
Werk je in het basisonderwijs? In de Zill-bib vind je een steeds groeiend aanbod aan praktijkvoorbeelden die aansluiten bij inspirerend burgerschap voor het basisonderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio