Met je klas: actieroos

Met deze tool ordenen leerlingen en leraren ideeën zodat ze komen tot een actie die haalbaar én zinvol is.

Doelgroep

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen en leraren basis- en secundair onderwijs.

Doelstelling(en)

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen en leraren ordenen ideeën uit een brainstorm om te komen tot één of meerdere ideeën voor concrete haalbare en zinvolle actie(s).

Verloop

sla link op in klembord

Kopieer

  • De leerlingen verkenden en onderzochten vooraf een thema, vraagstuk op probleem.
  • Ze brainstormen rond acties die ze kunnen ondernemen en verzinnen er zoveel mogelijk. Nadien duiden ze aan welke acties ze thuis, in de klas, op school (...) kunnen ondernemen.
  • Ze ordenen de acties in de ACTIEROOS:
    • Hoe moeilijk of makkelijke is de actie?
    • Hoe zinvol (of net niet) is de actie om een antwoord te bieden op het thema of het vraagstuk, probleem op te lossen?
  • De leerlingen foucssen zich op de acties die gemakkelijk en zinvol zijn. Moeilijke (en zinvolle) acties kunnen eventueel herdacht worden: hoe maken we deze actie wel haalbaar, welke aspecten van deze actie kunnen we wel meenemen of welke termijn is wel haalbaar?
  • De leerlingen stemmen of beslissen na overleg: onder welke acties willen ze hun schouders zetten? Ze komen tot een actie die ze individueel willen ondernemen of tot een collectieve actie die met de volledige groep/klas ondernomen wordt.

Reacties op deze werkvorm? inspirerendburgerschap@katholiekonderwijs.vlaanderen

Over deze databank

Wil je aan de slag in je klas rond inspirerend burgerschap? In deze toolbox vind je inspirerende werkvormen om zo met je leerlingen te starten! 
Werk je in het basisonderwijs? In de Zill-bib vind je een steeds groeiend aanbod aan praktijkvoorbeelden die aansluiten bij inspirerend burgerschap voor het basisonderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio