Bijlezen: inspiratieblog

Het kompas van je klas. 75 jaar mensenrechten - aflevering 2

"Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren." Dat is de eerste zin (na een lang voorwoord) van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals ze op 10 december 1948 door de Verenigde Naties werd aangenomen. Op 10 december 2023 is dat precies 75 jaar geleden. Daarom belichten we in 2023 elke maand de mensenrechten vanuit inspirerend burgerschap. In februari belichten we mensenrechten en liefde...
ma 13 februari 2023

Het kompas van je klas. 75 jaar mensenrechten - aflevering 1

"Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren." Dat is de eerste zin (na een lang voorwoord) van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals ze op 10 december 1948 door de Verenigde Naties werd aangenomen. Op 10 december 2023 is dat precies 75 jaar geleden. Daarom belichten we in 2023 elke maand de mensenrechten vanuit inspirerend burgerschap.
ma 9 januari 2023

Praktijkverhaal: Alle dagen klimaatmaand

In deze blogpost vertellen we hoe in een klas van een lagere school rond een duurzaamheidsthema werd gewerkt. Het is een mooi voorbeeld van de manier waarop inspirerend burgerschap in de praktijk kan werken.
ma 24 oktober 2022

Inspirerend burgerschap: beter leren door samen leren

De pijler ‘verbindend dialogeren’ van inspirerend burgerschap brengt het hele gamma aan sociale vaardigheden onder de aandacht. Maar deze pijler bekijken we altijd in samenhang met andere pijlers, zoals ‘onderzoeken’, net zoals we in Zill persoons- en cultuurgebonden ontwikkeling zoveel mogelijk samen benaderen.
wo 6 juli 2022

Inspirerend burgerschap – vanwaar die naam? (deel 2)

In de vorige blogpost legden we uit dat er drie grote vormen van burgerschap bestaan. Om aan te geven dat we het beste van elk van die drie vormen willen samenbrengen, gaven we burgerschapsvorming in een katholieke dialoogschool een eigen naam.
wo 15 juni 2022

Wat je moet weten over Educatie voor Duurzame Ontwikkeling – 3 wegen naar meer impact met edoschool.be

Dit is een gastblog van Jelle Boeve-de Pauw, coördinator van het VALIES-project waarbij Katholiek Onderwijs Vlaanderen betrokken was. Vanuit de projectwerking inspirerend burgerschap hebben we de laatste jaren nauw samengewerkt met VALIES. We willen de waardevolle inzichten rond EDO goed integreren in burgerschapsvorming in een katholieke dialoogschool. We komen hier later zeker nog op terug in verdere blogs. Je kunt enkele materialen van VALIES trouwens ook in onze toolbox terugvinden.
do 9 juni 2022

Inspirerend burgerschap: vanwaar die naam? – deel 1

Als je je verdiept in burgerschapsvorming, ontdek je al snel dat er verschillende soorten burgerschap lijken te bestaan: actief burgerschap, wereldburgerschap, ecologisch burgerschap … Waarom nog een nieuwe benaming toevoegen aan dat lijstje? In twee blogposts geven we daarover wat meer duiding. In deze post leggen we uit dat er eigenlijk drie grote benaderingen zijn in burgerschapseducatie. Met inspirerend burgerschap proberen we het beste van elke benadering te borgen.
wo 1 juni 2022

Zes vragen over inspirerend burgerschap

Bij de ontwikkeling van inspirerend burgerschap leerden we veel uit de ontmoetingen die Kruit organiseerde. We kregen ook veel interessante vragen over onze visie en aanpak. In deze video komen zes van die vragen aan bod. De antwoorden geven je een indruk van wat inspirerend burgerschap inhoudt.
do 13 januari 2022

Identiteitsontwikkeling in het secundair onderwijs: waan van de dag of kernopdracht van onderwijs?

“Jullie staan kritisch ten aanzien van jullie christelijke roots, jullie katholieke opvoeding en zijn zoekend, dat lijkt me heel lastig”.
di 7 december 2021

Voor-oordelen

Je komt als nieuwe interim-leraar binnen in de school, je wacht zoals afgesproken op de directeur in de gang. In de leraarskamer net naast het bureau van de directeur, ziet men je staan. Het wordt er stil. Op basis van hoe je eruitziet, je voorkomen en je kledij, vormt men al een beeld van jou. Er wordt wat gemompeld, gefluisterd, …misschien herkenbaar voor jou, mogelijk zelf ook meegemaakt?
do 8 juli 2021

10 van 42

OVER DEZE BLOG

Inspirerend burgerschap is een project van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, ontstaan vanuit de visie van een katholieke dialoogschool. Hiermee willen we leerlingen laten groeien tot geïnspireerde en inspirerende burgers die vanuit zichzelf verantwoordelijkheid opnemen voor een open, zinvolle, verdraagzame, duurzame samenleving.

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio