Bijlezen: inspiratieblog

Zes vragen over inspirerend burgerschap

Bij de ontwikkeling van inspirerend burgerschap leerden we veel uit de ontmoetingen die Kruit organiseerde. We kregen ook veel interessante vragen over onze visie en aanpak. In deze video komen zes van die vragen aan bod. De antwoorden geven je een indruk van wat inspirerend burgerschap inhoudt.
13 januari 2022

Identiteitsontwikkeling in het secundair onderwijs: waan van de dag of kernopdracht van onderwijs?

“Jullie staan kritisch ten aanzien van jullie christelijke roots, jullie katholieke opvoeding en zijn zoekend, dat lijkt me heel lastig”.
7 december 2021

Voor-oordelen

Je komt als nieuwe interim-leraar binnen in de school, je wacht zoals afgesproken op de directeur in de gang. In de leraarskamer net naast het bureau van de directeur, ziet men je staan. Het wordt er stil. Op basis van hoe je eruitziet, je voorkomen en je kledij, vormt men al een beeld van jou. Er wordt wat gemompeld, gefluisterd, …misschien herkenbaar voor jou, mogelijk zelf ook meegemaakt?
8 juli 2021

Touwtrekken of vlechten als antwoord op wicked problems?

Kwalificatie en socialisatie zijn twee uitkomsten van onderwijs die het ondersteunen van mensen om een plaats te verwerven in de samenleving beogen. Zo wordt volgens Biesta (2015) het bestaande maatschappelijk systeem in stand gehouden.
22 april 2021

Meten is ‘iets’ weten, maar JIJ maakt het verschil voor mens en maatschappij

Onlangs werden de resultaten van de peiling Mens en maatschappij voor het basisonderwijs gepubliceerd. Geïnteresseerden konden eind november deelnemen aan een webinar georganiseerd door het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (STEP). De peiling Mens en maatschappij bao (afgenomen in 2019) omvat de toetsing van de domeinen maatschappij, tijd, ruimte en brongebruik. Het domein mens werd niet onderzocht omwille van de vergelijkbaarheid van de resultaten met de peiling van 2010. Vanuit dit criterium is dit te begrijpen, maar anderzijds te betreuren omdat een fragmentaire peiling een onvolledig beeld geeft van de peiling van een volledig leergebied. 
4 december 2020

Een rollercoaster bij een COVID-jaareinde?

COVID houdt ons allemaal in de ban. Worden de vijf schoolweken die ons straks nog resten voor de kerstvakantie een rollercoaster of geven ze andere mogelijkheden in deze ‘ongewone’ tijden?
9 november 2020

Weet je nog ...?

Weet je nog wanneer je voor het eerst voor de klas ging staan, om je eerste les te geven? Weet je nog hoe spannend dat was, hoe trots je was? Herinner je je nog hoe jong je was, hoe je hoofd gevuld was met idealen? Je zou de liefde voor je vak doorgeven. Je zou jonge mensen helpen groeien. Je zou de wereld een klein stukje beter maken. Want je zou je leerlingen vormen tot mensen die de wereld een stukje beter wilden maken en je zou hen helpen hun talenten te ontdekken om dat te doen. Je zou een steen verleggen in de rivier.
26 oktober 2020

Een zachte landing

De ervaring leert dat een zachte landing voor veel kleuters en hun ouders, de school toegankelijker maakt en het contact met de juf beter loopt. De leerlingen blijven de hele dag rustiger omdat ze zich meer op hun gemak voelen.
Zie het praktijkvoorbeeld Emma's ervaringskoffer: de schoolpop Emma verwelkomt de kleuters in de lange gang van de school. In die gang staan ook haar koffers met allerlei spulletjes in om met alle zintuigen te verkennen… 
15 september 2020

In dialoog over armoede

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen bestaan vijf jaar. Nog tien jaar te gaan voor de eindmeet in 2030. Voor ons als begeleider zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ondertussen uitgegroeid tot een boeiend kader dat input geeft aan scholen om te werken rond concrete burgerschapsthema’s. Zélfs met jonge leerlingen, en zélfs als het dicht op ons vel komt.
15 september 2020

Wat hebben een leraar en een virus met elkaar gemeen?

Het begint als een slechte mop. Maar voor mij is deze vergelijking één van de mooiste complimenten voor het lerarenberoep.
10 september 2020

10 van 35

Nieuws

MEER

OVER DEZE BLOG

Inspirerend burgerschap is een project van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, ontstaan vanuit de visie van een katholieke dialoogschool. Hiermee willen we leerlingen laten groeien tot geïnspireerde en inspirerende burgers die vanuit zichzelf verantwoordelijkheid opnemen voor een open, zinvolle, verdraagzame, duurzame samenleving.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio