Projecten met partners

We zijn ervan overtuigd dat samenwerken loont. Samen doen we wat we alleen niet kunnen. Daarom bundelen we onze krachten en expertise om samen met anderen nieuwe projecten uit te werken. Heb je een idee? Denk je dat we elkaar kunnen versterken? Aarzel niet en neem contact op!

Big Questions

sla link op in klembord

Kopieer

Hoe kan ik van de wereld een betere plaats maken? Wanneer ben ik zeker dat mijn mening de juiste is? Hoe is mijn wereldbeeld veranderd na de coronacrisis? Waarom vernietigen mensen standbeelden van Leopold II?

Stel je voor dat een leerling je met één van die vragen confronteert … Misschien zul je als leraar niet meteen weten wat zeggen, wat uiteraard normaal is. Bovenstaande vragen verwachten namelijk geen pasklaar antwoord. Het zijn 'big questions': grote vragen die oproepen tot diepere gedachten en verdere inzichten.

Het stellen van kritische vragen is een belangrijke manier om aan inspirerend burgerschap te werken. Als leerlingen zich actief willen inzetten voor de maatschappij, is het belangrijk dat ze hier vanuit een kritische bril naar leren kijken. Maar dit lijkt eenvoudiger gezegd dan gedaan … Hoe kun je leerlingen stimuleren een maatschappelijk probleem op een kritische en creatieve manier te onderzoeken?

Daarop biedt de methodiek van big questions een antwoord. In plaats van hen eerst informatie te geven over de EU of over migratie, laten wij onze leerlingen hier meteen zelf aan het woord. We nodigen hen uit om bewust en tegendraads na te denken om tot steeds diepere inzichten te komen.

De werkvorm 'big questions' biedt heel wat mogelijkheden om in je klas te werken aan inspirerend burgerschap en dit in nauwe samenhang met de doelstellingen van het gemeenschappelijk funderend leerplan. We bieden je heel wat inspirerende voorbeelden waar deze werkvorm werd toegepast.

Samen met medewerkers van KRUIT en UCLL (expertisecentrum Inclusive Society) vertrokken we van het concept 'big questions' om een innovatielab op te starten in verschillende proeftuinscholen. De pilootprojecten vertrokken van een variëteit aan thema's: van chocolade tot plastic, van identiteit tot actualiteit ... Hieronder vinden jullie alvast een voorsmaakje. In onze toolbox en inspiratieblog vind je meer informatie en concrete voorbeelden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

VALIES: Educatie voor Duurzame Ontwikkeling

sla link op in klembord

Kopieer

Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) wordt vaak eenzijdig geassocieerd met milieueducatie, maar bestrijkt eigenlijk een veel bredere waaier. EDO en inspirerend burgerschap hebben veel met elkaar gemeen. Beide streven ze ernaar dat leerlingen leren om verantwoordelijkheid op te nemen voor een betere wereld. Zo gesteld lijken het wel twee namen voor eenzelfde kind!

Tijdens het VALIES-project bracht Katholiek Onderwijs Vlaanderen samen met andere partners in kaart hoe men EDO kan realiseren in de praktijk.

Wat is duurzame ontwikkeling?

sla link op in klembord

Kopieer

Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van mensen hier en nu, zonder de mogelijkheden voor mensen elders op onze wereld en mensen in de toekomst in gevaar te brengen. Anders gezegd: men streeft naar “genoeg, voor altijd, voor iedereen”. Iedereen op onze wereld, zowel nu als in de toekomst, heeft wat hij nodig heeft voor een fijn leven op een gezonde planeet. Om een duurzame ontwikkeling te realiseren, engageerden de VN-lidstaten zich ertoe om 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) te verwezenlijken tegen 2030.

Het streven naar een wereld in balans met het oog op duurzame ontwikkeling wordt vaak gevisualiseerd in het model van John Elkington. In het model wordt gesuggereerd dat de wereld in balans dient te zijn op het vlak van ‘people’, ‘planet’ en ‘prosperity’. Dit impliceert dus vanuit christelijk-theologisch perspectief in het bijzonder: én zorgzaam omgaan met de schepping, én bijdragen aan een samenleving waar een plaats is voor de kwetsbare andere én ijveren voor naastenliefde en rechtvaardigheid.

EDO in een katholieke dialoogschool

sla link op in klembord

Kopieer

De realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vergt niet alleen een globaal maatschappelijk engagement, maar doet ook een appel op het onderwijs om EDO te integreren in het onderwijsaanbod. Educatie voor duurzame ontwikkeling wordt gedefinieerd als ‘het leren denken over en werken aan een leefbare wereld, nu en in de toekomst, voor onszelf hier en voor anderen elders op de planeet’.

In een katholieke dialoogschool werken leraren aan EDO via het leerplan: je herkent EDO in zowel persoons- als cultuurgebonden ontwikkelvelden (ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid, ontwikkeling van oriëntatie op de wereld, …). En omgekeerd geldt ook: je realiseert het leerplan door werk te maken van EDO. Op die manier spelen katholieke dialoogscholen niet alleen in op wat er gebeurt in de wereld, maar leren ze leerlingen ook een positieve bijdrage leveren aan die wereld.

Inspirerende onderwijsarrangementen voor het basisonderwijs vind je in de ZILL-bib . In de Toolbox Inspirerend burgerschap vindt je zowel voor basis- als secundair onderwijs uiteraard ook heel wat informatie om concreet aan de slag te gaan in de klas en op de school.

VALIES

sla link op in klembord

Kopieer

VALIES is een vierjarig project rond EDO waarin onderwijspraktijk en -onderzoek elkaar verrijken. Het project startte in 2017-2019 en loopt af in 2020-2021. Het is een co-creatief SBO-project waarin Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, Arteveldehogeschool, Universiteit Antwerpen en KU Leuven samenwerken met de steun van het FWO.

In 2018-2019 en in 2019-2020 werden een 50-tal basis- en secundaire scholen begeleid om het schoolteam te professionaliseren op vlak van EDO. Elke school kon rekenen op informatie en inspiratie tijdens 4 gezamenlijke VALIES-dagen voor alle deelnemende scholen. Daarnaast werd sterk ingezet op ondersteuning en coaching op maat van elke school. Het werken in professionele leergemeenschappen stond hierbij centraal en had als doel samen EDO-onderwijsarrangementen vorm te geven, ervaringen uit te wisselen, te reflecteren op het proces, … .
Gelijktijdig onderzocht men in deze scholen:

 • de actiecompetentie van leerlingen
 • de professionele ontwikkeling van schoolteams
 • de effecten van EDO op leerlingen
 • de EDO-schoolcultuur en -beleid
 • EDO buiten de schoolmuren.

Het VALIES-project breng dus in kaart hoe EDO gerealiseerd kan worden en wat men leert op het niveau van de leerlingen, de leraren, het schoolbeleid en buiten de schoolmuren. Het uiteindelijke doel is een wetenschappelijk onderbouwde implementatie van EDO in het Vlaamse onderwijslandschap te faciliteren en zo bij te dragen aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Informatie over dit project is te vinden op https://www.edo-valies.be/. Momenteel werkt het VALIES-team op basis van de uitkomsten van het project achter de schermen aan de ontwikkeling van een EDO-platform. Van zodra dit online is vindt je hier de link die je zal leiden naar een brede waaier aan informatie in inspiratie.

Ondersteuning

sla link op in klembord

Kopieer

Werken aan inspirerend burgerschap is geen op zich staand project dat je realiseert in je school. Het is een bewuste keuze die je als schoolteam maakt om leerlingen te leren om samen verantwoordelijk te zijn voor de wereld.

Dit aanbod kwam tot stand dankzij een samenwerking met het project VALIES rond Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) met de Universiteit Antwerpen, Katholieke Universiteit Leuven, Artevelde Hogeschool en Provinciaal Onderwijs Vlaanderen als partners.

Nascholing

sla link op in klembord

Kopieer

Wil je met het schoolteam de leerplannen verder verkennen en verdiepen via inspirerend burgerschap? Bekijk hieronder het nascholingsaanbod voor basis- en secundair onderwijs of surf naar pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/nascholingen

Praktijkvoorbeelden

sla link op in klembord

Kopieer

In de Zill-bib vind je een steeds groeiend aanbod aan praktijkvoorbeelden die aansluiten bij inspirerend burgerschap voor het basisonderwijs.

Contact

Tom Uytterhoeven
pedagogisch begeleider
   02 507 08 26
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio