In deze privacyverklaring vind je meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Wie zijn wij?

sla link op in klembord

Kopieer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteit in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en ondersteunen hen bij pedagogische, juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 400 onderwijsinstellingen bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod.

 • Adres: Guimardstraat 1, 1040 Brussel
 • Telefoonnummer: +32 (0)2 507 06 01
 • Ondernemingsnummer: 0451.895.383

Type persoonsgegevens die wij verwerken

sla link op in klembord

Kopieer

Als wij jouw gegevens verwerken, dan gaat dit meestal over de onderstaande gegevens:

 • Identificatie- en contact gegevens (naam en adresgegevens, telefoon, e-mailadres, stamboeknummer of geboortedatum, gebruikersnaam…)
 • Persoonsgegevens over beroep en betrekking (schoolbestuur en/of (onderwijs)instelling waar je tewerkgesteld bent of onderwijs volgt, functie of verantwoordelijkheid die je in de instelling opneemt, vakwerkgroepen waar je lid van bent, …)
 • Persoonsgegevens over opleiding en vorming (deelname aan professionaliseringsaanbod, nascholing, contact met pedagogische begeleiding…)
 • In het kader van de IDP proeven verwerken wij gepseudonimiseerde leerling-gegevens

Eventuele andere persoonsgegevens die ons worden meegedeeld (vb. in het kader van een klacht bij de klachtencommissie, andere contactpersonen in het kader van een advies, …)

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

sla link op in klembord

Kopieer

Persoonsgegevens worden om diverse redenen verwerk, enkel de belangrijkste worden hieronder vermeld. In de uitgebreide privacyverklaring kan je hierover meer vinden.

Vanuit het lidmaatschap tot de netwerkorganisatie:

 • Informatieverstrekking en bijstand
 • Toegang tot gepersonaliseerde leerplantool
 • Toegang tot gevalideerde toetsen
 • Behandelen van klachten via de klachtencommissie

Vanuit de decretaal opgelegde taken als pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs:

 • Begeleiding en professionalisering van leerkrachten, netwerkvorming….
 • Interne kwaliteitsontwikkeling van de school

Cookies

sla link op in klembord

Kopieer

De website maakt gebruik van:

 • Essentiële cookies en Functionele cookies
 • Analytische cookies
 • Social media cookies

Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk om de website correct te laten functioneren en kan je niet weigeren.

Functionele cookies worden geplaatst nadat je zelf een keuze gemaakt hebt.

Analytische cookies en Social media cookies daarentegen zijn niet verplicht. Deze cookies worden enkel geplaatst als jij daarvoor kiest. Door deze cookies te aanvaarden is het mogelijk dat ook andere partijen deze cookies gebruiken.

Anderen met wie persoonsgegevens gedeeld (kunnen) worden

sla link op in klembord

Kopieer

 • Onze verwerkers die instaan voor onze ICT-infrastructuur.
 • Andere instanties, die mee instaan voor professionaliseringsinitiatieven en/of waarmee wij samenwerken (vb. mede-organisators van evenementen) of omdat het zo bepaald is door de wet (vb. het Parket).
 • De organisatie of instelling waar jij werkzaam bent.

Jouw rechten

sla link op in klembord

Kopieer

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond beschik je over een aantal mogelijkheden om controle te behouden over jouw persoonsgegevens:

 • Recht om jouw gegevens in te kijken
 • Recht om jouw gegevens aan te passen
 • Recht om je te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht om jouw gegevensverwerking te beperken
 • Recht om jouw gegevens te laten wissen
 • Recht om uw toestemming in te trekken

Bewaartermijn persoonsgegevens

sla link op in klembord

Kopieer

Afhankelijk van de verwerking heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen bewaartermijnen vooropgesteld in haar volledige privacyverklaring.

Functionaris voor gegevensbescherming

sla link op in klembord

Kopieer

Wil je jouw rechten uitoefenen, heb je een vraag of een klacht over hoe Katholiek Onderwijs Vlaanderen jouw persoonsgegevens verwerkt, contacteer onze functionaris voor de gegevensbescherming:

×
Kijkt als...
Niveau
Regio