We ontwikkelen momenteel een kwaliteitsplatform voor schoolteams die samen willen werken aan onderwijskwaliteit en hierbij concrete inspiratie zoeken. Het kwaliteitsplatform is een digitale en interactieve omgeving voor scholen (buitengewoon) basis- en secundair onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Schoolteams kunnen het kwaliteitsplatform gebruiken als houvast in hun kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitsplatform versterkt het werken aan onderwijskwaliteit op drie manieren: ​

Wat wil het kwaliteitsplatform bieden?

sla link op in klembord

Kopieer

Een brede waaier aan meetinstrumenten

sla link op in klembord

Kopieer

Het kwaliteitsplatform biedt verschillende kwaliteitsvolle meetinstrumenten aan. Zo kun je het instrument kiezen dat het best aansluit bij jullie noden en prioriteiten.

 • Bevragingen peilen naar de beleving, mening, attitude, van leerlingen, ouders, leraren of andere partners. 
  Het burgerschapskompas (voor basis- en secundair onderwijs) peilt naar attitudes en ervaringen van je leerlingen op diverse domeinen: schoolklimaat, openheid voor diversiteit …
 • Toetsen peilen naar de cognitieve aspecten (kennis, inzicht, vaardigheden) van het leren. 
  Toetsen zullen vanaf schooljaar 2024-2025 beschikbaar zijn voor het basisonderwijs.
 • Opdrachten peilen naar complexere vaardigheden of proeven die beoordeeld moeten worden. 
  Een spreekproef Frans, een schrijfproef Nederlands en een LO-proef is vanaf 2022-2023 beschikbaar voor leerlingen einde basisonderwijs.

Hulp bij het interpretatieproces

sla link op in klembord

Kopieer

Het kwaliteitsplatform bevat een geleide interactieve flow waarin je stapsgewijs doorheen de resultaten van de gekozen meetinstrumenten geleid wordt. Je kunt dit proces doorlopen met een kernteam, werkgroep, beleidsteam, maar ook met alle betrokkenen, bijvoorbeeld op een personeelsvergadering. Zo leer je samen betekenis te geven aan de resultaten en krijg je concrete inspiratie, tips en actiemogelijkheden.

Een ruggensteun voor het kwaliteitsbeleid

sla link op in klembord

Kopieer

Een kwaliteitsbeleid verloopt doelgericht, systematisch en cyclisch. Het kwaliteitsplatform wil een basisbron zijn voor dit kwaliteitsbeleid, waarbij je:

 • doelen en prioriteiten expliciteert en  van daaruit gerichte meetinstrumenten selecteert.
 • inzichten uit verschillende bronnen samenbrengt. De conclusies uit andere bronnen als de DataWijzer, de KOALA proef, de Vlaamse toetsen, kan je integreren. Zo krijg je een helder beeld van de kansen en uitdagingen uit je school.
 • inzage krijgt in het groeiproces dat je als school doorloopt. Je kunt zowel een beginsituatie als evolutie in kaart brengen.

Waarom creëren we het kwaliteitsplatform?

sla link op in klembord

Kopieer

Naarmate de digitalisering van onderwijs toeneemt krijg je als school veel, heel veel data ter beschikking. Dit gaat in de toekomst steeds maar toenemen. Het wordt dan ook steeds moeilijker als school om je weg hier in te vinden. Bovendien gaat dit gepaard met specifieke uitdagingen en gevaren. Het kwaliteitsplatform kan in deze zoektocht een houvast zijn.

Het kwaliteitsplatform vertrekt vanuit een specifieke visie op onderwijskwaliteit:

Meer informatie

sla link op in klembord

Kopieer

We ontwikkelen het kwaliteitsplatform momenteel volop en leveren dit geleidelijk in verschillende fasen op vanaf schooljaar 2022-2023. Heb je een vraag, nood aan een concreet instrument, of wil je feedback kwijt? Contacteer ons op onderstaande gegevens:

Contact

Jerissa de Bilde
pedagogisch begeleider
   02 507 07 94
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio