IDP-informatie

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Hoe neem je onze toetsen en proeven af?

sla link op in klembord

De meeste toetsen en proeven kunnen zowel op papier als online afgenomen worden. Indien dat niet zo is, kun je dat lezen bij de uitleg over de specifieke toets of proef in de databank met evaluatie-instrumenten. Op diezelfde plaats vind je ook meer uitleg over de concrete afname van de toets of proef zelf.

Afname op papier

sla link op in klembord

De afname gebeurt klassikaal. Je voert de antwoorden van de leerlingen achteraf in het online toetssysteem in. Van sommige toetsen scoor je zelf een aantal opgaven aan de hand van een correctiesleutel en voert deze resultaten in. De toetsen en het bijkomende materiaal stellen we tijdig ter beschikking om af te drukken.

Je vindt meer uitleg over het invoeren van de antwoorden van de leerlingen in deze handleiding.

Online afname

sla link op in klembord

De afname verloopt klassikaal waarbij elke leerling de toets individueel aan een computer, laptop of tablet maakt. De antwoorden worden op die manier automatisch ingevoerd. Van sommige toetsen scoor je een aantal opgaven zelf aan de hand van een correctiesleutel en voer je deze resultaten in het online toetssysteem in. Materiaal nodig bij de afnames, stellen we tijdig ter beschikking.

Om de online afname uit te testen, organiseren we op voorhand een verplichte testafname.

Zodra de inschrijving voor de online afname in orde is, kunnen de leerlingen van je school al even proberen om een online toets af te leggen. We ontwikkelden daarvoor een korte toets met erg eenvoudige vragen, zodat de leerlingen de aanmeldingsprocedure met hun login en wachtwoord en het beantwoorden van online vragen kunnen inoefenen. Deze afname kan klassikaal, maar mag ook in kleine groep of om de beurt, bijvoorbeeld tijdens een contractwerk. Deze toets staat open tot het einde van de afnameperiode. Je kunt hiervoor de volgende links gebruiken:

Voor het vierde leerjaar

sla link op in klembord

Voor het zesde leerjaar

sla link op in klembord

Concrete planning

sla link op in klembord

Gestandaardiseerde proeven voor het vierde leerjaar:

 • De afnameperiode voor het 4de leerjaar start op maandag 17 mei en eindigt op donderdag 27 mei 2021.
 • We stellen de proeven voor het 4de leerjaar vanaf vrijdag 7 mei 2021 ter beschikking in de databank met evaluatie-instrumenten. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.
 • Bij keuze voor online afname, loopt de online testafname van donderdag 22 april tot en met vrijdag 30 april 2021.

Gevalideerde toetsen en gestandaardiseerde proeven voor einde basisonderwijs

 • Voor het 6de leerjaar start de afnameperiode op vrijdag 28 mei en eindigt op maandag 14 juni 2021.
 • De toetsen en proeven voor het 6de leerjaar stellen we vanaf maandag 17 mei 2021 ter beschikking in de databank met evaluatie-instrumenten. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.
 • Bij keuze voor online afname, vindt de online testafname plaats van maandag 3 mei tot en met woensdag 12 mei 2021.

Hoe schrijf je in voor IDP?

sla link op in klembord

Inschrijven voor onze toetsen en proeven kan vanaf 3 december 2020 tot en met 1 maart 2021 door de directeur en de ICT-coördinator. De school bepaalt achteraf welke toetsen ze wil afnemen.

 • Om in te schrijven, klik door naar de toetsomgeving en log in met je login (voornaam.naam) en wachtwoord van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 • Je kiest bij de inschrijving voor online afname of voor afname op papier. Je maakte één keuze voor alle deelnemende klassen van een leerjaar en voor alle toetsen die je wil afnemen.
 • Om problemen bij de online afname te vermijden, spreiden we de afnames. Je kunt de online afnamemomenten achteraf altijd raadplegen en aanpassen in de toetsomgeving.
 • Je kunt ook steeds een overzicht met de afnamemomenten en de logins van je school downloaden. Via deze link download je het overzicht van het zesde leerjaar. En met deze link ga je naar het overzicht van het vierde leerjaar.
 • Om je inschrijving aan te passen, log je in op de toetsomgeving.
 • Bij problemen, mail naar evaluatiebox@katholiekonderwijs.vlaanderen. Vermeld steeds je instellingsnummer.

Scholen die na 1 maart nog willen inschrijven om deel te nemen aan de afnames van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, nemen best contact op met onze helpdesk. Je kan dan echter enkel nog inschrijven voor de afname op papier.

School- en klasrapport

sla link op in klembord

De gevalideerde toetsen en gestandaardiseerde proeven van Katholiek Onderwijs Vlaanderen geven altijd een uitgebreid school- en klasrapport met daarin de vergelijking met Vlaanderen en de referentiegroep. We genereren een school- en klasrapport per toets en per proef.

Via een specifieke link kun je enkele dagen na de afnameperiode de resultaten van jouw school opvragen. De links om deze aan te vragen, kun je terugvinden in de databank van de evaluatiebox bij de betreffende toetsen en proeven. Je meldt je aan met je login en wachtwoord voor de toepassingen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De dag na je aanvraag zul je de rapporten kunnen raadplegen. Jij en je collega's krijgen daarvoor een e-mail toegestuurd met daarin een rechtstreekse link naar jullie rapporten.

Gestandaardiseerde proeven vierde leerjaar

sla link op in klembord

In de databank van de evaluatiebox vind je de links naar de rapporten bij de betreffende gestandaardiseerde proeven voor het vierde leerjaar. Met deze link kun je de antwoorden van de leerlingen raadplegen. De link detailrapport geeft je toegang tot een Excel met meer gedetailleerde informatie op leerlingniveau. Via de link antwoordenrapport kun je een Excel downloaden met daarin de verdeling van de specifieke antwoorden op klasniveau.

Gevalideerde toetsen en gestandaardiseerde proeven einde basisonderwijs

sla link op in klembord

In de databank van de evaluatiebox vind je de links naar de rapporten bij de gevalideerde toetsen en bij de gestandaardiseerde proeven voor het einde van het basisonderwijs. Met deze link kun je de antwoorden van de leerlingen raadplegen. De link detailrapport geeft je toegang tot een Excel met meer gedetailleerde informatie op leerlingniveau. Via de link antwoordenrapport kun je een Excel downloaden met daarin de verdeling van de specifieke antwoorden op klasniveau.

Je kunt zowel de oudere school- en klasrapporten van het zesde leerjaar van jouw school als van het vierde leerjaar raadplegen in het archief op de toetsomgeving.

Analysedocumenten

sla link op in klembord

In de analysedocumenten staan alle vragen en antwoorden met daarbij de gemiddelde resultaten op Vlaams niveau. Ook de generieke doelen die geëvalueerd werden, zijn in die documenten opgenomen.

  Gestandaardiseerde proeven - IDP 4 

  sla link op in klembord

  Mens & maatschappij

  sla link op in klembord

  Nederlands

  sla link op in klembord

  Wetenschappen & techniek

  sla link op in klembord

  Wiskunde

  sla link op in klembord

  Gevalideerde toetsen - IDP 6

  sla link op in klembord

  Frans

  sla link op in klembord

  Mens & maatschappij

  sla link op in klembord

  Muzische vorming

  sla link op in klembord

  Nederlands

  sla link op in klembord

  Wetenschappen & techniek

  sla link op in klembord

  Wiskunde

  sla link op in klembord

  Samenvatting en handvatten

  sla link op in klembord

  Naar aanleiding van de gevalideerde toetsen die afgenomen worden, schrijven we een samenvatting van de Vlaanderenbrede resultaten en handvatten voor de klaspraktijk.

  Aangezien we in 2020 dezelfde toets ter beschikking stelden als in 2019, vulden we de samenvatting van 2019 aan met de resultaten van 2020.

  Gestandaardiseerde proeven  - IDP 4

  sla link op in klembord

  Gevalideerde toetsen - IDP 6

  sla link op in klembord

  Frans

  sla link op in klembord

  Mens & maatschappij

  sla link op in klembord

  Nederlands

  sla link op in klembord

  Wetenschappen & techniek

  sla link op in klembord

  Wiskunde

  sla link op in klembord

  Aan de slag met de IDP-resultaten

  sla link op in klembord

  De gevalideerde toetsen en gestandaardiseerde proeven geven aan jou en je school de mogelijkheid om je te vergelijken met andere scholen in Vlaanderen en met jullie referentiegroep. Aan de hand van de data in de rapporten kan je als team aan de slag met deze resultaten om de interne kwaliteit van je school verder te ontwikkelen. Het uitgewerkte stappenplan kan jou en jouw schoolteam daarbij inspireren. Je kunt steeds een beroep doen op jouw schoolbegeleider voor ondersteuning bij het uitvoeren van het stappenplan.

  Nieuws

  MEER

  ×
  Kijkt als...
  Niveau
  Regio