Hoe kies ik een evaluatie-instrument?

Hoe ga je aan de slag met de evaluatiebox en kies je een geschikt evaluatie-instrument?

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode.

De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling.

Bij de keuze van een evaluatie-instrument is het belangrijk om een aantal elementen na te gaan:

 • Wat wil je weten of opvolgen en waarom? Wie wil je opvolgen en waarom?
 • Is de gekozen evaluatievorm hiervoor het geschikte instrument?
 • Wat wil je doen met de resultaten? Hoe zet je deze in voor het vervolg van het leerproces?
 • Stemt de leraar haar didactische en pedagogische aanpak af op deze resultaten?
 • Ondersteunt de gekozen evaluatievorm het verdere verloop van het leerproces?

Van focus naar evaluatie-instrument

sla link op in klembord

Kopieer

Net zoals bij het ontwerpen van onderwijsarrangementen, is de keuze voor een bepaalde evaluatieprocedure afhankelijk van de focus die je vooropstelt.

Daarbij stel je jezelf drie kernvragen:

 • Welke leerling(en) wil je evalueren? Op welke manier sluit deze evaluatie aan bij eerdere evaluaties van deze leerling(en)?
 • Hoe sluit de evaluatie aan bij de context van de school? (Visie op evalueren, evaluatiebeleid, evaluatiepraktijk …)
 • Welke inhouden uit het leerplan wil je evalueren?

De leerling, het leerplan én de context zijn dus bepalend voor het evaluatie-arrangement dat je voor ogen hebt. Dat arrangement kan op zichzelf staan, of een deel vormen van een breder onderwijsarrangement.

Ook na het doorlopen van de evaluatieprocedure is het zinvol om na te gaan in welke mate deze procedure tegemoet kwam aan de vooropgestelde focus.

Gericht gebruiken

Gebruik evaluatie-instrumenten gericht. Denk vooraf na voor wie en wanneer ze een meerwaarde betekenen. Voor de ene leerling is het zinvol om een doel te evalueren, voor de andere leerling is dit misschien overbodig. 'Meer' staat niet gelijk aan 'beter'. Doordacht gebruik met duidelijke doelen is dat wel.

Contact

Marijke De Meyst
   02 507 08 61
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio