We verwijzen door: reflecteren met tools van Djapo

Denken en reflecteren zijn belangrijke stappen naar een actiegerichte houding. Daarom biedt Djapo leraren tools en ondersteuning om denkprocessen met een klasgroep concreet te maken.

Korte omschrijving

sla link op in klembord

Kopieer

Reflecteren is een belangrijke pijler van inspirerend burgerschap.

Denken en reflecteren zijn belangrijke stappen naar een actiegerichte houding. Daarom biedt Djapo leraren tools en ondersteuning om denkprocessen met een klasgroep concreet te maken, vooral met het oog op Educatie voor Duurzame Ontwikkeling. Op de website vind je een aanbod voor zowel kleuter-, lager als secundair onderwijs.

Gratis downloadbare lessen en tools

sla link op in klembord

Kopieer

om te filosoferen rond thema's

sla link op in klembord

Kopieer

om denken zichtbaar te maken

sla link op in klembord

Kopieer

Visuele denkinstrumenten zijn een manier om je gedachten en ideeën te uiten. Ze stimuleren en ondersteunen een specifiek denkproces en maken het zichtbaar. Leerlingen kunnen hun eigen leerproces makkelijk in de gaten houden als ze de ideeën en inzichten verzameld zien staan op een blad of op een bord.  Vragen als: Wat heb ik bijgeleerd?, Wat weet ik nog niet? Wat maakt dat ik van idee ben veranderd? Waar haalde ik deze inzichten? kunnen in de visuele denkinstrumenten een antwoord vinden.

Publicaties

sla link op in klembord

Kopieer

Systeemdenken

sla link op in klembord

Kopieer

Hoe is het als je maar een deel van iets ziet? Kan je dingen beter begrijpen als je het geheel ziet? Zijn er verbanden tussen dingen waar je op het eerste gezicht geen verband tussen ziet? En hoe beïnvloeden die elkaar? Wat als je probeert om van één oorzaak alle mogelijke gevolgen op te schrijven? Wat kom je dan te weten?

Systeemdenken. Daarover gaat dit boek. Je leest wat het is en wat het met EDO (Educatie voor Duurzame Ontwikkeling) te maken heeft. En je vindt er 40 lessen en meer dan 50 werkvormen om het meteen in je klas te proberen. Een boek dat leerkrachten, kleuters en leerlingen anders naar de wereld doet kijken.

Filosoferen

sla link op in klembord

Kopieer

De Methode Filosoferen biedt jou heel veel denkinstrumenten om je voor te bereiden op het filosoferen of je beter te leren filosoferen. De denkinstrumenten oefen je door concrete werkvormen.

De overkoepelende doelstelling van filosoferen = kinderen onderzoeken concepten en waarden.

Creatief denken

sla link op in klembord

Kopieer

Creatief denken is op andere ideeën komen dan die je gewoonlijk zou bedenken. Je wijkt af van de bewandelde paden in je hersenen en ontdekt nieuwe verbanden of een context die je daarvoor nog niet had gezien. Je doorbreekt denkpatronen en creëert nieuwe verbindingen. Dit boek biedt leerkrachten basisonderwijs een heleboel denkinstrumenten om anders te gaan denken.

Over deze databank

Wil je aan de slag in je klas rond inspirerend burgerschap? In deze toolbox vind je inspirerende werkvormen om zo met je leerlingen te starten! 
Werk je in het basisonderwijs? In de Zill-bib vind je een steeds groeiend aanbod aan praktijkvoorbeelden die aansluiten bij inspirerend burgerschap voor het basisonderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio