Basisteksten

Filter

Aspecten
Thema

Oriënterende nota: identiteit – godsdienst – pastoraal

Je katholieke dialoogschool steunt op drie pijlers: (1) de identiteit van je school, (2) godsdienstonderwijs op je school en (3) de pastorale werking van je school. Deze drie hangen met elkaar samen. Deze nota geeft kort de verhouding tussen de pijlers aan, wie verantwoordelijk is voor elke pijler en wat de bedoeling is van elke pijler.

Katholieke dialoogschool

"Katholieke dialoogschool" is de manier waarop we vandaag katholieke scholen vormen. Identiteit en diversiteit gaan hand in hand, in de samenleving, de school en de kerk. Een katholieke school staat op het kruispunt van die drie. Dat wordt in deze visietekst uitgelegd. De tekst werd door de Raad van Bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in 2015 goedgekeurd.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio