Bezinning voor onderwijsmensen

Viermaal in een schooljaar nodigen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de Abdij van Averbode je uit tot herbronning van je werk in het onderwijs, in een midweekend van vrijdagavond tot zaterdagavond of een weekend van vrijdagavond tot zondagmiddag. Een inspirerende spreker geeft je stof tot nadenken. Tijd voor persoonlijke verwerking, uitwisseling met de andere deelnemers en stilte in de rustbrengende atmosfeer van de abdij maken het gebeuren tot een beklijvende totaalervaring.

Wat is Bezinning voor onderwijsmensen?

sla link op in klembord

Kopieer

Een Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode:

 • geeft je een duwtje in je levenslange ontplooiing als mens;
 • verbreedt je horizon bij het uitoefenen van je taak in het onderwijs;
 • verstevigt het draagvlak van je bijdrage aan de identiteitsvorming van de organisatie waarvoor je werkt.

Een Bezinning voor onderwijsmensen bevat een mix van de volgende basisingrediënten:

 • een stevige inhoud, gebracht door een authentieke en gedreven begeleid(st)er;
 • de ontmoeting en dialoog met onderwijscollega’s, de begeleider, jezelf en je werk;
 • het rustgevende klimaat en de inspirerende leefwereld van de abdij.

Een Bezinning voor onderwijsmensen helpt de visie op de katholieke dialoogschool stapsgewijs integreren.

Inzet en bezinning hebben elkaar nodig. Ze verhouden zich tot elkaar zoals gist en deeg. Bezinning is de gist. Een Bezinning voor onderwijsmensen dringt binnen tot in de diepste vezels van je onderwijsleven en geeft er een toegevoegde adem aan. Het is multi-dimensionale nascholing van de bovenste plank!”

Voor wie is Bezinning voor onderwijsmensen?

sla link op in klembord

Kopieer

Alle onderwijsbetrokkenen uit alle onderwijssectoren zijn welkom.

Reflecteren over de bronnen van je inzet in het onderwijs maakt deel uit van je deskundigheid, van je integrale vorming als onderwijsmens, welke functie je daar ook vervult: die van leraar, ondersteunend personeelslid, directielid, bestuurder, pedagogisch begeleider …

Een Bezinning voor onderwijsmensen levert geen fast food voor onmiddellijke en concrete toepassingen in je beroepspraktijk, wel duurzame voedingsstoffen die een stevige fond leggen en lang doorwerken in je werk.”

Flyer

sla link op in klembord

Kopieer

Basisinformatie vind je in de digitale flyer.

Programma 2022-2023

sla link op in klembord

Kopieer

Midweekend 25-26 november 2022 met Eva Vromman

sla link op in klembord

Kopieer

Worstelend bezielend geloof: een zoektocht

sla link op in klembord

Kopieer

In kerkelijke kringen ervaar ik regelmatig te veel zekerheid en te weinig ruimte voor twijfel. Zo dreigt de indruk te ontstaan van een zelfgenoegzaam instituut dat in het eigen grote gelijk staat en geen uitnodigende plaats lijkt te bieden aan hedendaagse zin- en meerwaardezoekers van allerlei slag. In mijn uiteenzetting zal ik het hebben over waarom twijfel belangrijk is voor de kerk en het geloof. We zullen, geïnspireerd door het werk van de Tsjechische theoloog, filosoof en psycholoog Tomas Halik, samen worstelen met God, (on)geloof en atheïsme, maar zullen eveneens ontdekken hoe de figuur van Jezus ons kan bezielen om deze worsteling steeds opnieuw aan te gaan en gepassioneerd te blijven over God als bron om bezield in het leven en voor de klas te staan.

Wie is Eva Vromman?

sla link op in klembord

Kopieer

Eva Vromman is godsdienstleerkracht in Roeselare en is al vele jaren verantwoordelijk voor de pastoraal bij haar op school. In 2020 verscheen van haar hand het boek Passie en twijfel: Het geloof van een godsdienstleerkracht, een boek over bezield zijn en worstelen.

Midweekend 20-21 januari 2023 met Guido Vanheeswijck

sla link op in klembord

Kopieer

Onbeminde gelovigen en de toekomst van het christendom

sla link op in klembord

Kopieer

Christenen worden doorgaans niet meer aangesproken als ‘beminde gelovigen’. Ze worden immers niet bemind om hun geloof, zij worden slechts bemind als zij de inhoud van dat geloof zo vaag mogelijk houden. Hoe dienen hedendaagse christenen daarop te reageren?
Zouden we vandaag als catacombenchristenen – samen met ‘beminde ongelovigen en zoekers’ – ‘de grote vragen’ niet opnieuw ter sprake brengen, de vragen over wereld, mens en God? Vanuit de overtuiging dat het niet fout is om dat juist nu weer vanuit een religieus perspectief te doen.

Wie is Guido Vanheeswijck?

sla link op in klembord

Kopieer

Guido Vanheeswijck (°1955), licentiaat Germaanse Filologie en Doctor Wijsbegeerte, is momenteel emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KULeuven. Zijn onderzoeksdomeinen zijn cultuurfilosofie, godsdienstfilosofie en metafysica.

Midweekend 10-11 februari 2023

sla link op in klembord

Kopieer

Van ontmoeting naar gastvrijheid, op weg met Augustinus

sla link op in klembord

Kopieer

Aan de hand van inspirerende inzichten van enkele ‘dialoogfilosofen’ staan we stil bij de waarde van de menselijke ontmoeting. Vanuit het Bijbelverhaal van het bezoek van de drie vreemdelingen aan Abraham en Sarah wordt de Triniteitsicoon van Andrei Rublev becommentarieerd: een tafelgebeuren, waar ontmoeting en gastvrijheid centraal staan. Volgens Augustinus vormt het aanbieden van een gastvrij welkom het hart van de christelijke identiteit. Willen we de Heer herkennen, dan moeten we doen zoals de leerlingen: de vreemdeling opnemen als gast en onderdak geven. Dan zullen we Hem herkennen: aan tafel.

Wie is Gabriël Quicke?

sla link op in klembord

Kopieer

Gabriël Quicke is geboren in Brugge op 7 juli 1961 en werd in 1987 tot priester gewijd te Sint-Andries. Hij maakte zijn doctoraat over Augustinus: Saint Augustine. A Spiritual Guide for Ecumenism Today. A Study of the Tractatus in Iohannis Evangelium. Hij was professor aan het Grootseminarie in Brugge en gouwproost van KSA Noordzeegouw. In 2007 vertrok hij als priester in zending naar Libanon. Twee jaar later werd hij in Rome staflid van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid onder de Christenen, meer bepaald voor de oecumenische relaties met de christenen in het Midden-Oosten. Hij studeerde Arabisch en Syrisch. In 2018 werd hij benoemd tot president van het Heilige Geestcollege en het Leo XIII Seminarie, KU Leuven. Sinds 2021 is hij Rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen te Rome. Naast een academische opdracht zet hij zich ook verder in voor de christenen in het Midden-Oosten, en heel in het bijzonder voor weeskinderen in Irak, een engagement dat hem bijzonder aangrijpt en dat hij ervaart als een ‘levensvervulling’.

Weekend 3, 4 en 5 maart 2023 (Nieuw: weekendformule!)

sla link op in klembord

Kopieer

Je bezieling als leerkracht … een reis!

sla link op in klembord

Kopieer

Door je leerlingen gezien worden als een bezielde en bezielende leerkracht. Wie wil dat niet? Om je eigen bezieling op het spoor te komen en te verdiepen, bieden we je dit bezinningsweekend aan. Vanuit zijn boek “Scholen die naar de sterren reiken” biedt Carl Snoecx ons opstapjes aan om hierover na te denken. Jos Bielen gaat met ons in groepsgesprekken en andere werkvormen aan de slag om dit op ons eigen leven en lesgeven te leggen. Een boeiende reis van je hoofd naar je hart en weer terug… of misschien wel omgekeerd: van je hart naar je hoofd en dan weer terug. Het is deze reis die we dit weekend gaan maken… bezield en bezielend voor mekaar.

Wie zijn Carl Snoecx en Jos Bielen?

sla link op in klembord

Kopieer

Carl Snoecx is theoloog en filosoof en gepassioneerd door onderwijs. Hij werkte als leraar, directeur en vijftien jaar als medewerker van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Jos Bielen is norbertijn van de Abdij van Averbode en directeur van het bezinningscentrum van de abdij.

Praktisch

sla link op in klembord

Kopieer

 • Midweekend (november, januari, februari)

Je arriveert op vrijdagavond tussen 19 en 20 uur. De bezinning start om 20 uur en eindigt zaterdag na het avondmaal (rond 19 uur).

Bij een midweekend kun je ook deelnemen enkel op zaterdag (zonder vooravond en overnachting). Voor deze formule neem je vooraf contact met het bezinningscentrum.

 • Weekend (maart)

Je arriveert op vrijdagavond tussen 19 en 20 uur. De bezinning start om 20 uur en eindigt zondag na het middagmaal (rond 13.30 à 14 uur).

 • Bezinningscentrum

Bezinningscentrum Abdij van Averbode, Abdijstraat 1, 3271 Averbode
Tel. 013 78 04 38
bezinningscentrum@abdijaverbode.be

Deelnemingsprijs

Midweekend: € 105
Weekend: € 170
Alleen zaterdag: € 60
(alleen mogelijk voor midweekends en na contact met het bezinningscentrum)

De deelnemersprijs is inclusief lakens. De deelnemers brengen zelf handdoeken mee.

 • Gepensioneerd en toch geïnteresseerd?

Bezinning voor onderwijsmensen is in de eerste plaats bedoeld voor wie in het onderwijs actief is.
Beroepsactieve onderwijsmensen krijgen prioriteit bij tijdige inschrijving.
Als gepensioneerde medewerker uit het onderwijs kun je je aanmelden op een wachtlijst. Je wordt dan één week op voorhand verwittigd of er nog plaats is. Enkel voor midweekends maar niet voor weekends is dat mogelijk.

Schrijf je in

sla link op in klembord

Kopieer

Vooraf inschrijven (uiterlijk 10 dagen op voorhand) in het bezinningscentrum is noodzakelijk via de website www.onthaal-abdijaverbode.be.
Het centrum contacteert je zo spoedig mogelijk met meer info en een betalingsvoorstel.

Visie

sla link op in klembord

Kopieer

Inzet in het onderwijs en bezinning hebben elkaar nodig. Ze verhouden zich tot elkaar zoals gist en deeg. Bezinning is de gist.

Brede vorming vraagt reflectie en bezinning

sla link op in klembord

Kopieer

De brede vorming van de jonge mens in zijn totaliteit, dat is wat ons onderwijs nastreeft. Om jonge mensen daarin authentiek te begeleiden, vergt het ook van hun begeleiders dat ze zich vormen in hun totaliteit, een leven lang. Vorming heeft hoe dan ook een levensbeschouwelijke dimensie. Het katholiek onderwijs gaat daarvoor te rade bij Jezus Christus en de katholieke geloofstraditie. Tegelijk neemt het de diversiteit van mensen ernstig, ook op het levensbeschouwelijke vlak.

Reflecteren over de bronnen van je inzet in het onderwijs maakt deel uit van je deskundigheid, van je integrale vorming als onderwijsmens, welke functie je daar ook vervult: die van leraar, ondersteunend personeelslid, directielid, bestuurder, pedagogisch begeleider … Vanzelfsprekend heb je wel eens vers proviand nodig. Met voedzame ingrediënten. En in gepaste dosis. In een ‘Bezinning voor onderwijsmensen’ vind je die. Een ‘Bezinning voor onderwijsmensen’ in de Abdij van Averbode geeft je een duwtje in je levenslange ontplooiing als mens, verbreedt je horizon bij het uitoefenen van je taak in het onderwijs en verstevigt het draagvlak van je bijdrage aan de identiteitsvorming van de organisatie waarvoor je werkt.

Alle onderwijsbetrokkenen uit alle onderwijssectoren zijn welkom.

Een ‘Bezinning voor onderwijsmensen’ levert geen fast food voor onmiddellijke en concrete toepassingen in je beroepspraktijk, wel duurzame voedingsstoffen die een stevige fond leggen en lang doorwerken in je werk. Ze dringt binnen tot in de diepste vezels van je onderwijsleven en geeft er een toegevoegde adem aan.

Voedzame ingrediënten in gepaste dosis

sla link op in klembord

Kopieer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de Abdij van Averbode zorgen voor een oase van rust op vier momenten doorheen het schooljaar met een mix van de volgende drie basisingrediënten, die werken als gist in het drukke onderwijsleven: een stevige inhoud, gebracht door een authentieke begeleid(st)er, de ontmoeting en uitwisseling met onderwijscollega’s die er komen om samen met jou de zin van het werken in het onderwijs te herbronnen en het verkwikkende klimaat en de inspirerende leefwereld van de abdij.

Die basisbestanddelen nodigen je uit tot stil worden, luisteren, bedachtzaam spreken, het ritme van de abdijgemeenschap beleven in bidden en vieren.

De inspiratie van je inzet in het onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Zo luidt het algemene thema van elk bezinningsinitiatief, maar de bezinningsbegeleid(st)er wisselt telkens. Dat maakt de inhoud van elke bezinning verrassend anders. Vanuit de eigen, persoonlijk doorleefde spiritualiteit ontvouwt de bezinningsbegeleid(st)er een inspirerende wereld met talrijke facetten en deelt die met de deelnemers.

Een waaier aan ontmoetingskansen zorgt voor een sterke en verkwikkende totaalervaring: met een gedreven bezinningsbegeleid(st)er, met collega’s in het onderwijs, met de abdijgemeenschap, met de abdij zelf en haar groene omgeving (tip: heerlijk om doorheen de bezinning je benen in uit te slaan), met jezelf en je werk, met God die je in al je andere ontmoetingen draagt.

Een stimulans voor een katholieke dialoogschool

sla link op in klembord

Kopieer

De katholieke dialoogschool nodigt in deze tijd van levensbeschouwelijk-religieuze veelheid iedereen uit om in dialoog met elkaar op zoek te gaan naar het volle mens- en medemens-zijn. In gesprek met elkaar leert iedereen de eigen identiteit vorm te geven, door deze te ontdekken, erover na te denken en te verdiepen.

Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode helpt de visie op de katholieke dialoogschool stapsgewijs integreren. Het geeft kansen aan onderwijsmensen om hun gelovig engagement als motor van hun werk in het onderwijs te herbronnen en verstevigen. Van daaruit kunnen ze bijdragen tot de opdracht van de school en in woord en daad op eigentijds-tegendraadse wijze de christelijke stem in het gesprek binnenbrengen.

Nood aan tijd en ruimte

sla link op in klembord

Kopieer

Bezinnen onderbreekt de ratrace van september naar juni en bevordert een nieuwe kijk op je dagelijks werk. Het loont om er tijd en ruimte voor te maken.

Bezinnen doen je niet op een drafje. Het vraagt de nodige tijd om de weldaad van een bezinning ten volle te ervaren. Een interval van 24 uur, van vrijdagavond tot zaterdagavond, heb je zeker nodig om je voluit in een bezinningsbad te kunnen onderdompelen.

Bezinnen doe je ook niet gelijk waar. Het vraagt een geschikte omgeving. Een abdij is een bevoorrechte plaats voor bezinning, vorming en ontmoeting. Het bezinningscentrum van de Abdij van Averbode wil voor mensen van deze tijd – jongeren en ouderen – zulke plaats zijn, waar men in groepsverband tot rust kan komen voor bezinning, vorming en echte ontmoeting. De norbertijnen van Averbode staan in de traditie van Augustinus’ gastvrijheid en beleven bewust een openheid voor elke zoekende mens met oprechte vragen. De religieuze gemeenschap koestert die openheid vanuit haar eigen identiteit. Ook norbertijnen zijn zoekende mensen, maar zij horen een antwoord in het evangelische getuigenis over Jezus Christus dat in de kerk beleden en beleefd wordt. Vanuit die inspiratie biedt het bezinningscentrum een onderdak en een veilige plaats voor mensen die zoekend zijn en zich willen inzetten in de kerk en in de wereld.

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
  Regio