Bezinning voor onderwijsmensen

Viermaal in een schooljaar nodigt de Abdij van Averbode je uit tot herbronning van je werk in het onderwijs in een midweekend van vrijdagavond tot zaterdagavond.

Wat is Bezinning voor onderwijsmensen?

sla link op in klembord

Een Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode:

  • geeft je een duwtje in je levenslange ontplooiing als mens;
  • verbreedt je horizon bij het uitoefenen van je taak in het onderwijs;
  • verstevigt het draagvlak van je bijdrage aan de identiteitsvorming van de organisatie waarvoor je werkt.

Een Bezinning voor onderwijsmensen bevat een mix van de volgende basisingrediënten:

  • een stevige inhoud, gebracht door een authentieke en gedreven begeleid(st)er;
  • de ontmoeting en dialoog met onderwijscollega’s, de begeleider, jezelf en je werk, de abdijgemeenschap, met God, die je in al je andere ontmoetingen draagt;
  • het rustgevende klimaat en de inspirerende leefwereld van de abdij.

Een Bezinning voor onderwijsmensen helpt de visie op de katholieke dialoogschool stapsgewijs integreren.

Inzet en bezinning hebben elkaar nodig. Ze verhouden zich tot elkaar zoals gist en deeg. Bezinning is de gist. Een Bezinning voor onderwijsmensen dringt binnen tot in de diepste vezels van je onderwijsleven en geeft er een toegevoegde adem aan. Het is multi-dimensionale nascholing van de bovenste plank!”

Voor wie is Bezinning voor onderwijsmensen?

sla link op in klembord

Alle onderwijsbetrokkenen uit alle onderwijssectoren zijn welkom.

Reflecteren over de bronnen van je inzet in het onderwijs maakt deel uit van je deskundigheid, van je integrale vorming als onderwijsmens, welke functie je daar ook vervult: die van leraar, ondersteunend personeelslid, directielid, bestuurder, pedagogisch begeleider …

Een Bezinning voor onderwijsmensen levert geen fast food voor onmiddellijke en concrete toepassingen in je beroepspraktijk, wel duurzame voedingsstoffen die een stevige fond leggen en lang doorwerken in je werk.”

Programma 2021-2022

sla link op in klembord

In het schooljaar 2021-2022 zet de abdij haar deuren gastvrij open voor de volgende vier midweekends, telkens van vrijdagavond tot zaterdagavond:
•    op 19 en 20 november 2021 met Eva Vromman over ‘Worstelend be-zielend geloof: een zoektocht’
•    op 28 en 29 januari 2022 met Guido Vanheeswijck over ‘Onbeminde gelovigen’
•    op 18 en 19 februari 2022 met Gabriël Quicke over ‘Van ontmoeting naar gastvrijheid. Op weg met Augustinus’
•    op 25 en 26 maart 2022 met Sebastien de Fooz over ‘Op weg van het hoofd naar het hart’

Praktisch

sla link op in klembord

Alle informatie vind je in de digitale flyer.

Inschrijven via:

Terugblik

sla link op in klembord

Enkele deelnemers brengen een nabeschouwing bij de midweekends van de voorbije schooljaren en getuigen wat hen speciaal aansprak.

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
Regio