Bezinning voor onderwijsmensen

Viermaal in een schooljaar nodigen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de Abdij van Averbode je uit tot herbronning van je werk in het onderwijs, in een midweekend van vrijdagavond tot zaterdagavond of een weekend van vrijdagavond tot zondagmiddag. Een inspirerende spreker geeft je stof tot nadenken. Tijd voor persoonlijke verwerking, uitwisseling met de andere deelnemers en stilte in de rustbrengende atmosfeer van de abdij maken het gebeuren tot een beklijvende totaalervaring.

Wat is Bezinning voor onderwijsmensen?

sla link op in klembord

Kopieer

Een Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode:

 • geeft je een duwtje in je levenslange ontplooiing als mens;
 • verbreedt je horizon bij het uitoefenen van je taak in het onderwijs;
 • verstevigt het draagvlak van je bijdrage aan de identiteitsvorming van de organisatie waarvoor je werkt.

Een Bezinning voor onderwijsmensen bevat een mix van de volgende basisingrediënten:

 • een stevige inhoud, gebracht door een authentieke en gedreven begeleid(st)er;
 • de ontmoeting en dialoog met onderwijscollega’s, de begeleider, jezelf en je werk;
 • het rustgevende klimaat en de inspirerende leefwereld van de abdij.

Een Bezinning voor onderwijsmensen helpt de visie op de katholieke dialoogschool stapsgewijs integreren.

Inzet en bezinning hebben elkaar nodig. Ze verhouden zich tot elkaar zoals gist en deeg. Bezinning is de gist. Een Bezinning voor onderwijsmensen dringt binnen tot in de diepste vezels van je onderwijsleven en geeft er een toegevoegde adem aan. Het is multi-dimensionale nascholing van de bovenste plank!”

Voor wie is Bezinning voor onderwijsmensen?

sla link op in klembord

Kopieer

Alle onderwijsbetrokkenen uit alle onderwijssectoren zijn welkom.

Reflecteren over de bronnen van je inzet in het onderwijs maakt deel uit van je deskundigheid, van je integrale vorming als onderwijsmens, welke functie je daar ook vervult: die van leraar, ondersteunend personeelslid, directielid, bestuurder, pedagogisch begeleider …

Een Bezinning voor onderwijsmensen levert geen fastfood voor onmiddellijke en concrete toepassingen in je beroepspraktijk, wel duurzame voedingsstoffen die een stevige fond leggen en lang doorwerken in je werk.”

Flyer

sla link op in klembord

Kopieer

Basisinformatie vind je in de digitale flyer.

Programma 2023-2024

sla link op in klembord

Kopieer

Midweekend 24-25 november 2023 met Frederiek Depoortere

sla link op in klembord

Kopieer

Heerser, rentmeester of schepsel tussen de schepselen? Ecospiritualiteit tussen Laudato si’ en ecomodernisme

sla link op in klembord

Kopieer

De impact van de mensheid op het ecosysteem van de Aarde is immens. We houden ondertussen de toekomst van het leven op onze planeet in handen. Dit roept fundamentele vragen op over wie we zijn en willen zijn. Welke verhalen kunnen/mogen/moeten we over onszelf vertellen? Zijn we heersers, rentmeesters of toch eerder schepselen tussen de schepselen? Moeten we kiezen voor zelfbegrenzing en ecologische bekering of toch voor meer innovatie en vooruitgang? Om over deze vragen na te denken lezen we Laudato si’ van Paus Franciscus en verdiepen we ons in de kritiek van ecomodernisten en andere critici op het document. Op die manier komen we de fundamentele uitdagingen en problemen op het spoor waarmee ecospiritualiteit af te rekenen krijgt.

Wie is Frederiek Depoortere?

sla link op in klembord

Kopieer

Frederiek Depoortere is als docent verbonden aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.

Midweekend 26-27 januari 2024 met Tom Callebaut en Virginie Platteau

sla link op in klembord

Kopieer

Ruimte voor stilte

sla link op in klembord

Kopieer

Vrijdagavond zoekt Tom met jullie de vele dimensies van stilte op aan de hand van gerealiseerde projecten, de bijhorende verhalen en jullie gefantaseerde beleving van die ruimtes. Wat denk je dat die verschillende ruimtes met jullie zouden doen? Hoe zou je ze gebruiken? Wat zou je er aan veranderen? En vooral: wat leert ons dat over stilte? We duiken in de stilte, keren de stilte binnenste buiten, omarmen ze en duwen ze eens weg. Op zoek naar ruimte. Ruimte voor stilte.

Zaterdag vraagt Virginie: hoe luidt de stilte? Stilte is een voorwaarde voor innerlijke rust en mentale gezondheid. Ze laat het onzegbare toe, zorgt voor contact met de eigen ziel, met het sacrale. Tegelijk confronteert ze met de eigen innerlijke chaos. Via voorbeelden uit kunst en cultuur gaan we na wat de essentie van stilte is. We keren ook door ademhaling en ervaringsoefeningen naar binnen, om beter te begrijpen wat de stilte precies met ons doet.

Wie zijn Tom Callebaut en Virginie Platteau?

sla link op in klembord

Kopieer

Tom Callebaut wil als ontwerpend onderzoeker bijdragen aan een meer genereuze wereld.

Virginie Platteau is cultuurjournaliste en gespecialiseerd in stilte.

Weekend 23-24-25 februari 2024 met Linus Vanlaere en Annekatrien Depoorter

sla link op in klembord

Kopieer

Gekkenwerk. Kleine ondeugden voor tegendraads, kwetsbaar, veerkrachtig verbonden leraarschap

sla link op in klembord

Kopieer

Hoe houd je het als leerkracht vol in deze pittige tijden? Het is gekkenwerk. De hele wereld verwacht dat je je evenwichtig en geduldig gedraagt. Terwijl je ook maar een mens bent, met kleine ondeugden. Gelukkig maar, want net die feilbaarheid  maakt dat je een authentieke, raakbare leraar bent die geëngageerd aan de slag blijft.

In deze tweedaagse rekenen we af met de mythe van de voorbeeldige leraar. We omarmen kleine ondeugden als antipathie, luiheid, middelmatigheid, hypocrisie, ongehoorzaamheid en woede. We verkennen hoe ze ons veerkrachtig maken. Deze ethiek werkt bevrijdend en tegelijk nodigt ze  uit om  je leraarschap meer pit te geven.

Wie zijn Linus Vanlaere en Annekatrien Depoorter?

sla link op in klembord

Kopieer

Linus Vanlaere is zorgethicus en legt de nadruk op de kracht van menselijke relaties.

Annekatrien Depoorter is lerarenopleider met expertise in veerkrachtige professionele ontwikkeling.

Midweekend 22-23 maart 2024 met Hedwig Van Peteghem

sla link op in klembord

Kopieer

KOM EN VOLG MIJ – Stilstaan – Door het lijden heen verder gaan – En opstaan

sla link op in klembord

Kopieer

Kunstenaars hebben steeds opnieuw getracht met hun eigen accenten de kruisweg van Jezus te verbeelden. Vanuit het historisch gebeuren heeft zich een dramaturgische voorstelling ontwikkeld die de mens stapsgewijs gelovig begeleidt doorheen een innerlijk lijdensproces. Gelovigen zowel als buitenstaanders zijn meer dan toeschouwers, ze worden participant van het gebeuren. De eigen lijdenservaringen blijven hierbij niet onaangeroerd. In die zin werkt de kruisweg metaforisch: je leert stap voor stap door het lijden gaan op een weg die eerder al is gegaan. Hij biedt een handreiking om het kruis te dragen … en mee op te staan.

Aan de hand van een beknopte historische en theologische achtergrond en de presentatie van traditionele en eigentijdse invalshoeken ben je in dit midweekend vooral uitgenodigd om zelf creatief, verbeeldend en bezinnend deze weg te gaan.

Wie is Hedwig Van Peteghem?

sla link op in klembord

Kopieer

Hedwig Van Peteghem is heel zijn actieve loopbaan gedreven en enthousiast bezig geweest met het godsdienstonderwijs, als leerkracht, nascholer en inspecteur-adviseur. Hij is gepassioneerd door de kruisweg en zijn opeenvolgende staties.

Praktisch

sla link op in klembord

Kopieer

Midweekend (november, januari, maart)

sla link op in klembord

Kopieer

Je komt aan op vrijdagavond tussen 19 en 20 uur. De bezinning start om 20 uur en eindigt zaterdag na het avondmaal (rond 19 uur).

Bij een midweekend kun je ook deelnemen enkel op zaterdag (zonder vooravond en overnachting). Voor deze formule neem je vooraf contact op met het bezinningscentrum

Desgewenst kun je je bezinning ook verlengen tot zondag na het middagmaal, evenwel zonder begeleiding op zaterdagavond en zondagvoormiddag. In dat geval neem je ook vooraf contact met het bezinningscentrum.

Weekend (februari)

sla link op in klembord

Kopieer

Je komt aan op vrijdagavond tussen 19 en 20 uur. De bezinning start om 20 uur en eindigt zondag na het middagmaal (rond 13.30 à 14 uur).

Bezinningscentrum

sla link op in klembord

Kopieer

Bezinningscentrum Abdij van Averbode, Abdijstraat 1, 3271 Averbode
Tel. 013 78 04 38
bezinningscentrum@abdijaverbode.be

Deelnemingsprijs

sla link op in klembord

Kopieer

Midweekend: € 105
Weekend: € 170
Alleen zaterdag: € 60
(alleen mogelijk voor midweekends en na contact met het bezinningscentrum)

De deelnemersprijs is inclusief lakens. De deelnemers brengen zelf handdoeken mee.

Gepensioneerd en toch geïnteresseerd?

sla link op in klembord

Kopieer

Bezinning voor onderwijsmensen is in de eerste plaats bedoeld voor wie in het onderwijs actief is.
Beroepsactieve onderwijsmensen krijgen prioriteit bij tijdige inschrijving.
Als gepensioneerde medewerker uit het onderwijs kun je je aanmelden op een wachtlijst. Je wordt dan één week op voorhand verwittigd of er nog plaats is. Enkel mogelijk voor midweekends, niet voor weekends.

Schrijf je in

sla link op in klembord

Kopieer

Vooraf inschrijven (uiterlijk 10 dagen op voorhand) in het bezinningscentrum is noodzakelijk via deze website. Het centrum contacteert je zo spoedig mogelijk met meer info en een betalingsvoorstel.

Visie

sla link op in klembord

Kopieer

Inzet in het onderwijs en bezinning hebben elkaar nodig. Ze verhouden zich tot elkaar zoals gist en deeg. Bezinning is de gist.

Brede vorming vraagt reflectie en bezinning

sla link op in klembord

Kopieer

De brede vorming van de jonge mens in zijn totaliteit, dat is wat ons onderwijs nastreeft. Om jonge mensen daarin authentiek te begeleiden, vergt het ook van hun begeleiders dat ze zich vormen in hun totaliteit, een leven lang. Vorming heeft hoe dan ook een levensbeschouwelijke dimensie. Het katholiek onderwijs gaat daarvoor te rade bij Jezus Christus en de katholieke geloofstraditie. Tegelijk neemt het de diversiteit van mensen ernstig, ook op het levensbeschouwelijke vlak.

Reflecteren over de bronnen van je inzet in het onderwijs maakt deel uit van je deskundigheid, van je integrale vorming als onderwijsmens, welke functie je daar ook vervult: die van leraar, ondersteunend personeelslid, directielid, bestuurder, pedagogisch begeleider … Vanzelfsprekend heb je wel eens vers proviand nodig. Met voedzame ingrediënten en in gepaste dosis. In een Bezinning voor onderwijsmensen vind je die. Een Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode geeft je een duwtje in je levenslange ontplooiing als mens, verbreedt je horizon bij het uitoefenen van je taak in het onderwijs en verstevigt het draagvlak van je bijdrage aan de identiteitsvorming van de organisatie waarvoor je werkt.

Alle onderwijsbetrokkenen uit alle onderwijssectoren zijn welkom.

Een Bezinning voor onderwijsmensen levert geen fastfood voor onmiddellijke en concrete toepassingen in je beroepspraktijk, wel duurzame voedingsstoffen die een stevige fond leggen en lang doorwerken in je werk. Ze dringt binnen tot in de diepste vezels van je onderwijsleven en geeft er een toegevoegde adem aan.

Voedzame ingrediënten in gepaste dosis

sla link op in klembord

Kopieer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de Abdij van Averbode zorgen voor een oase van rust op vier momenten doorheen het schooljaar met een mix van de volgende drie basisingrediënten, die werken als gist in het drukke onderwijsleven: een stevige inhoud, gebracht door een authentieke begeleid(st)er, de ontmoeting en uitwisseling met onderwijscollega’s die er komen om samen met jou de zin van het werken in het onderwijs te herbronnen en het verkwikkende klimaat en de inspirerende leefwereld van de abdij.

Die basisbestanddelen nodigen je uit tot stil worden, luisteren, bedachtzaam spreken, het ritme van de abdijgemeenschap beleven in bidden en vieren.

De inspiratie van je inzet in het onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Zo luidt het algemene thema van elk bezinningsinitiatief, maar de bezinningsbegeleid(st)er wisselt telkens. Dat maakt de inhoud van elke bezinning verrassend anders. Vanuit de eigen, persoonlijk doorleefde spiritualiteit ontvouwt de bezinningsbegeleid(st)er een inspirerende wereld met talrijke facetten en deelt die met de deelnemers.

Een waaier aan ontmoetingskansen zorgt voor een sterke en verkwikkende totaalervaring: met een gedreven bezinningsbegeleid(st)er, met collega’s in het onderwijs, met de abdijgemeenschap, met de abdij zelf en haar groene omgeving (tip: heerlijk om doorheen de bezinning je benen in uit te slaan), met jezelf en je werk, met God die je in al je andere ontmoetingen draagt.

Een stimulans voor een katholieke dialoogschool

sla link op in klembord

Kopieer

De katholieke dialoogschool nodigt in deze tijd van levensbeschouwelijk-religieuze veelheid iedereen uit om, in dialoog met elkaar, op zoek te gaan naar het volle mens- en medemens-zijn. In gesprek met elkaar leert iedereen de eigen identiteit vormgeven, door deze te ontdekken, erover na te denken en je erin te verdiepen.

Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode helpt de visie op de katholieke dialoogschool stapsgewijs integreren. Het geeft kansen aan onderwijsmensen om hun gelovig engagement als motor van hun werk in het onderwijs te herbronnen en verstevigen. Van daaruit kunnen ze bijdragen tot de opdracht van de school en in woord en daad op eigentijds-tegendraadse wijze de christelijke stem in het gesprek binnenbrengen.

Nood aan tijd en ruimte

sla link op in klembord

Kopieer

Bezinnen onderbreekt de ratrace van september naar juni en bevordert een nieuwe kijk op je dagelijks werk. Het loont om er tijd en ruimte voor te maken.

Bezinnen doe je niet op een drafje. Het vraagt de nodige tijd om de weldaad van een bezinning ten volle te ervaren. Een interval van 24 uur, van vrijdagavond tot zaterdagavond, heb je zeker nodig om je voluit in een bezinningsbad te kunnen onderdompelen.

Bezinnen doe je ook niet gelijk waar. Het vraagt een geschikte omgeving. Een abdij is een bevoorrechte plaats voor bezinning, vorming en ontmoeting. Het bezinningscentrum van de Abdij van Averbode wil voor mensen van deze tijd – jongeren en ouderen – zo'n plaats zijn, waar je in groepsverband tot rust kan komen voor bezinning, vorming en echte ontmoeting. De norbertijnen van Averbode staan in de traditie van Augustinus’ gastvrijheid en beleven bewust een openheid voor elke zoekende mens met oprechte vragen. De religieuze gemeenschap koestert die openheid vanuit haar eigen identiteit. Ook norbertijnen zijn zoekende mensen, maar zij horen een antwoord in het evangelische getuigenis over Jezus Christus dat in de kerk beleden en beleefd wordt. Vanuit die inspiratie biedt het bezinningscentrum een onderdak en een veilige plaats voor mensen die zoekend zijn en zich willen inzetten in de kerk en in de wereld.

Contact

Christa Damen
stafmedewerker
   0474 89 41 64
   Andreas Janssens
     02 507 07 75
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio