Visietekst

Katholieke dialoogschool is de manier waarop we vandaag katholieke scholen vormen. Identiteit en diversiteit gaan hand in hand, in de samenleving, de school en de kerk. Een katholieke school staat op het kruispunt van die drie. Dat wordt in deze visietekst uitgelegd, die in 2015 door de Raad van Bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in 2015 werd goedgekeurd. Onderaan deze pagina kun je de officiële tekst downloaden.

Als je op zoek bent naar concreet materiaal om met je team aan katholieke dialoogschool te werken, kun je op deze webpagina naar de tab 'aan de slag' gaan. De visietekst katholieke dialoogschool is ook verweven in onze leerplannen en in onze werking voor besturen. Op die webpagina's vind je zeker ook inspiratie!

Kritisch-creatief leren omgaan met wat eigen en wat anders is, met wat verbindt en wat onderscheidt, stelt mensen in staat bij te dragen aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar een plaats is voor iedereen – een wereld waar ook God van droomt.

De katholieke dialoogschool verwelkomt gastvrij iedereen

sla link op in klembord

Kopieer

Op het kruispunt van onderwijs, Kerk en samenleving verwelkomt de katholieke dialoogschool gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Zonder uitzondering nodigt ze leerlingen (internen, cursisten, studenten), ouders, personeelsleden en bestuurders uit aan haar onderwijsproject mee te werken. Vanuit haar christelijke inspiratie wil ze ieder hiertoe uitdagen, motiveren en kracht geven.
 

In de katholieke dialoogschool is kwaliteitsvol onderwijs meer dan louter opleiding

sla link op in klembord

Kopieer

Als school is ze ervan overtuigd dat kwaliteitsvol onderwijs meer is dan louter opleiding. Onderwijs vormt mensen tot vrije, competente en solidaire personen die zin en betekenis vinden in leven en samenleven. Leren leren, leren werken, en leren (samen)leven gaan op school hand in hand. Vorming rust kinderen, jongeren en volwassenen toe voor de steeds complexere wereld van vandaag en morgen. Ze leren deze wereld ontdekken en bekwamen zich om met engagement, kritische zin en creativiteit erin aan de slag te gaan. Deze school is een inclusieve school. Ze draagt zorg voor de unieke talenten van elke leerling, met bijzondere aandacht voor wie het moeilijk heeft.
 

In de katholieke dialoogschool zijn mens en wereld tegelijk gave en opgave

sla link op in klembord

Kopieer

Als katholieke school werkt ze vanuit de grondervaring dat mens en wereld tegelijk gave en opgave zijn. Gevat in een netwerk van relaties met medemensen, de samenleving en de wereld, is menselijke vrijheid een gekregen vrijheid, die oproept tot verantwoordelijkheid. In het vertrouwen dat het diepste mysterie van de werkelijkheid de liefde is, neemt de school deze liefde – zoals de Bijbel verhaalt en Jezus die voorleeft – als richtsnoer voor opvoeden, leven en samenleven. De christelijke hoop die in deze liefde en het verrijzenisgeloof ontspringt, oriënteert de school in haar doelen en werking.

De katholieke dialoogschool nodigt iedereen uit tot dialoog

sla link op in klembord

Kopieer

Vanuit dit mens- en wereldbeeld nodigt de katholieke dialoogschool in deze tijd van levensbeschouwelijk-religieuze veelheid iedereen uit om in dialoog met elkaar op zoek te gaan naar het volle mens- en medemens-zijn. Hiertoe brengt ze christenen, moslims, joden, andersgelovigen, niet-gelovige humanisten samen met alle anderen die betekenis willen vinden in leven en samenleven. In gesprek met elkaar leert iedereen de eigen identiteit vorm te geven, door deze te ontdekken, erover na te denken, en te verdiepen. Vanuit haar opdracht brengt de school zelf in woord en daad op eigentijds-tegendraadse wijze de christelijke stem in dit gesprek binnen. Ze schept daarbij ruimte voor wie niet aan het woord komt.

Op deze wijze school maken vergt een blijvende inzet van allen en biedt ruimte voor groei en verscheidenheid. Doorheen de dialoog verrijkt de katholieke school zichzelf, en vernieuwt ze haar christelijke inspiratie in de actuele context. Vanuit de traditie waarin de school staat en in gesprek met haar omgeving, wil de katholieke dialoogschool een oefenplaats zijn voor een (samen)leven in een wereld die gekenmerkt is door diversiteit en verschil. Kritisch-creatief leren omgaan met wat eigen en wat anders is, met wat verbindt en wat onderscheidt, stelt mensen in staat bij te dragen aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar een plaats is voor iedereen – een wereld waar ook God van droomt.

Meer lezen?

sla link op in klembord

Kopieer

Katholieke dialoogschool is een verhaal waar nog elke dag aan wordt verder geschreven. Hier kun je online publicaties lezen over hoe katholieke dialoogschool waar gemaakt wordt.

Contact

Christa Damen
stafmedewerker
   0474 89 41 64
   Kristel De Leeuw
   pedagogisch begeleider
     Kelly Deburchgraeve
     stafmedewerker
       0478 60 97 61
       Rik Depré
       medewerker
         0490 11 36 13
         Christel Geeraerts
         pedagogisch begeleider
           Hendrik-Jan Gubbelmans
           pedagogisch begeleider
             Hanne Jacobs
             pedagogisch begeleider
               0497 45 97 95
               Andreas Janssens
                 02 507 07 75
                 Edith Maes
                 pedagogisch begeleider
                   0496 13 05 43
                   Bellinda Staelens
                   pedagogisch begeleider
                     0497 26 24 55
                     Tine Struyve
                     pedagogisch begeleider
                       Kris T'Seyen
                       pedagogisch begeleider
                         0477 99 13 49
                         Vera Vastesaeger
                         pedagogisch begeleider
                           0476 46 73 72
                           ×
                           Kijkt als...
                           Niveau
                           Regio