Opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen

We actualiseerden in 2019 de Opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen of kortweg OKB. Elke opdracht begint met bijbelse inspiratie en een uitnodiging in briefvorm aan al wie bij de school betrokken is. Die kun je op deze pagina alvast lezen.

Het volledige OKB kun je aankopen via onze webshop of hieronder als pdf downloaden. 
De beelden die in het OKB gebruikt worden kun je ook in groot formaat aankopen.

Inleiding

sla link op in klembord

Kopieer

Beste directeur
Beste leraar
en al wie bij het schoolgebeuren betrokken is
 
“Ik geef les.”
Meer hoef je niet te vertellen. Want in een doordeweeks gesprek kan iedereen zich voorstellen wat dat betekent. De speelplaats, de bel, jassen aan de kapstok. Vanuit de gang zie ik in je klas: een kleurrijke groep van aandachtige kinderen, en jij ertussen.
“Ik geef les in een katholieke basisschool.”
Wat betekent dat nog meer dan een goede school te willen zijn?
Je vindt in dit boek vijf opdrachten. Samen vormen ze de gemeenschappelijke stam van het katholiek (buitengewoon) basisonderwijs in Vlaanderen. Ze geven jou een impuls om te reflecteren op je dagelijks werk. Ze inspireren je bij het werken aan:

  • een schooleigen christelijke identiteit
  • een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod
  • een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak
  • de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg
  • de school als gemeenschap en als organisatie
 
De eerste opdracht is de motor van de vier andere. Jouw school verwoordt haar christelijke identiteit in een schooleigen opvoedingsproject. Ze doet dat aan de hand van acht wegwijzers, geënt op Bijbelse intuïties, die onlosmakelijk met het christelijke mens- en wereldbeeld verbonden zijn: uniciteit in verbondenheid, kwetsbaarheid en belofte, gastvrijheid, rechtvaardigheid, verbeelding, generositeit en de schooleigen inspiratie. Het aanbod, de didactische aanpak, de zorgwerking en de organisatie van je school zijn op die christelijke levensvisie geënt. Die inspiratie daagt jouw school ook uit om te groeien naar een hechte, liefdevolle schoolgemeenschap, en zo werk te maken van een betere wereld.
Elke opdracht wordt vanuit verschillende invalshoeken voorgesteld. Een symbolisch beeld voor iedere opdracht, een Bijbelfragment dat erbij aanknoopt, een brief met een verhaal dat appelleert aan een herkenbare ‘reële’ situatie en tot slot de schets van het ideaalbeeld, de ‘wenselijke’ situatie.
Je kunt – individueel of in het team – elke opdracht vanuit die verschillende perspectieven bekijken en zo de wegwijzers binnen elke opdracht aanwijzen: vanuit het beeld, vanuit het woord of vanuit de opdracht zelf.
 
Veel succes bij het uitwerken en beleven van je schooleigen opvoedingsproject!

Opdracht 1: Werken aan de schooleigen christelijke identiteit

sla link op in klembord

Kopieer

Opdracht 2: Werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod

sla link op in klembord

Kopieer

Opdracht 3: Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak

sla link op in klembord

Kopieer

Opdracht 4: Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg

sla link op in klembord

Kopieer

Opdracht 5: Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie

sla link op in klembord

Kopieer

Tot slot

sla link op in klembord

Kopieer

Elke school schrijft een eigen verhaal en houdt daarbij rekening met de omstandigheden en de mogelijkheden. 
 
De vijf opdrachten van dit OKB zijn een referentiekader om dat verhaal, het schooleigen opvoedingsproject, uit te werken. Ook al zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden, door ze af en toe te onderscheiden helpen ze ons om meer te focussen op de realiteit van de school. Door een opdracht eens van naderbij te bekijken en te bespreken kan het hele schoolverhaal rijker en boeiender worden en merken we als vanzelf dat de andere opdrachten nooit veraf zijn.
 
Het is onze wens, onze hoop en ons geloof dat het onze kinderen goed gaat en dat een samen gedragen verhaal, van zeggen en doen, een hulp kan zijn om dat doel te realiseren.
 
Wat we voor kinderen dromen, dromen we ook voor hun ouders, leraren, directies, schoolbesturen en …

Samen maken we het verhaal

sla link op in klembord

Kopieer

UNIEK
Ik droom dat ik …
gezien,
aanvaard en
gewaardeerd word.
 
VERBONDEN
Ik droom dat ik …
me ergens thuis voel,
samen met anderen 
de handen 
uit de mouwen kan steken,
ik iets mag betekenen voor anderen.
 
‘Dat droom ik ook!’,
zei het kind
 

Downloads

Over deze databank

Katholieke dialoogschool is de manier waarop we vandaag aan katholiek onderwijs bouwen. Van het opvoedingsproject of de missie en visie van je school tot het onthaal van de leerlingen bij het begin van de schooldag: het is telkens een manier om katholieke dialoogschool heel concreet te maken. In deze database vind je alle basisteksten waarin aspecten van katholieke dialoogschool worden uitgelegd.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio