Wegwijzer differentiatie

Deze wegwijzer ondersteunt het reflecteren over hoe ingezet kan worden op differentiatie in de lespraktijk binnen de brede basiszorg. Hij inspireert leraren(teams)/vakgroepen om:

 • alle leerlingen maximale kansen te geven om te leren en zich te ontwikkelen in klasgroepen met grote diversiteit,
 • positief en planmatig om te gaan met verschillen.
Deze inspirerende wegwijzer moedigt creatieve benaderingen aan om doordacht en haalbaar te differentiëren. Het doel is om een traject te doorlopen en een cultuur van samenwerking en innovatie binnen het lerarenteam of de vakgroep rond dit thema te bevorderen. Zo zal dit een blijvend effect tot op de klasvloer hebben.

Doelen van de wegwijzer

sla link op in klembord

Kopieer

Deze wegwijzer kan leraren(teams)/vakgroepen helpen om te erkennen wat er al is en elkaar uit te dagen om een stapje verder te gaan door:

 • inzicht te krijgen in hoe je positief, proactief en planmatig kunt werken om met verschillen binnen de klas om te gaan;
 • in je lesopbouw te vertrekken vanuit een focus waarbij de verschillende leer- en ontwikkelingsbehoeften en mogelijkheden van leerlingen centraal staan en deze benut worden;
 • bewust didactische en haalbare keuzes te maken, die voor jou haalbaar zijn en die een positief effect hebben op het leren van alle leerlingen;
 • elkaar te inspireren door nieuwe benaderingen en lesideeën te verkennen en goede voorbeelden te delen;
 • te reflecteren op de leereffecten van jouw keuzes en bij te sturen waar nodig.

Vijf manieren om met de wegwijzer aan de slag te gaan

sla link op in klembord

Kopieer

Hier zijn vijf mogelijke scenario’s om de wegwijzer toe te passen. Je kunt ook je eigen scenario's creëren.
Welk scenario er ook gevolgd wordt, evalueer steeds of de genomen acties tot het gewenste effect hebben geleid.

 • Plan follow-upvergaderingen om de voortgang te bespreken en eventuele obstakels te overwinnen.
 • Evalueer periodiek de effectiviteit van de genomen maatregelen en pas het actieplan indien nodig aan.
 • Blijf de wegwijzer gebruiken als een hulpmiddel voor voortdurende ondersteuning van gesprekken en inspiratie.
 • Vier je successen.

Inspiratie en bronnen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Diversiteit
 • Differentiëren in het basisonderwijs
 • Effectieve didactiek: lessen met effect
 • Evaluatie in het secundair onderwijs
 • Gelijke onderwijskansen
 • Leerfiches: leren, hoe doe je dat? Op school, thuis en op de werkplek
 • Redelijke aanpassingen in de les
 • Vademecum: goed onderwijs, diversiteit, continuüm van zorg, verbindend schoolklimaat
 • Castelein, E., Coens, J., De Witte, K., Houben, A., Lauwers, W., Segers, J., Van den Branden, K. (2016). Binnenklasdifferentiatie. Een beroepshouding, geen recept. Praktijkgids voor leraren, student-leraren en lerarenopleiders. Leuven/Den Haag: Acco.
 • Coppieters, J. (2019). Effectieve feedback in het onderwijs. Acco.
 • Coubergs, C., Struyven, K., Engels, N., Cools, W., & De Martelaer, K. (2013). Binnenklasdifferentiatie. Leerkansen voor alle leerlingen. Leuven/Den Haag: Acco.
 • Goemans, A., Steegen, A., 2015. Differentiatie in de lessen Aardrijkskunde: een haalbare kaart! Technieken en methoden. Acco.
 • Struyven, K., Coubergs, C., Gheyssens, E., & Engels, N. (2015). Ieders leer-kracht: binnenklasdifferentiatie in de praktijk. Acco

×
Kijkt als...
Niveau
Regio