Differentiatie in de nieuwe leerplannen

De leerplannen bieden kansen om te differentiëren door te verdiepen en te verbreden en door de leeromgeving aan te passen. Ze nodigen ook uit om te differentiëren in evaluatie.

Om optimale leerkansen te bieden is differentiëren van belang in alle leerlingengroepen. Leerlingen voor wie dit leerplan is bestemd, behoren immers wel tot dezelfde doelgroep, maar bevinden zich niet noodzakelijk in dezelfde beginsituatie. Zij hebben een niet te onderschatten – maar soms sterk verschillende – bagage mee vanuit de onderliggende graad, de thuissituatie en vormen van informeel leren. Het is belangrijk om zicht te krijgen op die aanwezige kennis en vaardigheden en vanuit dat gegeven, soms gedifferentieerd, verder te bouwen. Positief en planmatig omgaan met verschillen tussen leerlingen verhoogt de motivatie, het welbevinden en de leerwinst voor elke leerling.

Gedifferentieerde doelen

sla link op in klembord

Kopieer

De nieuwe leerplannen bieden volop kansen om inhoudelijk gedifferentieerd te werken:

 • Je kunt zelf verschillende inhoudelijke keuzes maken.
 • Je kunt kiezen welke doelen je integreert.
 • Je kunt inhouden verbreden door andere contexten aan bod te laten komen.

Je kunt ook differentiëren naar beheersingsniveau. Je benut verschillen in abstractievermogen van leerlingen en in hun mogelijkheid om met complexiteit om te gaan. Sommige leerlingen kun je prikkelen tot meer conceptueel en abstract denken. Vanuit een meer abstracte benadering komen ze sneller tot inzichtelijk denken. Dit abstraherend perspectief laat hen toe leerinhouden te transfereren naar andere kennis- of wetenschapsdomeinen.

Daarnaast bieden leerplannen kansen om de complexiteit van leerinhouden aan te passen. Dat kan door een complexere context te schetsen, een meer ingewikkelde bewerking of handeling voor te stellen, of door het aanbieden van meer kennis of vaardigheden leerlingen uit te dagen.

Didactisch differentiëren

sla link op in klembord

Kopieer

Contact

Riet Berben
pedagogisch begeleider
   0474 64 72 01
   Raf Boelen
   pedagogisch begeleider
     Dominique Hoorelbeke
     pedagogisch begeleider
       0496 24 73 28
       Sven Osier
       pedagogisch begeleider
         0473 25 02 07
         Tania Van Passen
         pedagogisch begeleider
           0479 57 69 88
           Elisabeth Vanhole
           pedagogisch begeleider
             +32472695855
             Anneke Werelds
             pedagogisch begeleider
               0479 95 36 53
               ×
               Kijkt als...
               Niveau
               Regio