Om optimale leerkansen te bieden is differentiëren van belang in alle leerlingengroepen. Leerlingen behoren immers wel tot eenzelfde klasgroep, maar bevinden zich niet noodzakelijk in dezelfde beginsituatie. Zij hebben een niet te onderschatten – maar soms sterk verschillende – bagage mee vanuit de onderliggende graad, de thuissituatie en vormen van informeel leren. Het is belangrijk om zicht te krijgen op die aanwezige kennis en vaardigheden en vanuit dat gegeven, soms gedifferentieerd, verder te bouwen. Positief en planmatig omgaan met verschillen tussen leerlingen verhoogt de motivatie, het welbevinden en de leerwinst voor elke leerling.

Differentiëren is durven kiezen

Differentiatie in de nieuwe leerplannen

Wegwijzer differentiatie

Misverstanden over differentiaties

×
Kijkt als...
Niveau
Regio