Aan de slag met wiskunde

Hoe geef je onderwijsarrangementen wiskunde voor je leerlingen vorm? Op welke manier zet je een schoolbeleid in verband met wiskunde op touw?

Probleemoplossend gericht wiskundeonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Duidelijke instructie

sla link op in klembord

Kopieer

Geef een duidelijke, gestructureerde en uitdagende instructie. Als leerlingen niet begrijpen wat er geleerd moet worden, wordt leren lastig. Ook in de kleuterklas zijn korte duidelijke instructiemomenten noodzakelijk.

Antwoordgerichte leerstof

sla link op in klembord

Kopieer

Geef antwoordgerichte leerstof op een sobere manier. Parate kennis zoals tafels en formules oefen je beter in met eenvoudige (of blanco) werkblaadjes, effectieve tools of een whiteboard dan met opgeleukte varianten.

Rekenen op taal

sla link op in klembord

Kopieer

Er is een sterke relatie tussen taal en wiskunde. Het is noodzakelijk dat taal in de wiskundeles - vakterminologie, maar ook specifieke invullingen van alledaagse taal, zoals ‘verdubbelen’, ‘benaderen’, ‘twee van de zes’ - voldoende aandacht krijgt. Dat kan door in je lessen:

 • in te zetten op een contextrijk taalaanbod: aansluiten bij de voorkennis en belevingswereld van leerlingen, actief kennis construeren met hen …
 • in interactie te gaan over wiskundige problemen: erover praten en schrijven, efficiënt inzetten van groeperingsvormen, denktijd en begripscontrole inbouwen, reflectie bevorderen …
 • leerlingen talig te ondersteunen en feedback te geven op hun taal: taalaanbod begrijpelijk maken, hulpmiddelen bieden als antwoordkaders, instructies helder formuleren …

Op de website taalgericht vakonderwijs vind je praktijkvoorbeelden, achtergrondinformatie en instrumenten waarmee we je ondersteunen om in alle activiteiten aan de talige competentie van leerlingen te werken.

Zorg

sla link op in klembord

Kopieer

Elke leerling heeft recht op onderwijs dat zoveel mogelijk aansluit bij wat hij/zij nodig heeft. Ondersteun cognitief sterke leerlingen met een uitdagende instructie en leeromgeving. Bied leerlingen die het moeilijk hebben met bijvoorbeeld parate kennis een tafelkaart of rekenmachine aan. Leg tegelijkertijd de lat hoog!

Ook leerlingen met ernstige rekenstoornissen kunnen vaak de tafel van 10, 2 en 5 memoriseren. Evalueer geregeld of de redelijke aanpassing nog wel nodig is. De ontwikkeling van leerlingen gebeurt immers grillig.

Wil je meer weten over zorgbreed en kansenrijk onderwijs? Lees dan het vademecum.

Contact

Sabine Jacobs
pedagogisch begeleider
   02 507 08 22
   0486 82 94 06
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio