Via praktijkvoorbeelden, achtergrondinformatie en instrumenten ondersteunen we je om in alle vakken en activiteiten aan talige competentie bij leerlingen te werken. De informatie kun je zowel in een basisschool, secundaire school of een centrum voor volwassenenonderwijs toepassen.

Wat

Wil jij weten of taalgericht (vak)onderwijs iets voor jou is?

Hoe

Wil je weten hoe taalgericht (vak)onderwijs eruitziet?

Aan de slag in je klas

Wil je met taalgericht (vak)onderwijs aan de slag in jouw klas?

Aan de slag in je school

Wil jij aan de slag met je vakgroep, met een kernteam, met je parallelcollega’s …?

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

×
Kijkt als...
Niveau
Regio