AN in de klas: andere aanpak?

De kracht van het (onthaal)onderwijs zal bepaald worden door de manier waarop je als leraar en schoolteam er over nadenkt en handelt. Er zullen enkele specifieke insteken zijn om de nieuwkomer te geven waar hij nood aan heeft, de uitgangspunten zijn ook voor hen diegene die we kennen vanuit het concept in Zin in leren! Zin in leven!.

Binnen die krachtige leeromgeving is het de leraar die ertoe doet. Hij zal volop moeten inzetten op het aanbieden van taalsteun.
Via dit interactief schema ontdek je hoe je, heel specifiek voor de anderstalige nieuwkomer, kunt ondersteunen en differentiëren.

We zetten de specificiteit van het onthaalonderwijs op een rijtje, meer info hierover vind je verder op deze themapagina :

 • Nieuwkomers beschikken over een (anders) talig potentieel, vele inzichten en vaardigheden. Zie dat en wend ze aan.
 • Zij en de ouders moeten wennen aan de nieuwe schoolse context, geef hen de tijd. Voor ouders is een hoge betrokkenheid niet onmiddellijk vanzelfsprekend.
 • Als je als school voldoende nieuwkomers ingeschreven hebt (rekening houdend met de criteria uit het decreet), kan je een vorm van onthaalklas inrichten. Je bent dan verplicht om een individueel werkplan op te stellen.
 • In het ontwikkelveld Taalontwikkeling zijn bij enkele generieke doelen Nederlands alternatieve leerlijnen voor de anderstalige nieuwkomer.
 • In je basisaanpak zal je heel veel visueel ondersteunen, moeten verwoorden en herhalen.
 • Taal leer je om te communiceren, door in interactie te gaan en te handelen. Je zal dit inzicht veel (meer) moeten toepassen. Voorzie veel interactieve werkvormen.
 • Heb aandacht voor mogelijk trauma maar wees zelf geen hulpverlener.
 • Stel hoge, realistische verwachtingen met een hoop geduld.

De initiatieven die je als school neemt voor de nieuwkomers dragen bij aan een zorgbreed en kansenrijk onderwijs waar elke teamlid een opdracht heeft.

Naast alle info die je vindt op de PRO.-site, reiken we graag nog enkele bronnen buiten onze organisatie aan:

Contact

Nathalie Vandenameele
pedagogisch begeleider
   02 507 06 49
   0476 74 74 29
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio