Bouwen aan een school voor iedereen

Als leraar ben je de spilfiguur van kwaliteitsvol onderwijs en van de begeleiding van al je leerlingen. Je bent vanuit je professionaliteit mee verantwoordelijk voor het beleid dat je school op dat gebied voert. Dit Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs is geschreven voor jou en al je collega’s. Ook directeurs en zorgcoördinatoren of leerlingenbegeleiders kunnen er mee aan de slag. Het is bedoeld voor het hele team.

Samen willen we “bouwen aan een school voor iedereen”. Het Vademecum wil je schoolteam niet alleen ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie op een beleid over zorg en kansen. Het heeft ook de ambitie een toetssteen te zijn waarmee jullie het eigen schoolbeleid in zijn dagdagelijkse praktijk kunnen optimaliseren.

Het Vademecum toont zich als een stevig huis. De opbouw van het huis is gelijk voor basisonderwijs en secundair onderwijs. Wanneer nodig maken we in de teksten een onderscheid naargelang het onderwijsniveau. In de inleiding lees je waarom we kiezen voor een (nieuw) vademecum, hoe het huis is opgebouwd en hoe dit zich vertaalt in 19 fiches.

In onderstaand filmpje maak je in minder dan vijf minuten kennis met Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

De grond waarop wij bouwen

sla link op in klembord

Kopieer

We bouwen aan een school voor iedereen op vruchtbare grond: kwaliteitscultuur, de katholieke dialoogschool en het eigen opvoedingsproject. Dat is de grond waarop wij bouwen.

Beleidsvoerend vermogen

sla link op in klembord

Kopieer

Door in te zetten op beleidsvoerend vermogen en professionalisering kan de school een sterk GOK- en zorgbeleid realiseren.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Diversiteit

sla link op in klembord

Kopieer

Omgaan met diversiteit zit in het hart van je school.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Verbindend schoolklimaat

sla link op in klembord

Kopieer

Een verbindend schoolklimaat zorgt ervoor dat iedereen erbij hoort en zich gewaardeerd en erkend voelt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Goed onderwijs - krachtige leeromgeving

sla link op in klembord

Kopieer

Vanuit het leerplan werk je aan een sterke brede basiszorg. Je vertrekt vanuit een visie op goed onderwijs (so) en op een krachtige leeromgeving (bao).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Continuüm van zorg

sla link op in klembord

Kopieer

Het continuüm van zorg bestaat uit 4 fasen: brede basiszorg (fase 0), verhoogde zorg (fase 1), uitbreiding van zorg (fase 2) en individueel aangepast curriculum (fase 3). De fase van de brede basiszorg zoals benaderd vanuit het leerplan, werken we uit in een aparte bouwsteen goed onderwijs (so) - krachtige leeromgeving (bao).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Kwetsbaarheid en armoede

sla link op in klembord

Kopieer

Kwetsbaarheid en armoede heeft te maken met materieel, menselijk, sociaal en cultureel kapitaal.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Taal

sla link op in klembord

Kopieer

Taalgericht (vak)onderwijs helpt je om een krachtige taalleeromgeving en goed onderwijs te creëren.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Gezondheid

sla link op in klembord

Kopieer

Inzetten op gezondheid omvat een mix van educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels, zorg en begeleiding.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Welbevinden

sla link op in klembord

Kopieer

Als je inzet op het welbevinden van je leerlingen, komen ze op een spontane en vitale manier tot leren en kunnen ze zich ontwikkelen tot veerkrachtige volwassenen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Onderwijsloopbaan

sla link op in klembord

Kopieer

Als je de onderwijsloopbaan van je leerlingen begeleidt, zorg je ervoor dat ze zelfkennis ontwikkelen, inzicht verwerven in de structuur en de mogelijkheden van onderwijs en adequate keuzes leren maken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Onthaal en inschrijvingen

sla link op in klembord

Kopieer

De kern van onthaal en inschrijvingen is dat je elke leerling gastvrij verwelkomt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Kinderrechten

sla link op in klembord

Kopieer

Kinderrechten zijn de basisstandaarden voor de ontwikkeling van elk kind en een menswaardig leven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Ouders

sla link op in klembord

Kopieer

Een constructieve samenwerking met ouders komt de ontwikkeling van hun kind ten goede.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Netwerk van de school

sla link op in klembord

Kopieer

Het netwerk van de school omvat de lokale en de maatschappelijke context.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Bestel de fiches

sla link op in klembord

Kopieer

De fiches zijn te koop in de webshop. De fiches zijn beschikbaar in een plooimap tegen de prijs van 20,91 euro. Ze zijn ook verkrijgbaar in een ringmap, dan kosten ze 23,57 euro. Scholen die aangesloten zijn bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen krijgen 30% korting op de vermelde prijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio