Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs

Bouwen aan een school voor iedereen

Als leraar ben je de spilfiguur van kwaliteitsvol onderwijs en van de begeleiding van al je leerlingen. Je bent vanuit je professionaliteit mee verantwoordelijk voor het beleid dat je school op dat gebied voert. Dit Vademecum Zorgbreed en kansenrijk onderwijs is geschreven voor jou en al je collega’s. Ook directeurs en zorgcoördinatoren of leerlingenbegeleiders kunnen er mee aan de slag. Het is bedoeld voor het hele team.

Samen willen we “bouwen aan een school voor iedereen”. Het vademecum wil je schoolteam niet alleen ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie op een beleid over zorg en kansen. Het heeft ook de ambitie een toetssteen te zijn waarmee jullie het eigen schoolbeleid in zijn dagdagelijkse praktijk kunnen optimaliseren.

Het Vademecum toont zich als een stevig huis. De opbouw van het huis is gelijk voor basisonderwijs en secundair onderwijs. Wanneer nodig maken we in de teksten een onderscheid naargelang het onderwijsniveau. In de inleiding lees je waarom we kiezen voor een (nieuw) vademecum, hoe het huis is opgebouwd en hoe dit zich vertaalt in 19 fiches.

In dit filmpje maak je in minder dan 5 minuten kennis met vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs.

De grond waarop wij bouwen

sla link op in klembord

We bouwen aan een school voor iedereen op vruchtbare grond: kwaliteitscultuur, de katholieke dialoogschool en het eigen opvoedingsproject. Dat is de grond waarop wij bouwen.

Beleidsvoerend vermogen

sla link op in klembord

Door in te zetten op beleidsvoerend vermogen en professionalisering kan de school een sterk GOK- en zorgbeleid realiseren.

Diversiteit

sla link op in klembord

Omgaan met diversiteit zit in het hart van je school.

Verbindend schoolklimaat

sla link op in klembord

Een verbindend schoolklimaat zorgt ervoor dat iedereen erbij hoort en zich gewaardeerd en erkend voelt.

Goed onderwijs - krachtige leeromgeving

sla link op in klembord

Vanuit het leerplan werk je aan een sterke brede basiszorg. Je vertrekt vanuit een visie op goed onderwijs (so) en op een krachtige leeromgeving (bao).

Continuüm van zorg

sla link op in klembord

Het continuüm van zorg bestaat uit 4 fasen: brede basiszorg (fase 0), verhoogde zorg (fase 1), uitbreiding van zorg (fase 2) en individueel aangepast curriculum (fase 3). De fase van de brede basiszorg zoals benaderd vanuit het leerplan, werken we uit in een aparte bouwsteen goed onderwijs (so) - krachtige leeromgeving (bao).

Kwetsbaarheid en armoede

sla link op in klembord

Kwetsbaarheid en armoede heeft te maken met materieel, menselijk, sociaal en cultureel kapitaal.

Taal

sla link op in klembord

Taalgericht (vak)onderwijs helpt je om een krachtige taalleeromgeving en goed onderwijs te creëren.

Gezondheid

sla link op in klembord

Inzetten op gezondheid omvat een mix van educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels, zorg en begeleiding.

Welbevinden

sla link op in klembord

Als je inzet op het welbevinden van je leerlingen, komen ze op een spontane en vitale manier tot leren en kunnen ze zich ontwikkelen tot veerkrachtige volwassenen.

Onderwijsloopbaan

sla link op in klembord

Als je de onderwijsloopbaan van je leerlingen begeleidt, zorg je ervoor dat ze zelfkennis ontwikkelen, inzicht verwerven in de structuur en de mogelijkheden van onderwijs en adequate keuzes leren maken.

Onthaal en inschrijvingen

sla link op in klembord

De kern van onthaal en inschrijvingen is dat je elke leerling gastvrij verwelkomt.

Kinderrechten

sla link op in klembord

Kinderrechten zijn de basisstandaarden voor de ontwikkeling van elk kind en een menswaardig leven.

Ouders

sla link op in klembord

Een constructieve samenwerking met ouders komt de ontwikkeling van hun kind ten goede.

Netwerk van de school

sla link op in klembord

Het netwerk van de school omvat de lokale en de maatschappelijke context.

Bestel de fiches

sla link op in klembord

De fiches zijn te koop in de webshop. De fiches zijn beschikbaar in een plooimap tegen de prijs van 13 euro. Voor leden is dit 9 euro. Ze zijn ook verkrijgbaar in een ringmap, dan kosten ze 19 euro en voor leden 13 euro.

Contact

Nieuws

MEER

×
Kijkt als...
Niveau
Regio