Kinderrechten zijn vervat in alle levensdomeinen van de samenleving, ook in onderwijs. Naast het recht op onderwijs, spelen op school nog vele andere kinderrechten mee, zoals het recht op participatie. Ze vormen de spiegel voor het handelen van elke leraar en dus ook voor het GOK- en zorgbeleid. Ze zijn ingebed in elk schoolreglement. Vanuit de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs linken we de kinderrechten aan verschillende instrumenten, bronnen en leerplandoelen.

Kinderrechten

Link naar Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs

Inspirerend materiaal

Materialen om het Vademecum in praktijk te brengen

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

×
Kijkt als...
Niveau
Regio