Kinderrechten zijn vervat in alle levensdomeinen van de samenleving, ook in onderwijs. Naast het recht op onderwijs, spelen op school nog vele andere kinderrechten mee, zoals het recht op participatie. Ze vormen de spiegel voor het handelen van elke leraar en dus ook voor het GOK- en zorgbeleid. Ze zijn ingebed in elk schoolreglement. Vanuit de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs linken we de kinderrechten aan verschillende instrumenten, bronnen en leerplandoelen.

Downloads

Kinderrechten zijn de basisstandaarden voor de ontwikkeling van elk kind en een menswaardig leven.

233KB

Kinderrechten zijn de basisstandaarden voor de ontwikkeling van elk kind en een menswaardig leven.

252KB

De fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

156KB

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio