Inspirerend materiaal

Filter

Fiche kinderrechten

Deze fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

Fiche kinderrechten

Kinderrechten vormen de spiegel voor het handelen van elke leraar en voor het voeren van een GOK- en zorgbeleid. In de bouwsteen worden de kinderrechten gelinkt aan verschillende instrumenten, bronnen en leerplandoelen. Deze fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio