Inspirerend materiaal

Filter

Filmpje bouwsteen kinderrechten

Kennismaking met het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs - bouwsteen kinderrechten.

Fiche kinderrechten

Deze fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio