Een goede taalvaardigheid is een voorwaarde voor schoolsucces. Daarnaast hebben je leerlingen ook taal nodig om te kunnen participeren aan de samenleving. Een goede ontwikkeling van de thuistaal en een positieve benadering van meertaligheid zijn een belangrijke basis om de taalvaardigheid Nederlands op te bouwen. Hiervoor ontwikkelt de school een gedragen talenbeleid. We geven kapstokken voor taal, zorg en gelijke onderwijskansen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Downloads

Taalgericht (vak)onderwijs helpt je om een krachtige taalleeromgeving en goed onderwijs te creëren.

387KB

Taalgericht (vak)onderwijs helpt je om een krachtige taalleeromgeving en goed onderwijs te creëren.

219KB

De fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

416KB
×
Kijkt als...
Niveau
Regio