Filter

Bouwsteen

Praktijkvoorbeeld netwerk van de school

In dit praktijkvoorbeeld lees je hoe een schoolteam concreet aan de slag gaat met deze bouwsteen.

Fiche onthaal- en inschrijvingsbeleid

Deze fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

Praktijkvoorbeeld kwetsbaarheid en armoede

In dit praktijkvoorbeeld lees je hoe een schoolteam concreet aan de slag gaat met deze bouwsteen.

Fiche ouders

Deze fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

Praktijkvoorbeeld taal

In dit praktijkvoorbeeld lees je hoe een schoolteam concreet aan de slag gaat met deze bouwsteen.

Praktijkvoorbeeld ouders

In dit praktijkvoorbeeld lees je hoe een schoolteam concreet aan de slag gaat met deze bouwsteen.

Praktijkvoorbeeld onderwijsloopbaan

In dit praktijkvoorbeeld lees je hoe een schoolteam concreet aan de slag gaat met deze bouwsteen.

Fiche welbevinden

Deze fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

Fiche taal

Deze fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

Fiche onthaal en inschrijvingen

Deze fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

Fiche onderwijsloopbaan

Deze fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

Fiche netwerk van de school

Deze fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

Fiche kinderrechten

Deze fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

Fiche gezondheid

Deze fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

Praktijkvoorbeeld verbindend schoolklimaat

In dit praktijkvoorbeeld lees je hoe als schoolteam concreet aan de slag gaat met dit fundament.

Praktijkvoorbeeld kwetsbaarheid en armoede

In dit praktijkvoorbeeld lees je hoe een schoolteam concreet aan de slag gaat met deze bouwsteen.

Praktijkvoorbeeld beleidsvoerend vermogen

In dit praktijkvoorbeeld lees je hoe als schoolteam concreet aan de slag gaat met dit fundament.

Met je team: de identiteitsdriehoek toegepast op ‘inspirerend burgerschap’

Een school heeft nood aan leraren die zich als persoon en als professional verbinden aan de schoolvisie. Een school is een systeem: het bestaat niet uit aparte, geïsoleerde leraren, maar wel uit een team dat samen school maakt. Alleen zo kan de schoolvisie, een hefboom voor kwaliteitsvol onderwijs, samen ontwikkeld, geconcretiseerd en geïmplementeerd worden. Maar ook voor de leraar is de verbinding tussen de drie identiteiten van belang: in een school waar je jezelf kunt zijn, kom je thuis. Bijdragen tot een pedagogisch project waarin je gelooft, motiveert van binnenuit. Deze fiche helpt je om met je team hierover in gesprek te gaan.

Fiche verbindend schoolklimaat

Deze fiche bevat een schematisch overzicht van het fundament en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

Fiche uitgangspunten

De fiche bevat een schematisch overzicht van de grond waarop wij bouwen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

Fiche kwetsbaarheid en armoede

Deze fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

Fiche krachtige leeromgeving

Deze fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

Fiche goed onderwijs

Deze fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

Fiche diversiteit

Deze fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

Fiche continuüm van zorg - inleiding

Deze fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

Fiche continuüm van zorg - fase 3

Deze fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

Fiche continuüm van zorg - fase 2

Deze fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

Fiche continuüm van zorg - fase 1

Deze fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

Fiche beleidsvoerend vermogen

De fiche bevat een schematisch overzicht van het fundament en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

We verwijzen door: Katholieke dialoogschool

Meer lezen en meer materialen over katholieke dialoogschool via onderstaande link.

30 van 48

×
Kijkt als...
Niveau
Regio