Een armoedebeleid zal pas effectief zijn als je weet wat armoede is. Het is meer dan enkel een ongelijke verdeling van materieel kapitaal. Ook sociale, culturele en menselijke aspecten beïnvloeden het leren, leven en werken. Vanuit die kennis kun je signalen herkennen. De tekst geeft handvatten hoe je er als leraar in de klas mee omgaat en hoe je dat op schoolniveau aanpakt. Zo vind je er onder meer een actieplan voor kostenbeheersing met je school.

Kwetsbaarheid en armoede

Link naar vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs

Inspirerend materiaal

Materialen om het vademecum in praktijk te brengen

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

×
Kijkt als...
Niveau
Regio