Hoe

Wil je weten hoe taalgericht (vak)onderwijs eruitziet? Lees dan hier achtergrondinformatie en korte voorbeelden of bekijk de filmpjes. Maak ook kennis met de drie pijlers.

Taalgericht (vak)onderwijs is onderwijs waarin je naast aandacht voor inhouden ook voldoende expliciet aandacht hebt voor taal. Taaldoelen en niet-taaldoelen worden gelijktijdig ontwikkeld via onderwijs dat:

  • contextrijk is;
  • vol interactiemogelijkheden zit;
  • waarbinnen de nodige taalsteun geboden wordt (Hajer en Meestringa, 2015).

Context, interactie en taalsteun vormen samen de drie pijlers van taalgericht (vak)onderwijs. Die pijlers geven je inzicht in hoe je taalgericht kunt lesgeven. Dat doe je binnen een positieve, veilige en rijke leeromgeving.

Taalgericht lesgeven kun je toepassen bij elke activiteit waarbij de focus niet (alleen) ligt op talige doelen. Je combineert daarbij vaak verschillende elementen uit de drie pijlers.

Je kunt concreet zien hoe dat werkt in de voorbeelden en filmpjes .

Drie pijlers

sla link op in klembord

Contextrijk taalaanbod

sla link op in klembord

• creëer betekenisvolle contexten;
• sluit aan bij (talige) voorkennis;
• sluit aan bij belevingswereld;
• construeer actief kennis;
• gebruik gevarieerde leermiddelen en werkvormen;
• betrek lerenden;
• creëer uitlokkende en uitdagende omgevingen;
• ...

Reactie- en interactiekansen

sla link op in klembord

• zet aan tot praten en schrijven over leerinhouden
• zet groeperingsvormen efficiënt in
• bevorder reflectie
• bouw denktijd en begripscontrole in
• creëer een veilig interactieklimaat
• ...

Taalsteun: ondersteuning en feedback

sla link op in klembord

• maak taalaanbod begrijpelijk;
• bied hulpmiddelen aan om begrip te verhogen;
• formuleer instructies helder;
• zorg voor toegankelijk cursusmateriaal;
• ondersteun bij produceren van mondelinge en schriftelijke taal;
• geef feedback over aangewende taalleerstrategiën;
• expliciteer taaldoelen;
• ...

Voorbeelden

sla link op in klembord

Filmpjes

sla link op in klembord

Instructiefilmpjes taalgericht (vak)onderwijs voor leraren (Rotterdam)

sla link op in klembord

In dit Rotterdams project worden interessante filmpjes en presentaties gemaakt waarin taalgericht (vak)onderwijs helder wordt uitgelegd en geïllustreerd.

Contact

Nieuws

MEER

×
Kijkt als...
Niveau
Regio