Wat

Wil jij weten wat taalgericht (vak)onderwijs/ taalrijk lesgeven is? Lees dan hier een korte beschrijving.

Al je leerlingen horen en lezen elke dag nieuwe woorden. De ene leerling pikt deze nieuwe woorden al sneller op dan een andere. De taal die we op school gebruiken is immers niet altijd de taal waarmee een leerling thuis vertrouwd is. Omdat je al je leerlingen schoolsucces wil laten ervaren, besteed je aandacht aan hun taalontwikkeling gedurende de hele dag en bij elke activiteit. Ontdek hoe andere leraren uit kleuter, lager, secundair en volwassenenonderwijs dit aanpakken.

Taalgericht (vak)onderwijs helpt je om een krachtige taalleeromgeving te creëren. De (vak)inhoud staat uiteraard voorop, maar het denken, spreken, lezen … gebeurt met taal. Verken de drie pijlers om meer inzicht te krijgen in hoe je taalgericht kunt lesgeven.

Door aandacht te besteden aan taalgericht (vak)onderwijs bij jouw leerlingen draag je bij tot het talenbeleid van je school. Je biedt op die manier ook een mogelijk antwoord op bezorgdheden die uit de taalscreening naar voren komen. Werken aan taalontwikkeling is dan ook een opdracht voor je hele schoolteam. Elke leraar wordt zo een taalbewuste leraar.

Taalgericht vakonderwijs en leerplannen

sla link op in klembord

Kopieer

Secundair onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Met de modernisering secundair onderwijs gaan alle leraren vanaf het eerste leerjaar met nieuwe leerplannen aan de slag. Naast de doelen uit de vakleerplannen moeten ook doelen uit het Gemeenschappelijk funderend leerplan worden gerealiseerd. Overal staan talige doelen en werken vanuit taalgericht vakonderwijs zal voor iedereen een boeiende uitdaging zijn.

Basisonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Vanaf 1 september 2020 werken alle basisscholen met het leerplan Zin in leren! Zin in leven!. In dit leerplan staat de harmonische ontwikkeling voorop en streven we naar een dynamisch samenspel van verschilende ontwikkelvelden. Combineren van taalontwikeling met andere ontwikkelvelden helpt je de taalontwikkeling van leerlingen in betekenisvolle contexten te realiseren. Daarnaast helpt taalgericht vakonderwijs om talige drempels bij het verwerven van allerlei inhouden te vermijden of te overwinnen.

Volwassenenonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Sedert 1 september 2019 veranderde de financiering volwassenenonderwijs. In die nieuwe financiering wordt het aanbieden van taalgericht vakonderwijs gestimuleerd. Centra krijgen meer de mogelijkheid tot inrichten van geletterdheidsmodules en open modules. Dit stimuleert een aanbod vakonderwijs te realiseren dat ook talig op maat van de cursist is en verhoogt slaagkansen gevoelig. De geletterdheidsmodules en open modules kunnen door een centrum afzonderlijk of geïntegreerd in een opleiding aangeboden worden.

Contact

Barbara Axters
pedagogisch begeleider
   0486 32 33 68
   Wouter Gorissen
   pedagogisch begeleider
     0474 46 79 96
     Bart Masquillier
     pedagogisch begeleider
       0492 73 26 40
       ×
       Kijkt als...
       Niveau
       Regio