Netwerkorganisatie

In 2022 worden de vijf regionale Comités Besturen (Cobes'sen) opnieuw samengesteld via verkiezingen. Comités Besturen (COBES) zijn regionale reflectieorganen waar besturen belangrijke dossiers bespreken voor hun werking en de werking van andere besturen in hun regio. Minimaal vijf keer per jaar komen de vertegenwoordigers van de besturen regionaal samen voor overleg.

Uit de leden van het regionale COBES worden besturen afgevaardigd naar de verschillende inspraakorganen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Door de verkiezingen wijzigde dus ook de samenstelling van de raad van bestuur en de adviesraden.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio