Kwaliteitsontwikkeling

Traject ‘data-geïnformeerd oriënteren’

sla link op in klembord

Kopieer

Vanuit de ondersteuningsnoden die we capteren in 2020-2021 organiseren we in 2021-2022 een traject met focus op datageïnformeerd reflecteren over de doorstroom van de eerste naar de tweede graad. We gebruiken voorgestructureerd praktijkonderzoek om de focus op de reflectie te leggen. Om scholen te helpen bij de creatie van de nodige datasets voorzien we in een technische sessie. We nemen tien schoolbegeleiders mee via interne professionalisering om dit praktijkonderzoek op vraag van de school te ondersteunen. Scholen zijn enthousiast en willen hierbij meer ondersteuning op maat. We sturen bij: in 2021-2022 bieden we een hele databistro aan waar de scholen met elf mogelijke bouwstenen hun datatraject kunnen samenstellen.

Wat betekent onderwijskwaliteit voor ons als katholieke dialoogscholen?

sla link op in klembord

Kopieer

In het publieke debat is er veel aandacht voor onderwijskwaliteit - vaak vanuit een enge kijk op onderwijskwaliteit. Daarom ontwikkelen we een eenduidige - maar brede - kijk op wat onderwijskwaliteit precies betekent, en vertalen deze in een tekst, een pancarte, een webpagina en een YouTube-filmpje op basis van een bijdrage op het ledencongres. Met deze materialen geven we onze scholen voeding over wat onderwijskwaliteit betekent, maar inspireren we ook om zelf de interne dialoog aan te gaan met bestuur, schoolteam en andere stakeholders rond de vraag 'wat is voor onze school (met ons pedagogisch project, met onze context en input) onderwijskwaliteit?' en 'wat kunnen wij doen om in onze school de onderwijskwaliteit te versterken?'.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio