Didactiek en leerplannen vwo

Samen een breed en gevarieerd aanbod 100 % afstandsonderwijs ontwikkelen

sla link op in klembord

Kopieer

Met 100 procent afstandsonderwijs kunnen onze centra voor volwassenonderwijs een nieuwe doelgroep bereiken. De ontwikkeling van 100 procent afstandsonderwijs is tijds- en arbeidsintensief. Daarnaast zijn onze cvo's traditioneel lokaal en regionaal georiënteerd. Voor afstandsonderwijs zijn er evenwel geen grenzen.

Samen met alle centra ontwikkelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen daarom het project www.leah.be . LEAH (Learning at Home) bundelt intussen zowat 400 cursussen en deelt ze via een intelligente zoekrobot. We ontwikkelen een promotiecampagne om de website te promoten, uiteraard sterk gericht op digitale en sociale media. De LEAH-groep maakt ondertussen afspraken over nieuw aanbod. Wordt vervolgd.

Inspiratie en het ultiem netwerkmoment in een variatie aan Erasmusprojecten

sla link op in klembord

Kopieer

Team postinitieel onderwijs neemt het voortouw in het zelf aanbieden en ondersteunen van Erasmusprojecten binnen actuele innovatieve beleidsdomeinen (werkplekleren, digitalsering, green skills ...). Eerste focus is het opdoen van inspiratie en kennis bij tal van Europese partners. Hoe verschillend de setting ook, toch zitten er in elke ontmoeting, nieuwe leermomenten. Ideeën en praktijken waar we iets mee kunnen doen. Tweede focus is netwerken tussen de eigen cvo. In elk project zijn leraren en/of andere medewerkers van meerdere cvo aanwezig. De uitgebreide kennismaking, de gelijke interesses ... zorgen voor een netwerk dat we tot lang na het Erasmusproject kunnen gebruiken.

Tweede focus is netwerken tussen de eigen cvo. In elk project zijn leraren en/of andere medewerkers van meerdere cvo's aanwezig. De uitgebreide kennismaking, de gelijke interesses ... zorgen voor een netwerk dat we tot lang na het Erasmusproject kunnen gebruiken.

ERASMUS Accreditatie voor het volwassenenonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Naast de accreditatie voor het leerplichtonderwijs, ontvangen we in 2021 ook een accreditatie voor het volwassenenonderwijs. Hierdoor kunnen we samen met onze centra voor volwassenenonderwijsnog gedurende zes jaar een langetermijnvisie uitbouwen rond lerarenmobiliteiten en internationale professionaliseringsinitiatieven. Ook voor het volwassenenonderwijs staat in het kader van internationalisering de komende zes jaar ‘een uitdagende leeromgeving’ met aandacht voor digitalisering, duurzaamheid en curriculuminnovatie centraal.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio