Juridisch-organisatorisch

Capaciteit

sla link op in klembord

Kopieer

Met een driejarige cyclus volgt de capaciteitsmonitor in Vlaanderen het ritme van de bevolkingsprognoses van Statistiek Vlaanderen. De capaciteitsmonitor van 2021 is de basis voor de verdeling van middelen voor investeringen in extra-capaciteit voor 2022, 2023 en 2024.

Een lokale taskforce op het niveau van de fusiegemeente stelt extra middelen voor het basisonderwijs voor. Een bovengemeentelijke taskforce per onderwijszone bereidt de verdeling van extra middelen secundair onderwijs voor. Ten slotte beslist een centrale taskforce capaciteit de extra middelen voor het buitengewoon onderwijs. De eerste rond loopt af 2021-2022 en heeft bijna uitsluitend betrekking op capacitetisinvesteringen in het buitengewoon onderwijs.

Brussel

sla link op in klembord

Kopieer

De Brusselwerking ondersteunt en vertegenwoordigt Brusselse scholen rond specifiek grootstedelijke thema’s en de relatie met lokale overheden. De Brusselwerking werkt samen met Katholieke Onderwijscel Brussel (KOCB) en wordt begeleid door een niveauoverschrijdende Adviesraad Brussel. Adviezen rond de aanpak van het lerarentekort, het flankerend onderwijsbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de toewijzing van capaciteitsmiddelen zijn prioriteiten.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel en KOCB organiseren op 7 juni 2022 het event ‘50 jaar KOCB. De leraar in Brussel’, met de lancering van een samenwerkingsverband tussen pedagogische begeleiding, leerplichtonderwijs en lerarenopleiding in Brussel.

Raamovereenkomst handboeken basisonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Als je voor de vzw DOKO als aankoopcentrale kiest, bespaar je als school niet alleen veel tijd en werk bij de opmaak van de opdrachtdocumenten, maar ontzorgen we je ook van juridische beslommeringen of betwistingen.

Verder staat de aankoopcentrale ook sterker in onderhandelingen met leveranciers en kunnen we de gevraagde producten en diensten beter laten aansluiten bij de noden van de scholen. Twee casussen tonen het nut van de aankoopcentrale nog eens aan:

  • de schadevergoedingen verkregen na de dramatische problemen bij de levering van schoolboeken basisonderwijs door Cloudwise Belgium;
  • de gunstige energieprijzen ten gevolge van de aankoopstrategie voor aardgas en elektriciteit

Met jouw aankoopcentrale sta je altijd iets sterker, in goede en kwade dagen

Gunstige energieprijzen

sla link op in klembord

Kopieer

Al in 2017 kiezen we voor een aankoopstrategie die budgetzekerheid nastreeft voor onze besturen zodat de (soms heftige) prijsvolatiliteiten op de energiemarkten hun werkingstoelagen niet al te veel beïnvloeden. Aankoopkliks in de drie jaren voorafgaand aan het leveringsjaar leggen daarbij de energieprijs vast. Op die manier spreiden we het prijsrisico. Deze manier van energie aankopen kan enkel via professionele spelers en voor grotere volumes.

DBFM Scholen van Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

De DBFM operatie ‘Scholen van Vlaanderen’ is het derde DBFM programma voor scholenbouw in Vlaanderen.

DBFM is een publiek-private samenwerking waarbij de Vlaamse Regering zorgt voor de aanduiding van DBFM-vennootschappen die instaan voor het ontwerp (design), de bouw (build), de financiering (finance) en het dertigjarig onderhoud (maintain) van het schoolgebouw.

Voor onze leden biedt het de mogelijkheid om versneld hun infrastructuurproject te realiseren. Bovendien genieten ze van hogere subsidiepercentages en ontzorging door een gespecialiseerde partner.

In eerste instantie proberen we onze leden actief te informeren via onder meer van infosessies en bijdragen in de wekelijkse nieuwsbrief. Verder kijken we dan specifiek of een project in aanmerking kan komen voor DBFM en ondersteunen we het bestuur bij de opmaak van het aanvraagformulier en de typedocumenten.

Ook bij de bouw en gedurende het dertigjarige onderhoud kunnen schoolbesturen blijvend op ons een beroep doen.

Ventilatiekader 2.0 - opvolging Ventilatierichtlijnen

sla link op in klembord

Kopieer

In het kader van de coronapandemie en de vernieuwde richtlijnen binnenluchtkwaliteit uit het “Ventilatiekader 2.0” ondersteunt Katholiek Onderwijs Vlaanderen haar leden bij de aankoop van performante CO2-meters en de implementatie van deze ventilatierichtlijnen. Dienst Bestuur & organisatie zet scholen aan de vier bevragingen vanuit de overheid in te vullen, hen begeleiding op maat aan te bieden op basis van hun antwoorden en aan de hand van typemails hen te voorzien van informatie en links naar onze PRO.-website en deze van de Vlaamse overheid. We slagen erin 2 282 van de 2 444 instellingen te laten meewerken aan de bevragingen en blijvende inspanningen te doen leveren naar een betere binnenluchtkwaliteit in het belang van al onze leden en leerlingen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio