Cijfers

PRO.-website

sla link op in klembord

Kopieer

In het voorbije schooljaar had onze PRO.-site meer dan 6 miljoen paginaweergaven en dit door 339 816 bezoekers. De meeste gebruikers surften naar de PRO.-site voor het raadplegen van de leerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het opzoeken van professionaliseringen. Ookook de themapagina’s die aansluiten bij identiteit (Leeftocht), de materialen in de evaluatiebox voor het basisonderwijs en de informatie over de modernisering van het secundair onderwijs scoren bijzonder goed.

Uit de algemene effectenbevraging die vorig schooljaar gehouden werd bleek overigens dat een grote meerderheid van de respondenten de website als gebruiksvriendelijk bestempelt (73%) en er de informatie terugvindt waarnaar ze op zoek zijn (81%). Vooral het ruime aanbod aan informatie wordt als een pluspunt gezien.

Nieuwsbrieven

sla link op in klembord

Kopieer

We informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen onze leden via nieuwsbrieven. Voor de thematische nieuwsbrief, die wekelijks op donderdag verzonden wordt, steeg het aantal ontvangers vorig schooljaar van 73 310 naar 77 149.

De vakkennieuwsbrief, die maandelijks gerichte vakkeninformatie in de mailbox van leraren secundair onderwijs bezorgt, kende in 2021-2022 een enorme groei. Het aantal ontvangers nam toe van 8 137 bij het begin van het schooljaar tot 12 383 op het einde van het schooljaar. Dat is een stijging van meer dan 50 %.

Nascholingen

sla link op in klembord

Kopieer

In de loop van het schooljaar 2021-2022 richtte Katholiek Onderwijs Vlaanderen 458 projecten in met in totaal 4 131 nascholingssessies, wat neerkomt op gemiddeld tien sessies per project. Zo bereikten we een aanzienlijk deel van het doelpubliek in onze onderwijsinstellingen: 67 198 onderwijsprofessionals namen deel aan een van onze nascholingsinitiatieven.

Uit de top 10 van de nascholingsprojecten van het afgelopen schooljaar blijkt dat het geïntegreerde nascholingsproject voor het basisonderwijs ‘Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!’ nog altijd een voltreffer is. We investeerden ook uitdrukkelijk in de vormingssessies voor evaluatoren, de projecten Digisprong en Leerondersteuning, wat zich vertaalde in een groot aantal inschrijvingen. Het geïntegreerde nascholingsproject voor het secundair onderwijs bekleedt in dit overzicht de zesde plek. We bereikten met al onze nascholingsinitiatieven 3 062 scholen. Concreet gaat het gemiddeld om bijna 22 deelnemers per school.

Financiën

sla link op in klembord

Kopieer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vzw genereert middelen vanuit onder meer ledenbijdragen, subsidies, nascholingsinitiatieven, (Europese) projecten en krijgt ook ambten ter beschikking vanuit diverse overheden. We rapporteren over alle middelen die we ter beschikking hebben, inclusief de gesimuleerde kost van de ter beschikking gestelde ambten. Zo zijn we transparant over de middelen waarmee we onze opdracht waarmaken. In de jaarrekening is de loonkost van de gekregen ambten (25,4 miljoen euro) uiteraard niet opgenomen. De controle van onze jaarrekening gebeurt door een commissaris-revisor. Hij rapporteert aan de financiële commissie en de algemene vergadering. De financiële commissie is samengesteld uit leden van de raad van bestuur en externe experten. Zij neemt een belangrijke rol op in de opvolging van de kwaliteit van ons financieel beheer, beleid en rapportage.

Om meer inzicht te geven in hoe onze inkomsten en uitgaven zijn samengesteld presenteren we hoe ze zijn opgebouwd.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio