Didactiek en leerplannen buo

Nieuwe curriculum OV3

sla link op in klembord

Kopieer

De modernisering zet zich voort in OV3. Scholen zijn aan de slag met de nieuwe opleidingsprofielen en zoeken een kwaliteitsvolle uitrol van de nieuwe competenties in de school. Voor elke opleiding (12) starten we ASV-netwerken (42) op om deze uitrol te ondersteunen. Dit resulteert in deelname van alle 40 OV3 scholen, met in totaal meer dan 400 leraren. Tijdens deze netwerken gaan we samen dieper in op de inhouden van het opleidingsprofiel, focussen we op de verschillende fases van handelingsplanning en reikenwe ondersteunende materialen aan. Als leidraad gebruiken we het principe van ctr-alt-delete: vanuit een leeg blad zoeken we naar een heropstart met de nieuwe inhouden.

Autisme in de kleuterklas

sla link op in klembord

Kopieer

Een groep enthousiaste kleuterleraren, ondersteuners en ortho's komen samen om vanuit een input rond socio-emotionele ontwikkeling en kleuters met autisme met elkaar in gesprek te gaan. De diversiteit van klascontexten (gewoon en buitengewoon) en profielen zorgt voor samen zoeken en delen. Tijdens de tweede bijeenkomst vertrekken we vanuit ingestuurde tips die we binnen een referentiekader plaatsen om zo de theorie meer tastbaar en behapbaar te maken. De deelnemers kijken uit naar een vervolg volgend schooljaar met als nieuw thema communicatie.

Hoe bewust zijn scholen zich van hun specialisatie?

sla link op in klembord

Kopieer

Bij bevraging via directies en vanuit de praktijkervaring merken we op dat scholen buitengewoon onderwijs er niet in slagen hun nochtans aanwezige expertise te verwoorden. We ontwikkelen sessies om ze te ondersteunen om de opvoedings- en onderwijsbehoeften gedetailleerder te beschrijven. Voor scholen die zelf de reflectie willen houden, ontwikkelt een werkgroep een visietekst rond specialisatie. Ze voorzien daarbij in reflectievragen die het team helpen de eigen werking scherper te stellen en de eigen bewustwording te vergroten. We dagen onszelf uit dit document nog verder praktisch te versterken en daadwerkelijk als werkinstrument in de scholen binnen te brengen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio