Raad van bestuur

Doel

sla link op in klembord

Kopieer

De raad van bestuur bestuurt en zet de beleidslijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen uit. Hij keurt het beleidsplan van onze netwerkorganisatie goed, bekrachtigt visiedocumenten en standpunten van onze organisatie.

Samenstelling

sla link op in klembord

Kopieer

Conform artikel 20 van de statuten wordt de raad van bestuur als volgt samengesteld:

§2 De raad van bestuur bestaat, vooreerst, uit:

 1. de vertegenwoordigers van de leden die uit de geleding van de algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 11 (i), voorgedragen zijn conform het organiek reglement en
 2. de personen die uit de geleding van de algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 11 (vi), voorgedragen zijn conform het organiek reglement en van wie één persoon door de Unie van Religieuzen van Vlaanderen voorgedragen is.

§3 De bisschoppelijk vicarissen en de bisschoppelijk afgevaardigden/gedelegeerden voor onderwijs en de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de rector van de KU Leuven of zijn vertegenwoordiger, zoals bedoeld in artikel 11 (v) zijn ambtshalve lid van de raad van bestuur.

§7  De bisschop-referendaris wordt uitgenodigd voor elke vergadering, evenals de secretaris-generaal en pedagogisch directeur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

§8  De vergaderingen van de raad van bestuur worden bijgewoond met raadgevende stem door de voorzitters van de adviesraden, zoals bepaald door het organiek reglement.

§9  De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de algemene vergadering. Indien de voorzitter van de algemene vergadering geen lid is van de vereniging heeft hij geen stemrecht in de raad van bestuur.

§10 Op de vergadering van de raad van bestuur kunnen experts uitgenodigd worden om over specifieke problemen te adviseren.
 
 

Voorzitter

sla link op in klembord

Kopieer

 •  Mgr. Johan Bonny, bisschop-referendaris onderwijs

Voorgedragen uit de geleding van de Algemene vergadering (§2 1)

sla link op in klembord

Kopieer

Regio Antwerpen

sla link op in klembord

Kopieer

 • KOBA HeLi vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Louis Vervoort
 • Inrichtende Macht Maris Stella Instituut vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Wanda Wuyts

Regio Limburg

sla link op in klembord

Kopieer

 • Katholiek Onderwijs Zuid-Limburg vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Ludo Elsen
 • Secundair Onderwijs Sint-Quintinus vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Myriam Lynen

Regio Mechelen-Brussel

sla link op in klembord

Kopieer

 • Comité voor Onderwijs Annuntiaten Heverlee vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Els Claes
 • OZCS West-Brabant vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Johan Eliat

Regio Oost-Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Scholen Heilige-Familie Sint-Niklaas vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Rita Passemiers (ondervoorzitter uit de geleding van de besturen)
 • INIGO, Ignatiaanse scholen vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Bob Van de Putte

Regio West-Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Scholengroep Arkorum vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Tea Sevenoo
 • Vrij Katholiek Basisonderwijs Bredene vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Rudy Weyne

Voorgedragen uit de geleding van de Algemene Vergadering (§ 2 2)

sla link op in klembord

Kopieer

Door de Unie van de Religieuzen van Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Yves Demaertelaere

Door de adviesraad hoger onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

 • Simon Van Damme

Door de adviesraad volwassenenonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

 • Willy Brion

Ambtshalve lid van de raad van bestuur

sla link op in klembord

Kopieer

Bisschoppelijk vicarissen en/of bisschoppelijk afgevaardigden/gedelegeerden, bevoegd voor het onderwijs in ieder van de Vlaamse bisdommen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Francis Loyens, bisdom Hasselt (ondervoorzitter uit de geleding van de bisschoppelijk vicarissen)
 • Jürgen Mettepenningen, aartsbisdom Mechelen-Brussel
 • An Quaghebeur, bisdom Brugge
 • Lieve Van Daele, bisdom Gent
 • Helga Melis, bisdom Antwerpen

Directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Lieven Boeve, gedelegeerd bestuurder

Rector KU Leuven of vertegenwoordiger

sla link op in klembord

Kopieer

 • Prof. dr. Tine Baelmans, vicerector

Leden met raadgevende stem

sla link op in klembord

Kopieer

Voorzitters van de adviesraden

sla link op in klembord

Kopieer

 • Michel Goeman, adviesraad basisonderwijs
 • René De Wever, adviesraad buitengewoon onderwijs
 • Guido Knops, adviesraad secundair onderwijs
 • Greet Vermeire, adviesraad internaten
 • Prof. dr. Lieven Boeve, adviesraad lerarenopleiding
 • Veerle Hendrickx, adviesraad hoger onderwijs
 • Geert Schelstraete, adviesraad volwassenenonderwijs
 • Luk Zelderloo, adviesraad leersteuncentra

Genodigd voor de vergadering

sla link op in klembord

Kopieer

 • Machteld Verhelst, pedagogisch directeur

Secretaris

sla link op in klembord

Kopieer

 • Chris Smits, secretaris-generaal (cf. artikel 7 §2 van het organiek reglement)

Verslaggever

sla link op in klembord

Kopieer

 • Tom Mertens, beleidsmedewerker Stafdienst

Commissies van de raad van bestuur

sla link op in klembord

Kopieer

In de schoot van de raad van bestuur zijn een aantal aparte commissies opgericht rond specifieke thema’s: financiën en inspraak. Daarnaast bestaat ook de Commissie Coördinatie bestuurdersoverleg. In deze commissies zetelen vanuit de raad van bestuur in principe vertegenwoordigers vanuit de besturen en een bisschoppelijk vicaris.

Commissie financiën

sla link op in klembord

Kopieer

Doel

sla link op in klembord

Kopieer

De commissie heeft tot taak de rol van de raad van bestuur rond financiële aangelegenheden en de financiële verantwoording voor te bereiden en te ondersteunen.

Samenstelling

sla link op in klembord

Kopieer

 • Voorzitter: Koen De Cleyn
 • Verslaggever: Els Vanbelleghem
 • Louis Vervoort (bestuurder, lid van de raad van bestuur)
 • Bob Van de Putte (bestuurder, lid van de raad van bestuur)
 • An Quaghebeur (vicaris)
 • Charles De Laet (extern expert)
 • Emiel De Smedt (extern expert)
 • Lieven Boeve (directeur-generaal)
 • Chris Smits (secretaris-generaal)
 • Machteld Verhelst (pedagogisch directeur)
 • Piet Ketele (directeur Dienst Ondersteuning)

Commissie inspraak

sla link op in klembord

Kopieer

Doel

sla link op in klembord

Kopieer

De commissie is bevoegd voor die thema’s waarvoor inspraak van de belanghebbende partners wenselijk is of wettelijk vereist is. Tot deze partnerorganisaties behoren COC, COV, VCOV en Vrij CLB Netwerk.

Samenstelling

sla link op in klembord

Kopieer

 • Voorzitter: Lieven Boeve (directeur-generaal)
 • Verslaggever: Marijke Van Bogaert (Stafdienst)
 • Chris Smits (secretaris-generaal)
 • Machteld Verhelst (pedagogisch directeur)
 • Lieve Van Daele (lid raad van bestuur, vicaris)
 • Rudy Weyne (lid raad van bestuur)
 • Yves Demaertelaere (lid raad van bestuur)
 • Johan Eliat (lid raad van bestuur)
 • Marianne Coopman (COV)
 • Hilde Lavrysen (COV)
 • Ferdinand Cobbaut (COC)
 • Paul Willekens (COC)
 • Stefan Grielens (voorzitter Vrij CLB Netwerk)
 • Jos Vaesen (VCOV)
 • Hugo Knaepen (VCOV)
 • NN (VCOV)
 • NN (VCOV)

Contact

Lieven Boeve
directeur-generaal
   02 507 06 81
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio