Algemene vergadering

Doel

sla link op in klembord

Kopieer

De algemene vergadering van Katholiek Onderwijs Vlaanderen controleert en keurt de begroting goed, stelt bestuurders aan en geeft kwijting.

Samenstelling

sla link op in klembord

Kopieer

Conform artikel 17 van de statuten bestaat de Algemene Vergadering uit de werkende leden van de vereniging. De werkende leden zijn (cf. artikel 11 van de statuten):

 1. de vertegenwoordigers van de toegetreden leden van de vereniging die conform het organiek reglement verkozen zijn,
 2. de bisschop-referendaris voor onderwijs,
 3. de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, benoemd door de Bisschoppenconferentie,
 4. de bisschoppelijk vicarissen en/of bisschoppelijk afgevaardigden/gedelegeerden, bevoegd voor het onderwijs in ieder van de Vlaamse bisdommen,
 5. de rector van de KU Leuven. Zo de rector van de KU Leuven niet zelf zetelt in de raad van bestuur, duidt hij een vertegenwoordiger aan die bijkomend toegevoegd wordt aan de werkende leden, en
 6. de personen die conform het organiek reglement voorgedragen zijn en van wie twee personen door de Unie van de Religieuzen van Vlaanderen voorgedragen zijn.

Voorzitter

sla link op in klembord

Kopieer

 • Mgr. Johan Bonny

Vertegenwoordigers van de toegetreden leden

sla link op in klembord

Kopieer

Regio Antwerpen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Instituut Ste. Elisabeth vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Koen De Cleyn
 • OZCS Noord-Kempen vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Ann Jonckheere
 • Ankerwijs vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Bert Jacobs
 • KOBA HeLi vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Louis Vervoort
 • Inrichtende Macht Maris Stella Instituut vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Wanda Wuyts

Regio Limburg

sla link op in klembord

Kopieer

 • Katholiek Onderwijs Zuid-Limburg vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Ludo Elsen
 • Kath. Basisond. Kruisheren-Ursulinen Maaseik vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Franky Hungenaert
 • Secundair Onderwijs Sint-Quintinus vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Myriam Lynen 
 • QRIOS vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jan Meers 
 • Katholieke Scholen Heusden-Zolder vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Mark Smeyers

Regio Mechelen-Brussel

sla link op in klembord

Kopieer

 • Comité voor Onderwijs Annuntiaten Heverlee vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Els Claes
 • Crescendo Samen Groeien vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jan Degadt 
 • OZCS West-Brabant vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Johan Eliat 
 • Windekind vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Griet Smeets 
 • Schoolbestuur Sint-Paulus vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Linda Van Herck

Regio Oost-Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Vrije Basisschool Nazareth vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Martin Lamont
 • Zorg en Onderwijs De Hagewinde vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Gunter Maes 
 • Scholen Heilige-Familie Sint-Niklaas vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Rita Passemiers (ondervoorzitter uit de geleding van de besturen)
 • INIGO, Ignatiaanse scholen vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Bob Van de Putte 
 • Katholieke Basisscholen Waasland-Noord vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jean-Marie Van Gavere

Regio West-Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Katholiek Basisonderwijs Heule vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jan Loosveld 
 • Saeftinghe Katholiek Basisonderwijs Oostkust vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Patrick Proot 
 • Scholengroep Arkorum vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Tea Sevenoo 
 • DAMAST vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jurgen Thiers 
 • Vrij Katholiek Basisonderwijs Bredene vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Rudy Weyne

Bisschoppelijk vicarissen en/of bisschoppelijk afgevaardigden/gedelegeerden, bevoegd voor het onderwijs in ieder van de Vlaamse bisdommen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Francis Loyens, bisdom Hasselt (ondervoorzitter uit de geleding van de bisschoppelijk vicarissen)
 • Jürgen Mettepenningen, aartsbisdom Mechelen-Brussel
 • An Quaghebeur, bisdom Brugge
 • Lieve Van Daele, bisdom Gent
 • Helga Melis, bisdom Antwerpen

Directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Prof. dr. Lieven Boeve

Rector KU Leuven + zijn vertegenwoordiger in de raad van bestuur

sla link op in klembord

Kopieer

 • Prof. dr. Luc Sels, rector
 • Prof. dr. Tine Baelmans, vicerector

Voorgedragen door de Unie van de Religieuzen van Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Yves Demaertelaere
 • Bert Vermaanen

Voorgedragen door de adviesraad hoger onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

 • Simon Van Damme
 • Veerle Hendrickx

Voorgedragen door de adviesraad volwassenenonderwijs:

sla link op in klembord

Kopieer

 • Willy Brion
 • Geert Schelstraete

Secretaris

sla link op in klembord

Kopieer

 • Chris Smits, secretaris-generaal (cf. artikel 7 §2 van het organiek reglement)

Verslaggever

sla link op in klembord

Kopieer

 • Marijke Van Bogaert, beleidsmedewerker Stafdienst

Frequentie

sla link op in klembord

Kopieer

De algemene vergadering komt minstens tweemaal per jaar samen. De raad van bestuur roept de algemene vergadering telkens samen.

Contact

sla link op in klembord

Kopieer

Prof. dr. Lieven Boeve

Contact

Lieven Boeve
directeur-generaal
   02 507 06 81
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio