Algemene vergadering

Doel

sla link op in klembord

De algemene vergadering van Katholiek Onderwijs Vlaanderen controleert en keurt de begroting goed, stelt bestuurders aan en geeft kwijting.

Samenstelling

sla link op in klembord

Conform artikel 17 van de statuten bestaat de Algemene Vergadering uit de werkende leden van de vereniging. De werkende leden zijn (cf. artikel 11 van de statuten):

 1. de vertegenwoordigers van de toegetreden leden van de vereniging die conform het organiek reglement verkozen zijn,
 2. de bisschop-referendaris voor onderwijs,
 3. de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, benoemd door de Bisschoppenconferentie,
 4. de bisschoppelijk vicarissen en/of bisschoppelijk afgevaardigden/gedelegeerden, bevoegd voor het onderwijs in ieder van de Vlaamse bisdommen,
 5. de rector van de KU Leuven. Zo de rector van de KU Leuven niet zelf zetelt in de raad van bestuur, duidt hij een vertegenwoordiger aan die bijkomend toegevoegd wordt aan de werkende leden, en
 6. de personen die conform het organiek reglement voorgedragen zijn en van wie twee personen door de Unie van de Religieuzen van Vlaanderen voorgedragen zijn.

Voorzitter

sla link op in klembord

 •  Mgr. Johan Bonny, bisschop-referendaris voor onderwijs

Vertegenwoordigers van de toegetreden leden

sla link op in klembord

Regio Antwerpen

sla link op in klembord

 • vzw Instituut Sint-Elisabeth, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Koen De Cleyn
 • vzw Sint-Ludgardis Antwerpen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Patrick De Keulenaer
 • vzw KOBA ZuidkAnt, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Mia De Schamphelaere
 • vzw OZCS Noord-Kempen, rechtsgeldigd vertegenwoordigd door Erwin Van Wassenhove
 • vzw KOBA de Nete, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Louis Vervoort

Regio Limburg

sla link op in klembord

 • vzw Sint-Gerardusscholen Diepenbeek, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Josian Caproens (ondervoorzitter uit geleding van de besturen)
 • vzw Hasp-O SZZ Sint-Truiden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jef De Lombaerde
 • vzw QRIOS Genk, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jan Meers
 • vzw KBO Beringen-Mijn, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Nicole Verweyen
 • vzw Katholiek Buitengewoon Onderwijs Maasland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Franky Hungenaert

Regio Mechelen-Brussel

sla link op in klembord

 • vzw Don Bosco Onderwijscentrum, Oud-Heverlee, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Bart Decancq
 • vzw Crescendo Samen Groeien, Dilbeek, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jan Degadt
 • vzw KITOS (regio Mechelen), rechtsgeldig vertegenwoordigd door Willy Penninckx
 • IC Annuntiaten Heverlee, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Els Claes
 • vzw Katholiek Onderwijs voor Perk en Steenokkerzeel (K.O.P.S.) door Jan Van hoof

Regio Oost-Vlaanderen

sla link op in klembord

 • vzw Organisatie van de Broeders van Liefde, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Yves Demaertelaere
 • Katholiek Onderwijs Gent-Zuid vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Nicole De Meulemeester
 • Katholieke scholen regio Gent Centrum vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Marleen Lietaer
 • Zorg- en Onderwijsgroep De Hagewinde vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Gunter Maes
 • Katholieke Scholen Regio Land van Gavere vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Frank Pauwels

Regio West-Vlaanderen

sla link op in klembord

 • Scholengroep Sint-Michiel, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Griet Desmet
 • vzw VB Mariawende, St-Kruis Brugge, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Paul Jonckheere
 • vzw Karel de Goede, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jean-Pierre Vanden Berghe
 • Saeftinghe katholiek basisonderwijs Oostkust vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Patrick Proot
 • Vrij Katholiek Basisonderwijs Bredene (V.K.B.B.) vzw, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Rudi Weyne

Bisschoppelijk vicarissen en/of bisschoppelijk afgevaardigden/gedelegeerden, bevoegd voor het onderwijs in ieder van de Vlaamse bisdommen

sla link op in klembord

 • Francis Loyens, bisdom Hasselt
 • Jürgen Mettepenningen, aartsbisdom Mechelen-Brussel
 • An Quaghebeur, bisdom Brugge
 • Lieve Van Daele, bisdom Gent
 • Dirk Van Rossem, bisdom Antwerpen (ondervoorzitter uit de geleding van de bisschoppelijk vicarissen)

Directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen

sla link op in klembord

 • Prof. dr. Lieven Boeve

Rector KU Leuven + zijn vertegenwoordiger in de raad van bestuur

sla link op in klembord

 • Prof. dr. Luc Sels, rector
 • Prof. dr. Tine Baelmans, vice-rector

Voorgedragen door de Unie van de Religieuzen van Vlaanderen

sla link op in klembord

 • E. P. Jean-Marie Christiaens
 • Roger Haest

Voorgedragen door de adviesraad hoger onderwijs

sla link op in klembord

 • Veerle Hendrickx
 • Marc Vandewalle

Voorgedragen door de adviesraad volwassenenonderwijs:

sla link op in klembord

 • Willy Brion
 • Geert Schelstraete

Secretaris

sla link op in klembord

 • Chris Smits, secretaris-generaal (cf. artikel 7 §2 van het organiek reglement)

Verslaggever

sla link op in klembord

 • Marijke Van Bogaert, beleidsmedewerker Stafdienst

Frequentie

sla link op in klembord

De algemene vergadering komt minstens tweemaal per jaar samen. De raad van bestuur roept de algemene vergadering telkens samen.

Contact

sla link op in klembord

Prof. dr. Lieven Boeve

Contact

Lieven Boeve
directeur-generaal
02 507 06 81
×
Kijkt als...
Niveau
Regio