Comité Besturen

Doel

sla link op in klembord

Het Comité Besturen (COBES) bevordert de samenwerking en het structureel overleg tussen schoolbesturen. Het is een regionaal reflectieorgaan waar de leden het gesprek voeren over onderwijsrelevante thema’s.

Ze vormt de organisatorische kern van de regionale bestuurdersvergadering. Lokale besturen kunnen via COBES informatie laten doorstromen naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen en omgekeerd.

Samenstelling

sla link op in klembord

Elk COBES bestaat uit zestien tot twintig verkozen leden en eventueel maximaal vier tot vijf gecoöpteerde leden om voldoende expertise te verzekeren. Coöptatie van leden is geen verplichting.

COBES verkiest leden om in de algemene vergadering te zetelen. Daarnaast draagt COBES ook leden voor om deel uit te maken van de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vzw.

Frequentie

sla link op in klembord

Het Comité Besturen komt minimaal vijf keer per jaar samen.

COBES-documenten

sla link op in klembord

Bekijk de informatie die door alle regionale COBES-vergaderingen gemeenschappelijk gedeeld wordt. Deze informatie is enkel toegankelijk voor bestuurders.

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
Regio