Wat je moet weten over Educatie voor Duurzame Ontwikkeling – 3 wegen naar meer impact met edoschool.be

Dit is een gastblog van Jelle Boeve-de Pauw, coördinator van het VALIES-project waarbij Katholiek Onderwijs Vlaanderen betrokken was. Vanuit de projectwerking inspirerend burgerschap hebben we de laatste jaren nauw samengewerkt met VALIES. We willen de waardevolle inzichten rond EDO goed integreren in burgerschapsvorming in een katholieke dialoogschool. We komen hier later zeker nog op terug in verdere blogs. Je kunt enkele materialen van VALIES trouwens ook in onze toolbox terugvinden.

Hier ben ik trots op! In het VALIES1-project voerden we vijf jaar samen onderzoek naar educatie voor duurzame ontwikkeling. Heerlijk om te doen: collega’s uit verschillende kennisinstellingen en praktijkorganisaties die samen het beste van zichzelf geven. Wat was het een plezier om dat team te coördineren. Ons gezamenlijke doel: Educatie voor Duurzame Ontwikkeling mét impact. Op 1 juni was het plots zover, na vijf jaar waren we klaar om de resultaten met de wereld te delen. We bundelden alle geleerde lessen en materialen op onze spiksplinternieuwe website www.edoschool.be

1VALIES staat voor Valorizing Integrated and Action-oriented Education for Sustainable Development at School. Het VALIES project werd financieel mogelijk gemaakt dankzij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), onder de steunovereenkomst S010317N van het programma voor strategisch basisonderzoek (SBO).

Lancering edoschool.be

sla link op in klembord

Kopieer

Op 1 juni 2022 was het zover. Na vijf jaar waren we klaar om te tonen waar we geland zijn. Schoolteams, pedagogisch begeleiders, NGOs, onderzoekers, medewerkers van uitgeverijen, lerarenopleiders én grootouders voor het klimaat zakten af naar Antwerpen. Daar stelden we trots onze resultaten voor en lanceerden we de website www.edoschool.be.

Kennismaken met EDO, prikkelende praktijken en handvaten om het zelf ook te gaan doen: dat vind je op edoschool.be. En ga er nu vooral zelf mee aan de slag! De website staat vol praktijkvoorbeelden en vormingsmaterialen. Handig voor schoolteams om zelf EDO in de praktijk te brengen én voor organisaties die scholen begeleiden richting effectieve Educatie voor Duurzame Ontwikkeling.

Educatie voor Duurzame Ontwikkeling

sla link op in klembord

Kopieer

Educatie voor Duurzame Ontwikkeling? Wat moet je je daarbij voorstellen? Als je er al mee bezig bent, ken je de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vast: 17 doelstellingen voor een betere wereld. Genoeg voor altijd voor iedereen. Maar hoe werk je daaraan op school? Hoe koppel je dat aan de leerplannen en eindtermen? Hoe laat je dat aansluiten bij de eigenheid van jouw school? En hoe weet je of je dat met impact doet?

We mochten 50 scholen begeleiden tijdens het VALIES-project. Unieke schoolteams, elk met een eigen pedagogisch project, eigen sterktes en eigen uitdagingen. Het was die grote diversiteit aan teams, leerlingen, interesses, werkwijzen, dromen die ons project mogelijk maakten. De grootste rijkdom voor een onderzoeker is diversiteit: verschillen onderzoeken helpt ons om te begrijpen wat is en te denken over wat kan. Elke school kreeg een VALIES-begeleider, elke begeleider kreeg het voorrecht verschillende scholen te begeleiden. Alle scholen namen samen deel aan een traject voor professionele ontwikkeling. We verkenden de doelen en aanpak van EDO, surften samen op hoogtes en gingen door laagtes. De vraag die we ons daarbij steeds stelden: hoe zorgen we ervoor dat dit alles bijdraagt aan de actiecompetentie van leerlingen? Daar lag voor ons immers de bedoelde impact.

Drie wegen naar meer impact: actiecompetentie op school

sla link op in klembord

Kopieer

Wil je impact maken met Educatie voor Duurzame Ontwikkeling, dan zijn er drie wegen om te bewandelen. Die gaan hand in hand.

  1. EDO-Prikkel: Maak kennis met de kracht van EDO. Laat je inspireren door prikkelende voorbeelden uit de praktijk. In ons onderzoek vonden we dat actiecompetente leerlingen begrijpen hoe ze met duurzaamheidsproblemen kunnen omgaan, goesting hebben om mee te bouwen aan een duurzame wereld, er vertrouwen in hebben dat ze dat kunnen en dat hun actie impact heeft. Eenvoudiger gezegd dan gedaan. www.edoschool.be toont je concrete praktijken en geeft handvaten.
  2. EDO-Project: Ontwerp EDO-projecten voor en met je leerlingen. Actiecompetentie van leerlingen realiseer je niet in enkele lesjes, maar vraagt een doordachte aanpak. Met www.edoschool.be verken je stapsgewijs hoe je diepgaande EDO-ontwerpen kan vormgeven voor en met je leerlingen. Je vindt er prikkelende voorbeelden uit de praktijk en krijgt zich op hoe je EDO-projecten kan ontwerpen en realiseren.
  3. EDO-School: Bouw samen en schoolbreed aan EDO. EDO wordt pas krachtig als je er met het hele schoolteam kan aan bouwen. Met www.edoschool.be verken je op welke manier je samen een efficiënt, duurzaam en effectief schoolbeleid voor EDO kan uittekenen. Je krijgt er ook inzicht in hoe je EDO een plaats kan geven in het schoolbeleid.

Onderzoek toont aan: EDO maakt een verschil

sla link op in klembord

Kopieer

Interesse in de doctoraten die we maakten binnen VALIES? De teller staat momenteel op drie. Je kunt ze hier gratis downloaden (in het Engels).

  • Wanda Sass onderzocht de actiecompetentie voor duurzame ontwikkeling als leerdoel bij leerlingen: download hier.
  • Eleni Sinakou onderzocht educatie voor duurzame ontwikkeling als krachtige leeromgeving en bestudeerde EDO-praktijken van leerkrachten: download hier.
  • Dries Verhelst onderzocht welke elementen in de schoolorganisatie leiden tot EDO-effectiviteit: download hier.

OVER DEZE BLOG

Inspirerend burgerschap is een project van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, ontstaan vanuit de visie van een katholieke dialoogschool. Hiermee willen we leerlingen laten groeien tot geïnspireerde en inspirerende burgers die vanuit zichzelf verantwoordelijkheid opnemen voor een open, zinvolle, verdraagzame, duurzame samenleving.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio