Inspirerend burgerschap – vanwaar die naam? (deel 2)

In de vorige blogpost legden we uit dat er drie grote vormen van burgerschap bestaan. Om aan te geven dat we het beste van elk van die drie vormen willen samenbrengen, gaven we burgerschapsvorming in een katholieke dialoogschool een eigen naam. Maar waarom dan precies ‘inspirerend burgerschap’?

In de vorige blogpost legden we uit dat er drie grote vormen van burgerschap bestaan. Om aan te geven dat we het beste van elk van die drie vormen willen samenbrengen, gaven we burgerschapsvorming in een katholieke dialoogschool een eigen naam.

Maar waarom dan precies ‘inspirerend burgerschap’? Konden namen als ‘verantwoordelijk burgerschap’ of ‘dialoogburgerschap’ niet even goed dienen? In deze blogpost maken we duidelijk dat we met ‘inspirerend’ de volle scherpte van de uitdaging willen aangeven waar we met (burgerschaps)vorming vandaag voor staan. Marketinggewijs hadden we misschien beter een hipper woord gekozen, maar inhoudelijk is dit volgens ons ‘spot on’.

De wereld zoals hij is en zoals hij kan zijn

sla link op in klembord

Kopieer

In burgerschapsvorming in een katholieke dialoogschool gaat het om ‘samen verantwoordelijk zijn voor de wereld’. Maar voor welke wereld is dat dan? Het gaat natuurlijk allereerst om de wereld waarin we nu leven, de wereld die ons gegeven is. Maar zoals Westheimer uitlegt, leren kinderen en jongeren in burgerschapsvorming die wereld kritisch te onderzoeken en actie te ondernemen om de wereld beter te maken.

Dat betekent dat burgerschapsvorming niet alleen gaat om de wereld zoals die nu is, maar ook om de wereld zoals die zou kunnen zijn. We stellen ons allemaal een ideale wereld voor en we stellen allemaal vast dat er wel wat verschillen zijn tussen die ideale wereld en de werkelijke wereld. Kijk maar naar wat in de doelen voor duurzame ontwikkeling te lezen staat: als we met z’n allen die doelen zouden bereiken, zouden we in een andere wereld leven dan die van vandaag.

Vragen over bronnen van wereldbeelden

sla link op in klembord

Kopieer

Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft zo’n ideale wereld voor ogen als ze haar visioen voor onderwijs omschrijft. Lees maar in de visietekst: “(…) een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar een plaats is voor iedereen – een wereld waar ook God van droomt”

Zoals wij als onderwijsorganisatie vanuit onze bronnen een wereld verbeelden, doen onze leerlingen dat ook. En dat brengt ons bij een aantal vragen, die we aan onszelf als onderwijsprofessional moeten stellen en waar we in de vorming van onze kinderen en jongeren aandachtig voor moeten zijn:

'Inspirerend burgerschap': een gepaste naam!

sla link op in klembord

Kopieer

Burgerschapsvorming in een katholieke dialoogschool staat in het teken van de wil in katholiek onderwijs om elke leerling, van welke levensbeschouwelijke of culturele achtergrond ook, welkom te heten en goede vorming te bieden.

Dat betekent dat we onze leerlingen leren dat het belangrijk is om verschillen tussen elkaar ernstig te nemen, niet om ze te vermijden of te verzwijgen.

Dat betekent dat we onze leerlingen leren dat ze door in te gaan op de verschillen, tussen hun inspiratiebronnen en tussen ieders visioen van een betere wereld, niet alleen elkaar maar ook zichzelf beter leren kennen.

Dat betekent dat we in onze vorming, zeker in onze burgerschapsvorming, concreet oppakken wat ons in beweging brengt, wat ons ten diepste raakt, wat voor ons écht op het spel staat. We vonden geen beter woord om dat uit te drukken dan ‘inspirerend burgerschap’.

OVER DEZE BLOG

Inspirerend burgerschap is een project van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, ontstaan vanuit de visie van een katholieke dialoogschool. Hiermee willen we leerlingen laten groeien tot geïnspireerde en inspirerende burgers die vanuit zichzelf verantwoordelijkheid opnemen voor een open, zinvolle, verdraagzame, duurzame samenleving.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio