Waarom?

De inschrijving van een leerling met een IAC-verslag is iets wat niet zo heel vaak voorkomt. Het stelt je mogelijks voor niet zo'n alledaagse uitdagingen en doet een sterk beroep op je 'groeimindset'. Benut die inschrijving om nieuwe wegen te ontdekken en in te zetten op samenwerking met alle partijen, met als doel maximale leer- en ontwikkelkansen te creëren voor deze nieuwe leerling op jouw school!

Een katholieke dialoogschool is een inclusieve school

sla link op in klembord

Kopieer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is een ledenorganisatie, die bouwt aan kwaliteitsvol en inspirerend onderwijs. Katholieke dialoogschool is de manier waarop we vandaag katholieke scholen vormen. Een katholieke dialoogschool kenmerkt zich als een inclusieve en zorgzame school. Scholen, aangesloten bij het onderwijsnet van het vrij gesubsidieerd onderwijs, engageren zich om dit in de praktijk te realiseren.

Inclusief onderwijs is het fundament van de katholieke dialoogschool en vindt zijn oorsprong in het christelijke mens- en wereldbeeld. Vanuit ons (gezamenlijk) pedagogisch project garanderen we brede zorg voor iedere leerling. We beschouwen dat als een kwaliteitskenmerk van ons onderwijs. Een katholieke dialoogschool draagt immers zorg voor de unieke talenten van elke leerling, met bijzondere aandacht voor wie het moeilijk heeft. Als inclusieve school komt ze op een zinvolle manier tegemoet aan de verschillende behoeften van alle leerlingen.

Het is in het DNA van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ingeschreven dat we samen aandacht hebben voor diversiteit, leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en leerlingen uit een kwetsbare context. Kwetsbaarheid, uniciteit in verbondenheid, verbeelding, rechtvaardigheid, duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, inspiratie/ traditie van de school, zijn de wegwijzers die jou als school ondersteunen in de realisatie van de katholieke dialoogschool.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen draagt vanuit haar pedagogisch project bij tot de realisatie van kwaliteitsvol onderwijs voor elke leerling, rekening houdend met het referentiekader voor onderwijskwaliteit en artikel 22 ter van de grondwet: ‘Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen'. Het leersteuncentrum kan de school hierbij ondersteunen en biedt kwaliteitsvolle leersteun aan, rekening houdend met het referentiekader kwaliteitsvolle leersteun.

1 september 2023 ging het decreet leersteun in voege. Dit decreet bouwt verder op het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet). Het decreet over leersteun wordt opgenomen in het decreet basisonderwijs en in de codex secundair onderwijs.

Gelijke onderwijskansen voor elke leerling

sla link op in klembord

Kopieer

Met het gelijke onderwijskansenbeleid (GOK) wil de overheid alle lerenden dezelfde optimale mogelijkheden bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Het beleid bestaat uit drie pijlers:

inschrijvingsrecht
 • rechtsbescherming
 • ondersteuning van scholen
 • "Werken aan gelijke onderwijskansen wil zeggen dat je als school de barrières die de volle ontwikkeling van de leerling in de weg staan, detecteert, analyseert en binnen de context van de school probeert te verminderen of weg te werken. Persoonlijke en sociale kenmerken mogen geen barrières zijn die de volwaardige ontwikkeling van de leerling en het gelijkwaardig behalen van de leerplandoelen en leerresultaten in de weg staan (OECD 2012). Barrières kunnen verschillende vormen aannemen”.

  Vertrekken vanuit een professionele grondhouding

  sla link op in klembord

  Kopieer

  De inschrijving van een leerling met een IAC-verslag vraagt in de eerste plaats een open blik, een luisterende houding en ruimte voor dialoog. Je gaat er vanuit dat elke leerling optimale kansen moet krijgen. Deze houding vereist een inclusieve kijk op het waarderen van diversiteit: over zichtbare én onzichtbare verschillen en gelijkenissen tussen mensen. Je verbindt diversiteit dus niet met anders-zijn, maar ervaart het als een kracht die er mee voor zorgt dat je school een oefenplaats is voor het samenleven in een wereld gekenmerkt door verschil. Dit houdt zowel kansen, uitdagingen als verantwoordelijkheden in voor je school en het team.

  Wellicht ervaar je ook de dynamiek tussen de institutionele identiteit van de school, de professionele en persoonlijke identiteit van jezelf en het team (de identiteitsdriehoek). Je moet dus op zoek gaan naar verbinding tussen die drie identiteiten. Dit houdt zowel kansen, uitdagingen als verantwoordelijkheden in voor je school en het team.

  We bouwen aan een school voor iedereen op vruchtbare grond: kwaliteitscultuur, de katholieke dialoogschool en het eigen opvoedingsproject. Daarover meer in 'Waarom? - Inclusiegedachte'.

  Referentiekader voor onderwijskwaliteit als uitgangspunt

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Het referentiekader voor onderwijskwaliteit zet verwachtingen voor kwaliteitsvol onderwijs uit. Het gaat om verwachtingen waar we het als maatschappij over eens zijn. Deze verwachtingen zijn een gids voor jou om te bouwen aan een school voor iedereen. Voor de inschrijving van een leerling met een IAC-verslag kan je je laten inspireren door volgende kwaliteitsverwachtingen

  • De school waarborgt de toegang tot onderwijs voor elke lerende (R5).
  • Het schoolteam geeft de begeleiding vorm vanuit een gedragen visie en systematiek en volgt de effecten van de begeleiding op (B1).
  • Het schoolteam biedt begeleiding zowel op het vlak van leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren als preventieve gezondheidszorg (B2).
  • Het schoolteam biedt elke lerende een passende begeleiding met het oog op gelijke onderwijskansen (B3).
  • Het schoolteam geeft de begeleiding vorm samen met de lerende, de ouders/thuisomgeving en andere relevante partners (B4).

  ×
  Kijkt als...
  Niveau
  Regio