De katholieke dialoogschool als fundament

In de loop van een traject is iedereen ‘lerende’: jouw schoolteam als team van onderwijsprofessionals en wij als team van pedagogisch begeleiders — iedereen met zijn eigen kennis en vaardigheden — leren in de loop van een traject van en met elkaar. We brengen allebei onze eigen expertise mee en gaan van daaruit samen op weg.

De katholieke dialoogschool, die dialoog in haar pedagogisch handelen vooropstelt, wordt zo niet alleen het fundament van begeleidingsactiviteiten, maar komt ook tot uiting in de wijze waarop we met jou in dialoog treden.

Een sterke vertrouwensrelatie met leraren, directeurs en bestuurders zijn voor ons de basis om op een kwaliteitsvolle manier te kunnen ondersteunen. Dat wordt overigens ook krachtig verwoord in de missie en visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio