Ondersteuning van scholen(gemeenschappen), centra en internaten

  • Ondersteuning van scholen(gemeenschappen), centra en internaten

De Vlaamse overheid omschrijft in het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs enkele specifieke opdrachten voor de pedagogische begeleiding. De decretaal vastgelegde opdrachten situeren zich op het vlak van de ondersteuning van scholen, centra en internaten bij de ontwikkeling en de uitbouw van een eigen en krachtdadig pedagogisch beleid. Daarenboven vervult de pedagogische begeleiding een belangrijke rol in:

  • onderwijskwaliteit bevorderen
  • onderwijsinnovaties stimuleren
  • nascholingsactiviteiten aanreiken 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio