Als onderwijsprofessional sta je er niet alleen voor

  • Als onderwijsprofessional sta je er niet alleen voor

De belangrijkste doelstelling van de pedagogische begeleiding is de realisatie van goed onderwijs voor alle leerlingen vandaag en morgen. Om dat te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat ook jouw school een eigen en krachtdadig pedagogisch beleid kan uitbouwen. We zetten daar graag samen met jou onze schouders onder.

Onze aanpak staat ten dienste van de concrete onderwijspraktijk. We vertrekken uitdrukkelijk van de sterkte van jouw school(team). We bekijken samen met jou hoe we jou het best kunnen ondersteunen. De pedagogische begeleiding kan – afhankelijk van de concrete ondersteuningsvraag – in zo’n traject een of meerdere taken op zich nemen, zoals die van expert, innovator, coach of inspirator.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio