Vier themagebieden met integratie van de beleidsimpulsen

Al onze ondersteuningsinitiatieven of begeleidingsactiviteiten hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze altijd effect tot op de werkvloer beogen. We hebben daarvoor, rekening houdend met de decretale opdrachten, onze eigen prioriteiten uitgeschreven. Onze actuele begeleidingsprioriteiten vind je terug in het Begeleidingsplan 2022-2025.

We gebruiken onze begeleidingsprioriteiten om belangrijke accenten binnen de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen te kunnen leggen. We stellen onze begeleidingsprioriteiten voor in de begeleidingscirkel:

Het specifieke van ons neteigen begeleidingsplan is de verbinding op het niveau van een school tussen de binnen- en de buitencirkel. We vertrekken daarbij van de kern, de visie van de school op goed onderwijs:

 • de traditie/inspiratie van waaruit de school naar goed onderwijs kijkt;
 • het vormingsconcept (opvoedingsproject) van de school waarbij onderwijs wordt ingezet voor de gehele
  vorming van alle leerlingen;
 • de kwaliteitsvisie die maakt dat de school wat ze wil doen ook realiseert, het goede borgt en het minder goede verbetert.

In de buitencirkel vind je de prioriteiten die we als pedagogische begeleiding zelf naar voren schuiven. Het gaat om deze vier themagebieden:

 • Curriculum & vorming: leerplanontwikkeling en -implementatie staan garant voor een passende pedagogisch-didactische aanpak en aangepaste werkvormen.
 • School- & kwaliteitsontwikkeling: we zetten in op de versterking van het schoolleiderschap van schoolbesturen en directies. We bevorderen een werkbare systematiek van kwaliteitsontwikkeling die de school op weg zet om eigen doelen te ontwikkelen.
 • Identiteitsontwikkeling: we doen dat altijd met respect voor het pedagogische project en de cultuur van de individuele school.
 • Zorgbreed & kansenrijk onderwijs: aandacht voor zorg en gelijke kansen maken voor ons inherent deel uit van elke begeleidingsinterventie.

Alle beleidsimpulsen worden eveneens geïntegreerd in de reguliere pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Contact

Jürgen Grosemans
beleidsmedewerker
   02 507 08 04
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio