Deze PRO.-pagina wil je als school gewoon onderwijs aanknopingspunten aanreiken bij het inschrijven van een leerling met een IAC-verslag. De leerling kan al dan niet een voorgeschiedenis hebben in het buitengewoon onderwijs. De inschrijving van een leerling met een IAC-verslag vraagt om een open blik naar de kansen en mogelijkheden binnen jouw school. Het daagt je als het ware uit om 'out of the box' te denken en (waar mogelijk) met een breder netwerk aan de slag te gaan. Je kunt deze informatie ook bekijken in een schematisch overzicht.

Waarom?

Visie op inclusief onderwijs.

Hoe?

Praktische handvaten en inzichten in de procedures.

Wat?

Regelgeving en duiding.

Aandachtspunten

Waar moet je zeker rekening mee houden?

Bronnen en instrumenten

Achtergrondinformatie.

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

Hoe kun je een leerling inschrijven met een IAC-verslag?
Bekijk ons schematisch overzicht
×
Kijkt als...
Niveau
Regio