Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Onderzoekscompetentie geschiedenis

In onderstaand document vind je een aanzet om te werken rond het leerplandoel: 'De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met de inhouden van specifieke eindtermen van de studierichting.'
×
Kijkt als...
Niveau
Regio