Reflectievragen

 • Hoe gebruik je als lerarenteam je vrijheid om te evalueren? Vanuit welke visie? Met welke wegwijzers?
 • Wat betekent die als verantwoordelijkheid voor jou als leraar? Vanuit welke visie realiseer je ze? Hoe verantwoord je je evaluatie naar ouders en buitenwereld?                       
 • Voldoet de praktijk in je school aan de kwaliteitseisen om tot verantwoorde rechtvaardige evaluatie te komen?
  • Is ze valide en hoe weten we dat? 
  • Is ze fair en hoe weten we dat?
  • Is ze transparant voor school, leraren, leerlingen, ouders en hoe weten we dat?
  • Is ze breed? Gebruikt ze verschillende middelen om tot evaluatie te komen en hoe weten we dat?
  • Is ze haalbaar voor leraren en leerlingen?
 • Vorming is verdeeld in vakken of onderdelen. Hoe verhouden zich de evaluatie van de afzonderlijke vakken met het geheel? Zijn er bepaalde vakken of vakonderdelen die een belangrijke rol spelen?
 • Op welke manier hanteer ik binnen mijn evaluatie verschillen tussen leerlingen? 
  • Verschillen in doelen en inhouden van het vak (verdieping, verbreding, verschillen in complexiteit)
  • Verschillen in begeleiding van de leerlingen
  • Verschillen in het traject dat leerlingen aflegden (leerwinst…)
 •  Doet mijn evaluatie recht aan de hele persoon van de leerling, zijn toekomst en zijn mogelijkheden?

×
Kijkt als...
Niveau
Regio