Doelen van evaluatie

Evalueren om te leren: formatieve evaluatie

sla link op in klembord

Kopieer

Wanneer je leerlingen observeert, ga je telkens na in welke mate ze mee zijn. Tijdens die evaluatiemomenten zet je leerlingen aan het denken over hun vorderingen. Die vormen van evaluatie, geïntegreerd in het leerproces, behoren tot de formatieve evaluatie. Je wilt dan de voortgang van de leerling opvolgen en een goed zicht krijgen op het leerproces van de leerling. Van daaruit kun je het leerproces verder gericht en waar nodig bijsturen.

Bij formatieve evaluatie zijn zowel jij als de leerling actief betrokken. Op basis van formatieve evaluatie kun je de leerling tijdens het leerproces effectieve feedback geven. Voor jezelf is het de belangrijkste bron om je pedagogisch-didactische aanpak bij te sturen.

Evalueren van het leren: summatieve evaluatie

sla link op in klembord

Kopieer

Bij de afronding van een lessenreeks of na een langere periode, ga je na waar je met je leerling(en) staat. Die evaluatie - die wordt aangeduid met het begrip summatieve evaluatie - heeft tot doel leerlingen te oriënteren. Welk evaluatie-instrument je inzet om die vraag te beantwoorden, is afhankelijk van de vooropgestelde doelen. Bij evalueren van leerlingen is het belangrijk om ook oog te hebben voor de leerwinst die leerlingen maken

Contact

Gila Gutwirth
pedagogisch begeleider
   Anja Lerno
   pedagogisch begeleider
     0476 32 75 63
     Nele Van de Maele
     pedagogisch begeleider
       Els Van den Houte
       pedagogisch begeleider
         0498 85 43 74
         Nathalie Vanderiviere
         pedagogisch begeleider
           ×
           Kijkt als...
           Niveau
           Regio