Evaluatie: what’s in a name?

Scholen gebruiken veel woorden om de complexe realiteit van evaluatie trachten te vatten. Het beeld hieronder geeft je zicht op de wirwar van termen die gebruikt worden om aspecten van evaluatie te benoemen.

Een omschrijving geven van evalueren is niet eenvoudig, ook hier kan je grasduinend in de vakliteratuur vele suggesties vinden. In het woord evaluatie herken je wellicht value of valoir, afkomstig van het Latijnse valere dat ‘het waard zijn, krachtig zijn’ betekent. Evalueren is dus waarderen om krachtiger te maken.

We omschrijven evaluatie op een manier die voor ons de essentie van evaluatie weergeeft.

Evalueren is het waarderen van het leren door een waardeoordeel uit te spreken dat het leren versterkt en oriënteert.

Evalueren is dus beoordelen om te waarderen, krachtiger te maken en te sturen. Je evalueert de ontwikkeling van je leerlingen nauwgezet. Je evaluaties gaan over de resultaten, maar ook over het proces van het leren. Er zijn verschillende redenen waarom je de kwaliteit van je evalueren belangrijk vindt:

 • om een correct waardeoordeel uit te spreken;
 • om te remediëren of uit te dagen;
 • om transparant te communiceren met leerlingen, collega’s, ouders, de maatschappij …;
 • om gefundeerd en genuanceerd te rapporteren;
 • om jezelf als leraar en evaluator te versterken en bij te sturen;
 • om je team en je school te versterken;
 • om een leerling te oriënteren en toekomstgerichte keuzes mogelijk te maken;

Evalueren doe je dus voor je leerling, jezelf, ouders, collega’s en anderen. Iedereen heeft daarbij een eigen verantwoordelijkheid.

Contact

Gila Gutwirth
pedagogisch begeleider
   Anja Lerno
   pedagogisch begeleider
     0476 32 75 63
     Nele Van de Maele
     pedagogisch begeleider
       Els Van den Houte
       pedagogisch begeleider
         0498 85 43 74
         Nathalie Vanderiviere
         pedagogisch begeleider
           ×
           Kijkt als...
           Niveau
           Regio